หมายเลข ID หัวข้อ : 00091346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2022

ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (screen mirroring) ไม่ทำงาน

  ข้อสำคัญ: อุปกรณ์ Apple หรือ Android TV™/Google TV™ ที่วางจำหน่ายหลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ท่านสามารถหาวิธีการทดแทนอื่นได้ในส่วนของ วิธีการทดแทนอื่น

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งทีวีและอุปกรณ์ของท่านเข้ากันได้กับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   หมายเหตุ: ถ้าต้องการตรวจดูว่าอุปกรณ์ของท่านเข้ากันได้กับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) หรือวิธการแชร์หน้าจออื่นหรือไม่ ให้อ้างอิงกับส่วนของ 2. อุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีการอื่น ในหัวข้อ วิธีการใช้ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ใน BRAVIA TV ของฉัน
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอินพุตของทีวีนั้นได้ตั้งไปที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และการเซ็ตอัปใน อุปกรณ์มือถือของท่านได้ทำไว้เสร็จสิ้นแล้ว
   หมายเหตุ:
  3. เปิดการทำงานของอุปกรณ์มือถือนั้นใหม่
   หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานโดยใช้โทรศัพท์ Xperia สำหรับรายละเอียดการใช้งานเฉพาะ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือของท่าน
   1. กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) ของอุปกรณ์มือถือไว้นานสองสามวินาที
   2. แตะที่ ปิดเครื่อง (Turn off)
   3. กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) อีกครั้งนานสองสามวินาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์
  4. เริ่มการทำงานของ BRAVIA TV ใหม่
   • สำหรับ Android TV™: ใช้ รีโมทคอนโทรลที่ให้มา กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ให้กับทีวี
   • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
    1. ปิดทีวีและถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ
    2. รอประมาณ 2 นาที เสียบสายไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ และจากนั้นเปิดทีวีขึ้นมา
  5. สำหรับ Android TV, ให้ตั้ง การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) ของทีวีไปที่ ปิด (Off) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (Home)
   2. เลื่อนลงไปที่ Settings และกดที่ปุ่ม Select
   3. เลื่อนลงไปที่ NETWORK & ACCESSORIES
   4. เลือกที่ Bluetooth settings และกดที่ปุ่ม Select
   5. เลือกที่ Bluetooth On และกดที่ปุ่ม Select
   6. ไฮไลท์ที่ Off และกดที่ปุ่ม Select
  6. ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข หรือ การเชื่อมต่อไม่เสถียร ให้ลองหนึ่งในวิธีการทางเลือกอื่นเหล่านี้:

  หมายเหตุ:

  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม
  • ฟีเจอร์นี้ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ในกรณีที่มีการให้ใส่รหัสผ่าน ให้ปิดโหมด Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์มือถือ ถ้าหากมีโหมดนี้
  • เลือกที่ BRAVIA TV และอุปกรณ์มือถือ Xperia ที่ทำงานได้กับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้เทคโนโลยี Miracast ไม่มีการรับประกันว่าฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) นี้จะทำงานได้เป็นปกติ ในการใช้กับอุปกรณ์มือถือจากบริษัทอื่น