หมายเลข ID หัวข้อ : 00091258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2017

อุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่สามารถจะทำการเชื่อมต่อเพื่อใช้ฟังก์ชันจำลองหน้าจอ (mirroring)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละวิธีการเชื่อมต่อสำหรับการจำลองหน้าจอ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของคุณ.

วิธีการแก้ปัญหานี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่แตกต่างกันที่การจำลองหน้าจอรองรับได้โดยทีวีนั้น และมีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้ได้ในแต่ละกรณี.

ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

การจำลองหน้าจอแบบไร้สายโดยใช้ Miracast technology:

ทีวีนี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Screen mirroring และ Miracast โดยไม่ต้องใช้สาย หรือ เราท์เตอร์ไร้สาย(หรือแอ็คเซสพอยต์). การเชื่อมต่อต้องทำโดยการเลือก Mirroring บนทีวี และ ในอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ. ให้อ้างอิงกับรายการของอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast จากหน้าเว็บไซต์ของ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.

Miracast Screen Mirroring

หมายเหตุ:

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีการเชื่อมต่อจาก Screen mirroring, ให้เข้าไปดูจากคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  วิธีการใช้การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring).

การจำลองหน้าจอโดยการสัมผัสเดียว (One-touch mirroring) โดยใช้ NFC:

การใช้ one-touch ด้วย Near Field Connection (NFC) technology คืออะไร , ทำได้โดยเพียงทำการวางโทรศัพท์ที่ใช้งานด้วยกันได้ไปที่รีโมทแบบสัมผัสเดียว สามารถดูสิ่งที่ปรากฎบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านบนหน้าจอทีวีได้.
อ้างอิงกับเว็บไซต์นี้สำหรับรายการของอุปกรณ์ Sony ที่ใช้งานได้กับ one-touch NFC.

Image

วิธีการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ แอ็คเซสพอยต์:

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หรือ การเชื่อมต่อกับแอ็คเซสพอยต์ ทำการแสดงรูปภาพหรือเล่นวิดีโอ/เพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์นั้นบนหน้าจอทีวีได้.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ให้เข้าไปดูที่คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
วิธีการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ Wi-Fi Direct.

ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

วิธีการเชื่อมต่อด้วยสาย MHL:
การใช้สาย Mobile High-Definition Link (MHL) , คุณสามารถทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ากับทีวีเพื่อทำการจำลองหน้าจอของสิ่งที่เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้. มีรายการที่มีรายละเอียดมากขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ที่รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบ MHL. สำหรับรายการที่เป็นปัจจุบัน ให้เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ MHL Consortium.

Image
* ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย MHL 2 ที่มีโลโก้ของ MHL อยู่ด้วย.

วิธีการเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI:
โดยการใช้สาย Micro HDMI, คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับทีวีและทำการสำเนาสิ่งที่เห็นบนหน้าจออุปกรณ์นั้นได้.

หมายเหตุ: พอร์ต Micro HDMI ไม่ได้มีอยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครบทุกเครื่อง. ถ้าต้องการดูว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณมีพอร์ต Micro HDMI หรือไม่, ให้ตรวจสอบดูรายละเอียดของสเปคหรือจากคู่มือการใช้งาน.

Smartphone to TV using HDMI cable

* ต้องแน่ใจว่า สายที่ใช้เป็นสาย HIGH SPEED HDMI ที่ถูกต้องมีเครื่องหมายโลโก้ HDMI.