หมายเลข ID หัวข้อ : 00188587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

Android TV™ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้ใช้สำหรับ Android TV. สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับ   
  ทีวี (ที่ไม่ใช่ Android TV) ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย  เนื้อหา

  จำไว้เสมอว่า
  การดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย
  วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย  จำไว้เสมอ

  • ไม่รองรับวงจรอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโดยวิธีการ dial-up .
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อโดย proxy.
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องมีการล็อกอินเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเช่น เครือข่าย virtual private network (VPN) หรือ PPPoE .
  • ถ้าจำเป็นต้องมีการปิดไฟร์วอลล์ของเราท์เตอร์ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิตของตัวเราท์เตอร์นั้น.
  • ถ้าหากมีเครื่องหมายตกใจ (!) ปรากฎที่ไอคอนเครือข่าย ของหน้าจอ Home ของ Android TV ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
   สัญญาณ Wi-Fi มีการดรอปหาย หรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง. (สำหรับ Android TV)


  ดำเนินการวินิจฉัยเครือขาย(Network Diagnosis)

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, ตรวจสอบดูว่า  Built-in Wi-Fi มีการตั้งค่าไว้ที่ On.
  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .
  4. เลือกที่ Advanced Settings.
  5. เลือกที่ Built-in Wi-Fi และตั้งค่าไปที่ On.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการวินิจฉัยเครือข่าย.

  • หน้าจอเมนูจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องของท่าน.
  • รูปตัวอย่างด้านล่างใช้ Android TV รุ่นปี 2017.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .

    
  4. เลือกที่ Advanced settings.

    
  5. เลือกที่ Network status.

    
  6. เลือกที่ Check Connection.

    
  7. เลือกที่ YES ใน Do you want to check the connection? หน้าจอ

    
  8. การวินิจฉัยการเชื่อมต่อจะเริ่มต้นขึ้น. ผลการเชื่อมต่อจะแสดงออกมาหลังจากนั้นอีกชั่วครู่.
   จะมีการแสดงออกมาสามรายการในข้อมูลที่ให้ผลการเชื่อมต่อ เกี่ยวกับสถานะของการเชื่อมต่อของเครือข่่่าย. เลือกวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันจากตารางด้านล่าง.
   หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงผลของการเชื่อมต่อ.


   [A]: ถ้า [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] แสดงในผลของการเชื่อมต่อ

  • กรณีที่ 1: ทีวีนี้เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเข้ากับ [IPv4] ตลอดเวลาที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าให้เลือกไปเป็น [IPv6]. ในกรณีนั้น ให้ตรวจเช็คผลสำหรับ [IPv4: xxxxx].
  Wireless device on TV: found Local access: OK Internet access: OK
  • กรณีที่ 2: ถ้าท่านดำเนินการตั้งค่าเพื่อเลือก [IPv6], ตรวจเช็คดูผลสำหรับ [IPv6: xxxxx].
  Wireless device on TV: found Local access: OK Internet access: OK 


  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ตัว wireless LAN converter (อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับทีวี ด้วยสาย LAN ), ให้อ้างอิงกับ ผลการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย ในตารางด้านล่าง.


  วิธีแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับผลของการวินิจฉัยของเครือข่าย

  กรุณาเลือกวิธีการแก้ปัญหา ตามผลการวินิจฉัยของเครือข่าย.

  • ตัวอย่าง:
   วิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ [A], กรณีที่ 1 ใน ผลของการเชื่อมต่อ ตัวอย่างข้างต้นคือ Solution 4. สำหรับ [B] (found/OK/Failed), ให้เลือกไปที่ Solution 3.
     

   ผลการเชื่อมต่อ

   อุปกรณ์ Wireless ในทีวีFailedfound
   (หรือ OK)
   found
   (หรือ OK)
   found
   (หรือ OK)
   การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
   Local accessFailedFailedOKOK
   Internet accessFailedFailedFailedOK
   วิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายSolution 1Solution 2Solution 3Solution 4
   การเชื่อมต่อแบบใช้สายSolution 5Solution 6Solution 7Solution 8

   


  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC