หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ไม่สามารถใช้งาน การจำลองหน้าจอ(Screen mirroring)ที่เคยทำงานได้ดีมาก่อน.

  ให้ลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์นั้น.

  สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV :

  1. กดที่ปุ่ม Home.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ เครือข่าย ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม .
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  5. เลือกที่ Advanced Settings.
  6. เลือกที่ Show Device List/Delete.
  7. เลือกที่ All Delete.

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  1. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Screen mirroring.
  3. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท.
  4. เลือกที่ Show Device List/Delete.
  5. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท.
  6. เลือกที่ All Delete.

  รีบูตอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านทางการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) จากนั้นให้เชื่อมต่อจาก อินพุตการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) จอบนทีวี:

  1. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมท.
  2. เลือกที่ Screen mirroring.
  3. บนอุปกรณ์ของท่าน เลือกที่ชื่อของ  BRAVIA
   สแกนจากอุปกรณ์ของท่านเพื่อค้นหาชื่อ BRAVIA ของท่านและเลือกที่ชื่อ BRAVIA ของท่าน.