หมายเลข ID หัวข้อ : 00145470 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/04/2022

ทำไมไฟ LED ติดสว่างหรือกะพริบ ในสีที่่ต่างกัน?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ถ้าหากทีวีของท่านไม่มีแสดงในรายการของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ไฟสีแดง สีเขียว หรือสีส้ม ติดสว่างหรือกะพริบในทีวี

  ไฟ LED ติดสว่าง หรือกะพริบเมื่อทีวี ตรวจพบการทำงานบางอย่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะ เช่นการรับสัญญาณของรีโมท หรืออยู่ในระหว่าง การอัปเดตซอฟต์แวร์ และอาจจะติดสว่างหรือกะพริบได้เช่นกันเมื่อมีการตรวจพบปัญหา อ้างอิงกับสถานการณ์ที่สอดคล้อง เพื่อดูว่าทำไมไฟ LED ถึงติดสว่างหรือกะพริบ:


  เมื่อใช้งานทีวีอยู่ กำลังอัปเดต หรือ สแตนด์บาย

  รูปแบบแสงไฟหรือสีอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ขั้นแรก ให้ตรวจดูรายการเมนูโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง แล้วไปที่คำอธิบายสำหรับรุ่นของท่าน

  ตรวจดูรายการเมนูของ TV

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device preference)
   หมายเหตุ: ถ้า ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device preference) ไม่แสดงขึ้นมา ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  4. เลือกที่ ตัวแสดงสถานะ LEDจากนั้นตรวจดูที่เมนูตัวเลือก
   หมายเหตุ: ถ้าไม่มี ตัวแสดงสถานะ LED ในเมนู ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ) เกี่ยวกับรูปแบบไฟ LED
  5. ขั้นตอนเพื่อดู ข้อมูลจำเพาะจะแตกต่างกันไปตามรายการเมนูที่แสดง:

  ความหมายของไฟ ไฟ LED ส่องสว่าง (illumination LED) หรือด้านล่างหน้าจอของ TV

  หากมี ไฟ LED ส่องสว่าง (illumination LED) ในเมนูใน ขั้นตอนที่ 5ด้านบน จะมีไฟ 2 ประเภทที่ด้านล่างของ TV
  โดยขึ้นอยู่กับไฟที่ท่านต้องการตรวจดู ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:

  ไฟแสงสว่าง LED

  ไฟที่ด้านล่างของหน้าจอ (สำหรับ Android TV)


  เมื่อทีวีไม่ทำงานตามปกติ

  ขึ้นอยู่กับสถานะการติดสว่างหรือกะพริบของไฟ LED นั้น ๆ ให้อ้างอิงกันต่อไปนี้:

  ไฟ LED สีแดงกะพริบ:

  ไฟอื่นกะพริบที่นอกเหนือไฟ LED สีแดง:

  ให้ถอด ปลั๊กสายไฟหลักออก รอประมาณ 30 วินาที และจากนั้นเสียบ ปลั๊กกลับเข้าไปเพื่อดูว่ามีหน้าจอแสดงนี้ออกมาหรือไม่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้เช็คดูสีของไฟ LED และจำนวนครั้งของการกะพริบ จากนั้นให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้า