หมายเลข ID หัวข้อ : 00116645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/06/2021

การแก้ไขปัญหา (Android TV™) อะไรเป็นข้อดีของการรีสตาร์ททีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์? / ปัญหาของเสียงและหน้าจอ

  ถ้าหากอาการที่ไม่คาดคิดหรือรายการที่อยู่ด้านล่างนี้ ปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่ใช้ทีวีของท่านอยู่ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้

  อาการ:

  • ภาพผิดปกติ/ ไม่มีภาพ/ ไม่มีเสียง สำหรับช่องสัญญาณทีวี หรืออุปกรณ์ภายนอก

  • ไม่มีเสียง/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์/เสียงขาดหายเมื่อเล่นวิดีโอหรือออดิโอ

  • วิดีโอ รูปภาพ หรือ ธัมบ์เนล ไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง/หน้าจอเป็นสีดำ

  • การเล่น USB, Throw หรือ Screen Mirroring ไม่ทำงาน/ไม่สามารถเล่นได้

  • แอปพลิเคชันไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

  การแก้ปัญหา:

  1. รีสตาร์ท ทีวีใหม่
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าไปดูที่ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร?

  2. ถ้ามีอุปกรณ์ต่อพ่วงเชื่อมต่อกับทีวีอยู่ ให้ถอดออกไป

  3. ปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวี และถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ
   รอประมาณ 2 นาที และจากนั้นให้เสียบสายไฟเพาเวอร์เข้าไปในเต้ารับไฟอีกครั้งและเปิดเพาเวอร์ของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อ BRAVIA TV ของท่านเข้ากับ HDD ภายนอก ให้ถอดออกและลองดูใหม่อีกครั้ง
   • ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป
    ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง
  4. เมื่อหน้าจอเป็นสีดำและภาพไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้องในการเชื่อมต่อ HDMI/MHL ให้ลองทำในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไข
   หมายเหตุ: ทีวีของท่านอาจจะใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อ MHL ไม่ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในสเปกของทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือ

   • ถอดสาย HDMI/MHL ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
   • ถอดและเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือ ทำการรีบูตอุปกรณ์นั้น
  5. ถ้าท่านพบภาพหรือเสียงที่ผิดปกติ ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าของภาพหรือเสียงนั้น

   การตั้งค่าภาพ (Picture setting):

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Display & SoundPictureReset picture settings for *StandardYes
     * ชื่อของการตั้งค่า อาจจะแตกต่างกันได้ตาม โหมดภาพ (Picture mode)ที่เลือก
    • เลือกที่ Display & SoundPictureAdvanced settingsReset
    • เลือกที่ DisplayPictureAdvanced settingsReset
    • เลือกที่ BRAVIA Settings — Picture adjustment — Advanced — Reset

   การตั้งค่าเสียง (Sound setting):

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่   Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Display & SoundSoundResetYes
    • เลือกที่ SoundSoundAdvanced settingsReset
    • เลือกที่ BRAVIA SettingsSound adjustmentAdvancedReset
  6. ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมสำหรับอัปเดตที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ และแก้ไขในข้อบกพร่องต่าง ๆ

   เราแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับ อินเทอร์เน็ต และตั้ง การตรวจดูการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (Automatically check for update) หรือ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Download) ไปเป็น เปิด (On) ตัวอัปเดตจะได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อทีวีนั้นอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าไปดูที่ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
   วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
   หมายเหตุสำหรับ X74xxH / X75xxH ซีรีส์: เครื่องรุ่นเหล่านี้จะรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ เพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  หมายเหตุ: