หมายเลข ID หัวข้อ : 00064158 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

4K Ultra HD BRAVIA TV ของฉันใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีของท่านใช้งานร่วมกันได้กับ HDCP 2.2 หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องนั้น ๆ .

หมายเหตุ: กรุณาอ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่าขั้วต่อ HDMI ใน Android TV™ ตอบสนองต่อ HDR หรือไม่.
BRAVIA TV ของฉันใช้ HDR ได้หรือไม่?

สำหรับ Android Tv:
ทุก ๆ ขั้วใน Sony 4K Ultra HD TV ทั้งหมด รองรับ โปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.

สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android Tv:
รุ่นต่อไปนี้ใช้ได้กับ HDCP 2.2.

 • เครื่องรุ่นปี 2018:
  ทุกขั้วต่อใน  X72xF ซีรีส์และ X70xxF_X73xF ซีรีส์ รองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.
 • เครื่องรุ่นปี 2017:
  ทุกขั้วต่อใน  X67E_X69E ซีรีส์และ X70E_X72E ซีรีส์ รองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.
 • เครื่องรุ่นปี 2014:
  ขั้วต่อ HDMI 1 และ HDMI 2 ของ Sony 4K Ultra HD TV ทั้งหมดรองรับ โปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.
 • เครื่องรุ่นปี 2013:
  ขั้วต่อ HDMI 4 ของ KDL-X8500A/X850A ซีรีส์รองรับโปรโตคอล HDCP 2.2 ได้.
  หมายเหตุ:เมื่อดูคอนเทนท์ 4K จากเครื่องเล่นมีเดีย Sony 4K Ultra HD ในรุ่นปี 2013 ใด ๆ นอกเหนือจาก KDL-X8500A/X850A ซีรีส์, อาจจะจำเป็นต้องทำการปรับปรุงทีวี ให้ดีขึ้นโดยศูนย์บริการของโซนี่.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือเครื่องเล่นมีเดีย 4K Ultra HD .

*Google และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.