หมายเลข ID หัวข้อ : 00242523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2022

APPLE AIRPLAY: การแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ Apple ใน Android TV™ หรือ Google TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  ใช้ AirPlay ทำการสะท้อนหน้าจอหรือสตรีมเนื้อหาจากอุปกรณ์ Apple ของท่าน, เช่น iPhone หรือ iPad, ไปยังทีวีของท่าน ทีวีนี้รองรับ AirPlay 2

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ท่านจะต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับ อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ AirPlay
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง อาจจะจำเป็นต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีเพื่อที่จะให้สามารถใช้ AirPlay ได้
  • การใช้งานอุปกรณ์ Apple จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ OS


  คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  วิธีการแสดงเนื้อหาหรือหน้าจอ

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี
  2. การใช้งานอุปกรณ์ Apple เพื่อให้แสดง เนื้อหาบนทีวี:
   • วิดีโอ (Video): เริ่มทำการเล่นในอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (AirPlay Video)
   • ภาพถ่าย (Photos): เริ่มทำการเล่นภาพถ่ายใน อุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (แบ่งปัน (Share))
   • เพลง (Music): เริ่มทำการเล่นในอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (AirPlay Audio)
   • หน้าจอทั้งหมดของ อุปกรณ์มือถือ (Whole screen of a mobile device): เปิดศูนย์ควบคุมในอุปกรณ์ Apple จากนั้นแตะที่ (การสะท้อนหน้าจอ (Mirroring))
   หมายเหตุ: ในบางอุปกรณ์ ท่านอาจจะต้องแตะที่ไอคอนอื่นก่อน
  3. เลือกที่ AirPlay ในอุปกรณ์ Apple และเลือกทีวีเพื่อใช้กับ AirPlay

  การแก้ปัญหา

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการตั้งค่า AirPlay มีการเปิดไว้:
   1. บนรีโมทคอนโทรลทีวีกดที่ปุ่ม (เลือกอินพุต (Input select)) และจากนั้นเลือกที่ (AirPlay)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า AirPlay & HomeKit และเปิด AirPlay ขึ้นมา
  2. อัปเดตทีวีและ อุปกรณ์ Apple ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) สำหรับ Android TV/Google TV ของฉันได้อย่างไร?
  3. เริ่มการทำงานใหม่ให้กับทีวีและอุปกรณ์ Apple
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อ จะทำการเริ่มการทำงานใหม่ (รีเซ็ต) Android TV/Google TV ได้อย่างไร?
  4. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ปัญหาการเข้าใช้งาน Apple TV หรือไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Apple กับทีวีของฉันโดยใช้แอป AirPlay ของ HomeKit

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ทีวีนี้รองรับ Apple HomeKit ท่านสามารถควบคุมทีวีด้วย อุปกรณ์ Apple ได้โดยการกดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT) หรือ (การเลือกอินพุต (Input select)) บน รีโมทคอนโทรล การเลือก (AirPlay), และจากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเซ็ตอัป Apple HomeKit
   หมายเหตุ: การใช้งานทีมีจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของแอปและซอฟต์แวร์
  • ถ้าหากท่านเปิดใช้งาน เริ่มการทำงานจากระยะไกล (Remote start), ท่านสามารถเปิดทีวีด้วย อุปกรณ์ Apple ได้:
   1. บนรีโมทคอนโทรลกดที่ปุ่ม การตั้งค่าเร็ว (Quick settings) หรือ ACTION MENU
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
   4. เลือกที่ เริ่มการทำงานจากระยะไกล (Remote start)
  • สำหรับข้อมูลที่ละเอียดสำหรับ AirPlay ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ต่อไปนี้:

  iPhone, iPad, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ