หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (screen mirroring) ไม่ทำงาน

  ตรวจเช็คดูขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีได้มีการตั้งค่าอินพุตที่ถูกต้องดีแล้ว

   ถ้าต้องการตั้งค่าทีวี ไปเป็นอินพุตที่ใช้งานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี กดที่ปุ่ม Input ไอคอน S_RMb_input
   2. เลือกที่ Screen mirroring

    หมายเหตุ: ทีวีจะรอการยืนยันจากอุปกรณ์มือถือ

   3. ทำการเซ็ตอัปการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ในอุปกรณ์มือถือที่ใช้งานด้วยกันได้ให้เสร็จสิ้น

    หมายเหตุ: ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการเซ็ตอัปฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของอุปกรณ์มือถือ Xperia ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ อุปกรณ์มือถือนั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

    1. ในอุปกรณ์มือถือ แตะที่ Settings
    2. เลือกที่ Xperia Connectivity
    3. เลือกที่ Screen mirroring
    4. เลือกที่ Turn on Screen mirroring
     1. เริ่มการค้นหาอุปกรณ์
     2. เลือกอุปกรณ์ (ตัวอย่าง: BRAVIA TV)
  2. จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของอุปกรณ์มือถือด้วย

   หมายเหตุ:

   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายตัวอื่นกับอุปกรณ์มือถือนั้น ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของทีวี
   • อุปกรณ์มือถือบางตัว จะไม่มีฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์มือถือของท่านใช้งานได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของ Miracast หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือนั้น
   • BRAVIA TV เป็นไปตามมาตรฐานของ Wi-Fi CERTIFIED Miracast
   • การตั้งค่าของการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) อาจจะแปรผันไปตามอุปกรณ์มือถือนั้นๆ ถ้าต้องการทราบวิธีการเปิดฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ของอุปกรณ์มือถือนั้นๆ ให้ตรวจเช็คดูจากคำแนะนำการใช้งาน หรือสอบถามกับผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือนั้น
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะต้องเป็นเครื่องที่ติดตั้ง Windows 10 มาจากโรงงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่อัปเกรดมาจากเวอร์ชันก่อนๆ อาจจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้สอบถามกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  3. ทำการรีบูตอุปกรณ์มือถือ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือนั้น ฯลฯ

   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการใช้งานของ Xperia

   1. กดค้างที่ปุ่ม power ของอุปกรณ์มือถือนานสองสามวินาที
   2. แตะที่ Turn off
   3. กดค้างที่ปุ่มปิดเปิดของอุปกรณ์มือถืออีกครั้ง นานสองสามวินาที และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา
  4. รีบูต BRAVIA TV และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
   • ปิดเพาเวอร์จ่ายไฟของทีวี และถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ
   • รอประมาณ 2 นาที เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) เข้ากับเต้ารับไฟอีกครั้ง และเปิดเพาเวอร์แหล่งจ่ายไฟของทีวีขึ้นมา

    หมายเหตุ: สำหรับ Android TV ทีวีนี้สามารถจะทำการรีสตาร์ทได้โดยการกดค้างปุ่มเพาเวอร์ของตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ได้ด้วยเช่นกัน

  5. เริ่มทำการจับคู่อุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวี

   หมายเหตุ:

   • ฟีเจอร์นี้ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ในกรณีที่มีการให้ใส่รหัสผ่าน ให้ปิดโหมด Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์มือถือ ถ้าหากมีโหมดนี้
   • เลือก BRAVIA TV และ อุปกรณ์มือถือ Xperia ที่ใช้งานได้กับการสะท้อนหน้าจอ ​(Screen ​​mirroring) โดยใช้เทคโนโลยี Miracast ไม่มีการรับประกันว่าฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) นี้จะทำงานได้เป็นปกติ ในการใช้กับอุปกรณ์มือถือจากบริษัทอื่น
   • ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ท่านสามารถจะใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct ทำการแสดงรูปภาพหรือเล่นวิดีโอ/เพลง ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์บนหน้าจอทีวีได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้เข้าไปดูที่ คำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้: วิธีการเซ็ตอัป และใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct
   • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม 
     
  6. ตั้งค่า Bluetooth settings ของ Android TV ไปเป็น Off

   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดการทำงาน Bluetooth setting ในเครื่อง Android TV ของท่าน

   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home
   2. เลื่อนลงไปที่ Settings และกดที่ปุ่่ม Select
   3. เลื่อนลงไปที่ NETWORK & ACCESSORIES
   4. เลือกที่ Bluetooth settings และกดที่ปุ่ม Select
   5. เลือกที่ Bluetooth On และกดที่ปุ่ม Select
   6. ไฮไลท์ที่ Off และกดที่ปุ่ม Select