หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2018

ฟังก์ชัน การจำลองหน้าจอ (screen mirroring) ไม่ทำงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดูขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน จำลองหน้าจอได้.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีได้มีการตั้งค่าอินพุทที่ถูกต้อง

  ถ้าต้องการตั้งค่าทีวี ไปเป็นอินพุทที่ใช้งานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. บนรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม Input ไอคอน S_RMb_input
  2. เลือกที่ Screen mirroring.

   หมายเหตุ: ทีวีจะรอการยืนยันจากอุปกรณ์มือถือ.

  3. ทำการเซ็ตอัปการจำลองหน้าจอ ในอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานด้วยกันได้ให้เสร็จสิ้น.

   หมายเหตุ: ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการเซ็ตอัปฟังก์ชันจำลองหน้าจอ ของอุปกรณ์มือถือ Xperia. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ อุปกรณ์มือถือนั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

   1. ในอุปกรณ์มือถือ แตะที่ Settings.
   2. เลือกที่ Xperia Connectivity.
   3. เลือกที่ Screen mirroring.
   4. เลือกที่ Turn on Screen mirroring.
    1. เริ่มการค้นหาอุปกรณ์.
    2. เลือกอุปกรณ์ (ตัวอย่าง: BRAVIA TV).
 2. จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่า screen mirroring ของอุปกรณ์มือถือด้วย.

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายตัวอื่นกับอุปกรณ์มือถือนั้น ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปฟีเจอร์การจำลองหน้าจอของทีวี.
  • อุปกรณ์มือถือบางตัว จะไม่มีฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ. ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์มือถือของท่านใช้งานได้กับการจำลองหน้าจอของ Miracast หรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือนั้น.
  • BRAVIA TV เป็นไปตามมาตรฐานของ Wi-Fi CERTIFIED Miracast.
  • การตั้งค่าของการจำลองหน้าจอ อาจจะแปรผันไปตามอุปกรณ์มือถือนั้น ๆ. ถ้าต้องการทราบวิธีการเปิดฟังก์ชันการจำลองหน้าจอของอุปกรณ์มือถือนั้น ๆ, ให้ตรวจเช็คดูจากคำแนะนำการใช้งาน หรือ สอบถามกับผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือนั้น.
  • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10, จะต้องเป็นเครื่องที่ติดตั้ง Windows 10 มาจากโรงงาน. เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่อัปเกรดมาจากเวอร์ชันก่อน ๆ อาจจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้สอบถามกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
 3. ทำการรีบูตอุปกรณ์มือถือ และ ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาหายไปหรือไม่. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือนั้น ฯลฯ.

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการใช้งานของ Xperia.

  1. กดค้างที่ปุ่ม power ของอุปกรณ์มือถือนาน 2-3 วินาที.
  2. แตะที่ Turn off.
  3. กดค้างที่ปุ่ม power ของอุปกรณ์มือถืออีกครั้ง นาน 2-3 วินาที และ เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.
  4. รีบูต BRAVIA TV และ ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาหายไปหรือไม่.
  • ปิดเพาเวอร์จ่ายกำลังไฟของทีวี และ ถอดสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ.
  • รอประมาณ 2 นาที, เสียบสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) เข้ากับเต้ารับไฟอีกครั้ง และ เปิดเพาเวอร์แหล่งจ่ายไฟของทีวีขึ้นมา.

   หมายเหตุ: สำหรับ Android TV, ทีวีนี้สามารถจะทำการรีสตาร์ทได้โดยการกดค้างปุ่มเพาเวอร์ของรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ได้ด้วยเช่นกัน.

 4. เริ่มทำการจับคู่อุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวี.

  หมายเหตุ:

  • ฟีเจอร์นี้ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน. ในกรณีที่มีการให้ใส่รหัสผ่าน ให้ปิดโหมด Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์มือถือ ถ้าหากมีโหมดนี้.
  • เลือก BRAVIA TV และ อุปกรณ์มือถือ Xperia ที่ใช้งานได้กับ การจำลองหน้าจอโดยใช้ เทคโนโลยี Miracast. ไม่มีการรับประกันว่า ฟังก์ชัน การจำลองหน้าจอนี้จะทำงานได้เป็นปกติ ในการใช้กับอุปกรณ์มือถือจากบริษัทอื่น
  • ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับ การจำลองหน้าจอ ท่านสามารถจะใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct ทำการแสดงรูปภาพ หรือ เล่นวิดีโอ/เพลง ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์บนหน้าจอทีวีได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าไปดูที่คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้: วิธีการเซ็ตอัป และ ใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวี กับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct.
 5. ตั้งค่า Bluetooth settings ของ Android TV ไปเป็น Off.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดการทำงาน Bluetooth setting ในเครื่อง Android TV ของท่าน.

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลื่อนลงไปที่ Settings และ กดที่ปุ่ม Select.
  3. เลื่อนลงไปที่ NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Bluetooth settings และ กดที่ปุ่ม Select.
  5. เลือกที่ Bluetooth On และ กดที่ปุ่ม Select.
  6. ไฮไลท์ที่ Off และ กดที่ปุ่ม Select.