หมายเลข ID หัวข้อ : 00187379 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

สัญญาณ Wi-Fi มีการลดลงหรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่องเป็นระยะๆ (สำหรับ Android TV™)

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้ใช้สำหรับ Android TV สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับ สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหาย หรือตัดการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว (สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV) 

  ถ้าหากสัญญาณ Wi‑Fi มีการตัดเป็นบางครั้งหรือบ่อยครั้ง ขั้นแรกให้ตรวจเช็คสถานะของไอคอนเครือข่ายในหน้าจอเมนูของทีวีนั้น หลังการตรวจเช็คดูสถานะของไอคอนของเครือข่ายต้นเหตุนี้อาจจะมีอาการตามด้านล่าง
  เลือกทีวีของท่านและลองทำตามดังนี้


   

  Android 9 / Android 8.0

  1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล 
  2. เลือกที่   Apps จากนั้นเลือกที่ Help
   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมทคอนโทรล 

  3. เลือกที่ View network status ในกลุ่มของ Troubleshooting and system information และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
  4. ตรวจเช็คดูสถานะของไอคอนของความแรงของสัญญาณ(Signal strength)


   ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อในตารางต่อไปนี้และตรวจเช็คดูรายการตรวจสอบที่สอดคล้องด้านล่าง

   ไอคอนความแรงของสัญญาณ(Signal strength)สถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi / รายการที่ตรวจสอบ
   ไอคอนสัญญาณแรงSignal: Strong
   ไอคอนสัญญาณอ่อนSignal: Weak
   ตรวจดูรายการตรวจสอบที่ 1, 2, 3, 5, และ 6 ด้านล่าง

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย ให้อ้างอิงกับ Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

   

  (Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า)

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลื่อนลงไปที่หมวดของ Settings
  3. ตรวจเช็คดูสถานะของไอคอนของเครือข่าย   ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อในตารางต่อไปนี้และตรวจเช็คดูรายการตรวจสอบที่สอดคล้องด้านล่าง

   ไอคอนของเครือข่าย

   สถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi / รายการที่ตรวจสอบ

   Network_icon1
   ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน ตรวจเช็คตามรายการที่ 1, 2, 3, 5, และ 6
   Network_icon2
   ทีวีไม่เชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ Wi-Fi ตรวจเช็คตามรายการที่ 4 และ 5
   Wifi Signal 03
   ทีวีเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ Wi-Fi แต่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตรวจเช็คตามรายการที่ 4

   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย ให้อ้างอิงกับ Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย
    

  รายการตรวจสอบ

  1. ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีระดับอ่อน
   ถ้าหากสัญญาณอ่อน การดรอปของสัญญาณอาจจะลดให้น้อยลงได้โดยการวางตัว เราท์เตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กับทีวี มากขึ้น

  2. ถ้าหากทีวีอยู่ใกล้กับเราท์เตอร์มากเกินไป
   ถ้าหากทีวี และตัวเราท์เตอร์อยู่ใกล้กันมากเกินไป การติดต่อสื่อสารอาจจะทำงานไม่ได้  
   เราแนะนำให้ท่านรักษาระยะห่างระหว่างทีวีและตัวเราท์เตอร์ให้มากกว่า 1 เมตร

  3. อุปกรณ์ Wi-Fi ตัวอื่นที่ใช้ในเครือข่ายเดียวกัน
   ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่นดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่เช่นวิดีโอ ความเร็วของเครือข่ายอาจจะลดลงได้ ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ท่านหยุดการดาวน์โหลดวิดีโอไปก่อน

  4. รีเซ็ตทีวี /เราท์เตอร์ / โมเดม
   โดยการรีเซ็ตอุปกรณ์เหล่านี้ การเชื่อมต่อของสัญญาณ Wi-Fi อาจจะดีขึ้นได้
   เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี ให้อ้างอิงกับ จะทำการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?
   ถ้าต้องการรีเซ็ตตัวเราท์เตอร์ หรือโมเดม ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ

  5. การรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น หรือสภาวะแวดล้อม
   ถ้าหากมีอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมาก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเตาอบไมโครเวฟในบ้าน
   การทำงานของ Wi-Fi ของทีวีอาจจะได้รับผลกระทบ
   ให้ลองทำการปิดอุปกรณ์ไร้สาย /เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ เหล่านี้ดู หรือนำออกไปให้ห่างจากทีวีดู
   การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่ทีวีนั้นติดตั้งอยู่ ถ้าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งนั้นได้ ให้ลองตรวจเช็คดูว่าการทำงานของทีวีดีขึ้นหรือไม่

   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้

   • เตาอบไมโครเวฟ
   • โทรศัพท์บ้านไร้สาย
   • อุปกรณ์ Bluetooth
   • เครื่องเปิดประตูโรงเก็บรถ
   • ของเล่นไร้สาย ฯลฯ

   สภาวะแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้

   • สถานที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนออกมา เช่นที่ใกล้กับสายส่งไฟแรงสูงขนาดใหญ่
   • สถานที่ปล่อยไฟฟ้าสถิตออกมา
   • สถานที่เป็นฝาผนัง โต๊ะ หรือประตู ที่มีพื้นผิวเป็นโลหะ ฯลฯ
  6. การตั้งค่าย่านความถี่ของเราท์เตอร์ Wi-Fi
   ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น อาจจะมีทั้งความถี่ขนาด 2.4 GHz และ 5 GHz
   เราขอแนะนำให้ท่านใช้ย่านความถี่ขนาด 5 GHz ถ้าหากมีให้

   ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาเรื่องเครือข่ายอยู่ต่อไปหลังการทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว เราแนะนำให้ท่านใช้การเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย จากโมเด็มหรือเราท์เตอร์ของท่านแทน

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย ให้อ้างอิงกับ Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย