หมายเลข ID หัวข้อ : 00116645 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

การแก้ปัญหาใน Android TV™ หรือ Google TV™: อะไรเป็นข้อดีของการรีสตาร์ททีวี และการอัปเดตซอฟต์แวร์? / ปัญหาของเสียงและหน้าจอ

  ถ้าหากอาการที่ไม่คาดคิดหรือรายการที่อยู่ด้านล่างนี้ ปรากฏขึ้นมาในระหว่างที่ใช้ทีวีของท่านอยู่ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้

  อาการ:

  • ภาพผิดปกติ ไม่มีภาพ หรือไม่มีเสียง สำหรับช่องสัญญาณทีวี หรืออุปกรณ์ภายนอก
  • ไม่มีเสียงหรือเสียงมี การบิดเบือน มีเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการหรือเสียงมีการขาดตอนเมื่อเล่นวิดีโอหรือออดิโอ
  • วิดีโอ รูปภาพ หรือ ภาพขนาดย่อไม่แสดงอย่างถูกต้องหรือแสดงเป็นหน้าจอสีดำ
  • การเล่น USB, Throw หรือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ไม่ทำงาน
  • แอปพลิเคชันไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

  การแก้ปัญหา:

  1. เริ่มการทำงานให้กับทีวีใหม่
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV/Google TV ได้อย่างไร?

  2. ถอดอุปกรณ์พ่วงต่อที่เชื่อมต่อกับทีวีออก

  3. ปิดทีวีและถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ รอประมาณ 2 นาทีและจากนั้นเสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟที่ฝาผนังและเปิดทีวีขึ้นมา

   หมายเหตุ:

   • สำหรับ Google TV ยกเว้น X74K, X75K, X91J ซีรีส์ (85) และ W8xxK ซีรีส์ วิธีการทางเลือกต่อไปนี้จะให้ผลเช่นเดียวกัน: บนทีวี กดที่ปุ่ม เปิดปิด (POWER) ไว้นาน 40 วินาที หรือจนกว่าทีวีจะปิด
   • ถ้าหาก BRAVIA TV ของท่านเชื่อมต่อกับ HDD ภายนอก ให้ถอดออกและลองดูใหม่อีกครั้ง
   • ปล่อยทีวีไว้โดยที่ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้าเสียบไฟที่ผนัง และปล่อยให้มีการคายประจุของไฟฟ้าใด ๆ ที่ค้างในทีวีออกไปก่อน ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและข้อมูลความผิดพลาดใน หน่วยความจำจะถูกลบออกไปและจะทำให้ท่านสามารถใช้ทีวีได้เป็นปกติอีกครั้ง
  4. เมื่อหน้าจอเป็นสีดำและภาพไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้องในการเชื่อมต่อ HDMI/MHL ให้ลองทำในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไข
   หมายเหตุ: ทีวีของท่านอาจจะใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อ MHL ไม่ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องข้อมูลจำเพาะทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่มือ

   • ถอดสาย HDMI/MHL ออก และเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่
   • ถอดและเสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือ ทำการรีบูตอุปกรณ์นั้น
  5. ถ้าท่านพบภาพหรือเสียงที่ผิดปกติ ให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าของภาพหรือเสียง:

   การตั้งค่ารูปภาพ (Picture setting)

   การตั้งค่าเสียง (Sound setting)

  6. ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมสำหรับอัปเดตที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ และแก้ไขในข้อบกพร่องต่าง ๆ เราแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับอินเทอร์เน็ตและตั้งตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติไปเป็น เปิด (On)
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  หมายเหตุ: