หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

ไม่สามารถใช้งาน การจำลองหน้าจอ(Screen mirroring)ที่เคยทำงานได้ดีมาก่อน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ลบข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ออกจากเครื่องรับโทรทัศน์นั้น.

สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV :

 1. กดทีุ่่ปุ่ม Home.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .
 4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
 5. เลือกที่ Advanced Settings.
 6. เลือกที่ Show Device List/Delete.
 7. เลือกที่ All Delete.

สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

 1. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมท.
 2. เลือกที่ Screen mirroring.
 3. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท.
 4. เลือกที่ Show Device List/Delete.
 5. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวรีโมท.
 6. เลือกที่ All Delete.

รีบูตอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ผ่านทางการจำลองหน้าจอ(Screen mirroring), จากนั้นให้เชื่อมต่อจาก Screen mirroring input บนทีวี:

 1. กดที่ปุ่ม Input บนตัวรีโมท.
 2. เลือกที่ Screen mirroring.
 3. บนอุปกรณ์ของท่าน เลือกที่ชื่อของ  BRAVIA.
  สแกนจากอุปกรณ์ของท่านเพื่อค้นหาชื่อ BRAVIA ของท่านและเลือกที่ชื่อ BRAVIA ของท่าน.