หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2021

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

  รูปภาพประกอบ

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Sony Android TV


  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ

  รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
  อัปเดต เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต การออกอากาศ (Broadcast) รีโมทคอนโทรล
  รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
  เพาเวอร์ Picture & Screen การเชื่อมต่อ (Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ) อื่นๆ

   

  รูปภาพประกอบ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์

  ลองดู คู่มือแก้ปัญหา Sony Braviaอันใหม่ของเรา
  • คำแนะนำให้ทำทีละขั้นตอน
  • วิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็ว
  • หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

  คู่มือการแก้ปัญหา Sony Bravia ➡

  รูปภาพประกอบ อัปเดต

  ข้อมูลพื้นฐาน

  การแก้ปัญหา


  รูปภาพประกอบ เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ปัญหาเนื้อหาของอินเทอร์เน็ต

  การแชร์หน้าจอ/เนื้อหา จากอุปกรณ์โมบาย

  รูปภาพประกอบการออกอากาศ (Broadcast)


  รูปภาพประกอบรีโมทคอนโทรล


  รูปภาพประกอบเพาเวอร์


  รูปภาพประกอบPicture & Screen


  รูปภาพประกอบความสามารถในการเชื่อมต่อ (Bluetooth / HDMI / USB ฯลฯ)

  Bluetooth

  อุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ

  อุปกรณ์ USB เมาส์/คีย์บอร์ด PC


  รูปภาพประกอบอื่นๆ