หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ Sony Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

หน้านี้จะเป็นการแนะนำ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Sony Android TV.


คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
อัปเดต เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต บรอดคาสท์ รีโมทคอนโทรล
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
เพาเวอร์ Picture & Screen ความสามารถในการเชื่อมต่อ(Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ.) อื่นๆ

 


รูปภาพประกอบ อัปเดต

ข้อมูลพื้นฐาน

 

การแก้ปัญหา


รูปภาพประกอบ เครือข่าย/ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ปัญหาคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต

 

การแชร์หน้าจอ/คอนเทนท์ จากอุปกรณ์โมบาย


รูปภาพประกอบบรอดคาสท์


รูปภาพประกอบรีโมทคอนโทรล


 รูปภาพประกอบเพาเวอร์


รูปภาพประกอบPicture & Screen


รูปภาพประกอบความสามารถในการเชื่อมต่อ(Bluetooth / HDMI / USB ฯลฯ.)

Bluetooth

อุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ

อุปกรณ์ USB , เมาส์/คีย์บอร์ด, PC


รูปภาพประกอบอื่นๆ