หมายเลข ID หัวข้อ : 00091258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

วิธีการแสดงคอนเทนท์หรือหน้าจอของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีหลายวิธีการที่จะแสดงคอนเทนท์ของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี. อันดับแรก, ให้เลือกชนิดของทีวีของท่านก่อน.

รุ่นเครื่องที่เป็น Android TV™
ทีวีอื่่น

หมายเหตุ: เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV เป็น Android TV หรือไม่


Android TV

ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีให้จะแปรผันไปขึ้นอยู่กับว่าทีวีนั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือไม่.

ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • Chromecast built-in (Google Cast)
แตะที่ไอคอนของ Cast  เพื่อแสดงวิดีโอต่าง ๆ เช่น YouTube หรือรูปถ่ายที่เก็บบันทึกไว้ในแอปต่าง ๆ บนหน้าจอทีวี.
ฉันจะใช้ Chromecast built-in (Google Cast) ใน Sony Android TV ได้อย่างไร

 

ถ้าหากทีวีไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • Wi-Fi Direct

ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงได้ระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และส่งรูปภาพ และวิดีโอไปให้กับทีวีได้.
วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์โมบาย

หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ .
 


ทีวีอื่น ๆ

ทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย.
ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีให้ใช้ได้จะแปรผันไปตาม OS ของอุปกรณ์โมบายนั้น ๆ .

อุปกรณ์โมบาย Android™

อุปกรณ์โมบาย iOS

หมายเหตุ: สำหรับวิธีการอื่น ให้อ้างอิงกับการใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ .
 


การใช้งานร่วมกันได้และฟังก์ชันอื่น ๆ

ความเข้ากันได้

 
ฟังก์ชัน
Android TVทีวีอื่น ๆ
Android OSiOSAndroid OSiOS
Chromecast built-in (Google Cast)--
Screen mirroring✓*-✓*-
Wi-Fi Direct✓*✓*
Photo Sharing Plus--✓*✓*
USB--✓*-
MHL/HDMI✓*✓*✓*✓*

* อาจจะไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือรายละเอียดสเปคต่าง ๆของทีวีนั้น.
ข้อสำคัญ: Photo Sharing Plus, ที่เคยมีใน Android TV บางรุ่น, จะใช้ไม่ได้แล้วในตอนนี้สำหรับ Android TV ทุกรุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562.
 

ฟังก์ชันอื่นๆ

  • Photo Sharing Plusท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรงระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบาย และแชร์รูปภาพ และวิดีโอ หรือเก็บบันทึกคอนเทนท์ที่แชร์ไว้ ไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้.
 

ถ้าหากอุปกรณ์โมบายนั้นรองรับ Micro HDMI ได้
ท่านสามารถใช้สาย HDMI เพื่อทำการแสดงหน้าจอของอุปกรณ์โมบายนั้นบนทีวีได้.

หมายเหตุ:

  • ไม่ได้มีทีวีครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะมีอินพุท MHL. ถ้าหากทีวีรองรับ MHL ได้อย่างน้อยหนึ่งอินพุท HDMI ในทีวีนั้น จะมีป้าย MHL แสดงกำกับอยู่.
  • ไม่ได้มีอุปกรณ์โมบายครบทั้งหมดทุกเครื่องที่จะรองรับ MHL หรือ Micro HDMI ได้. ให้ตรวจเช็คกับสเปคของเครื่องหรือคู่มือที่จัดมาให้.

 


*Google, Android, Android TV, Chromecast built-in และYouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.