หมายเลข ID หัวข้อ : 00064158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2018

4K Ultra HD BRAVIA TV ของฉันใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีของท่านใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องนั้น ๆ .

หมายเหตุ: กรุณาอ้างอิงกับ Q&A ต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่าขั้วต่อ HDMI นั้น เข้ากันได้กับ HDR หรือไม่
BRAVIA TV ของฉันใช้ได้กับ HDR หรือไม่ ?

สำหรับ Android Tv:ทุก
ทุก ๆ ขั้วใน Sony 4K Ultra HD TV ทั้งหมด รองรับ โปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.

สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014 :
ขั้ว HDMI 1 และ HDMI 2 ของ Sony 4K Ultra HD TV ทั้่งหมด รองรับ โปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.

สำหรับเครื่องรุ่นปี 2013 :
ขั้ว HDMI 4 ของ KDL-X8500A/X850A ซีรีส์ รองรับ โปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.

หมายเหตุ:เมื่อดูคอนเทนท์ 4K จากเครื่องเล่นมีเดีย Sony 4K Ultra HD ในรุ่นปี 2013 ใด ๆ นอกเหนือจาก KDL-X8500A/X850A ซีรีส์, อาจจะจำเป็นต้องทำการปรับปรุงทีวี ให้ดีขึ้นโดศูนย์บริการของโซนี่.

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือเครื่องเล่นมีเดีย 4K Ultra HD .