หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Sony Android TV.


คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
อัปเดต เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต บรอดคาสท์ รีโมทคอนโทรล
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
เพาเวอร์ Picture & Screen การเชื่อมต่อ / USB HDD อื่นๆ

 


รูปภาพประกอบ อัปเดต

ข้อมูลพื้นฐาน


การแก้ปัญหา


รูปภาพประกอบ เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลพื้นฐาน


ปัญหาคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต


การแชร์หน้าจอ/คอนเทนท์ จากอุปกรณ์โมบาย

 


รูปภาพประกอบบรอดคาสท์


รูปภาพประกอบรีโมทคอนโทรล

 


 รูปภาพประกอบเพาเวอร์

 


รูปภาพประกอบPicture & Screen

 


รูปภาพประกอบการเชื่อมต่อ / USB HDD

ข้อมูลพื้นฐาน


การแก้ปัญหา


รูปภาพประกอบอื่นๆ