หมายเลข ID หัวข้อ : 00242523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

APPLE AIRPLAY การแสดงคอนเทนท์จากอุปกรณ์ Apple บน Android TV™

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  ใช้ AirPlay ทำการสะท้อนหน้าจอหรือสตรีมคอนเทนท์จากอุปกรณ์ Apple ไปยัง Android TV ของท่าน

  หมายเหตุ:

  • อาจจะต้องมี การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับทีวีเพื่อที่จะใช้ AirPlay นี้
  • ท่านจะต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับ อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ AirPlay
  • การใช้งานอุปกรณ์ Apple จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของ OS

  สะท้อนหน้าจอทั้งหมดของอุปกรณ์ Apple ไปยังทีวี

  สตรีม คอนเทนท์จาก อุปกรณ์ Apple ไปยังทีวี

  แอปและบริการอะไรท่สามารถใช้ได้กับ AirPlay?
   

  สะท้อนหน้าจอทั้งหมดของอุปกรณ์ Apple ไปยังทีวี

  1. ถ้าหากยังไม่ได้กำหนดค่าให้ AirPlay กดที่ปุ่ม  (Input select) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี และเลือกที่  (AirPlay) จากนั้นเลือกที่ AirPlay & HomeKit settings และเปิด AirPlayขึ้นมา
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี 
  3. ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์ iOS เช่น iPhone หรือ iPad: เปิด Control Center ขึ้นมาและแตะที่   (Screen Mirroring) บน อุปกรณ์ iOS ของท่าน
   ถ้าหากท่านใช้ Mac: คลิกที่   (AirPlay Video) ในแถบเมนู
  4. เลือกทีวีของท่าน จะเห็นหน้าจอ อุปกรณ์ Apple ของท่านบนหน้าจอทีวี 
   ถ้าหากมีรหัสผ่านของ AirPlay แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี ให้ใส่ รหัสผ่านที่บนตัว อุปกรณ์ Apple ของท่าน


   ถ้าต้องการหยุดการสะท้อน อุปกรณ์ Apple ของท่าน:

   สำหรับอุปกรณ์ iOS : เปิด Control Center ขึ้นมา แตะที่ Screen Mirroring จากนั้นแตะที่ Stop Mirroring 
   สำหรับ Mac: คลิกที่  (AirPlay Video) ในแถบเมนู จากนั้นเลือกที่ Turn AirPlay Off

  สตรีม คอนเทนท์จาก อุปกรณ์ Apple ไปยังทีวี

  1. ถ้าหากยังไม่ได้กำหนดค่าให้ AirPlay กดที่ปุ่ม  (Input select) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี และเลือกที่  (AirPlay) จากนั้นเลือกที่ AirPlay & HomeKit settings และเปิด AirPlayขึ้นมา 
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Apple ของท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี 
  3. หาคอนเทนท์ที่ท่านต้องการจะสตรีมบนอุปกรณ์ Apple ของท่าน
  4. ถ้าต้องการจะสตรีมคอนเทนท์ วีดีโอ แตะหรือคลิกที่  (AirPlay Video) บน อุปกรณ์ Apple ของท่าน ในบางแอป ท่านอาจจะต้องและที่ไอคอนที่แตกต่างก่อนเช่น
   ถ้าหากท่านต้องการจะสตรีมคอนเทนท์ออดิโอ ให้แตะหรือคลิกที่  (AirPlay Audio)
  5. เลือกทีวีของท่าน คอนเทนท์จะสตรีมไปยังทีวีของท่าน


   ถ้าต้องการจะหยุดการสตรีมมิ่งวีดีโอ:

   สำหรับอุปกรณ์ iOS : แตะที่   (AirPlay Video) ในแอปที่ท่านใช้ทำการ สตรีมมิ่งมา จากนั้นแตะที่ iPhone, iPad, หรือ iPod touch ของท่านจากรายการ
   สำหรับ Mac: คลิกที่   (AirPlay Video) ในตัวควบคุมการเล่นวิดีโอ จากนั้นเลือกที่ Turn Off AirPlay

  แอปและบริการอะไรที่สามารถใช้ได้กับ AirPlay? 

  ถ้าหากมีไอคอนของ  (AirPlay Video) หรือ  (AirPlay Audio) แสดงในแอปหรือบริการนั้น ท่านสามารถจะใช้ AirPlay ทำการสตรีมคอนเทนท์ได้แล้ว


  สำหรับรายละเอียดของ AirPlay ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ต่อไปนี้
  วิธีการ AirPlay วีดีโอ และสะท้อนหน้าจออุปกรณ์ของท่าน (ลิงก์ไปยัง เว็บไซต์ภายนอก)
  วิธีการ AirPlay ออดิโอ (ลิงก์ไปยัง เว็บไซต์ภายนอก)
  ถ้าหาก AirPlay หรือ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) ไม่ทำงานบนอุปกรณ์ของท่าน (ลิงก์ไปยัง เว็บไซต์ภายนอก)

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ