หมายเลข ID หัวข้อ : 00253440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/02/2021

ไม่มีเสียงจากแอปในระหว่างการ สตรีมมิ่งหรือการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ตรวจดูว่า ระดับเสียงของทีวีเบามากหรือปิดเสียงไป
  2. ตรวจดูว่าเสียงออกมาจากแหล่งจ่ายเสียงตามปกติ นอกเหนือจากแอปหรือไม่ (เช่นการ ออกอากาศ)
   ถ้าไม่มีเสียงจากแหล่งจ่ายสัญญาณนอกเหนือจากแอป ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ปัญหาเรื่องเสียง
  3. ถ้าปัญหาเกิดในแอปบางตัว ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้

  ถ้าปัญหาเกิดใน คอนเทนท์บางตัว:

  ตัว คอนเทนท์เองอาจจะไม่มีเสียง รูปแบบเสียงอาจจะไม่ได้รับการรองรับ
  หมายเหตุ: ให้ตรวจดู เว็บไซต์ให้ความช่วยเหลือกของแอปที่เกี่ยวข้อง

  ถ้าปัญหาเกิดใน คอนเทนท์ทั้งหมดในแอป:

  ให้ลองทำดังต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสียงในระหว่างการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้ในแอปของอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี

  1. รีสตาร์ทแอปใหม่
  2. ลงชื่อเข้าใช้งานแอปนั้นอีกครั้ง
  3. อัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store
  4. รีเซ็ตแอปใหม่
   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ ถ้าไม่มีเสียงในระหว่างการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี ให้ตรวจดูและทำตามขั้นตอนใช้งานกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ แอป (Apps)
   4. เลือกแอปที่เกี่ยวข้อง
   5. เลือกที่ ลบข้อมูล (Clear data)
   6. เลือกที่ ลบข้อมูลหน่วยความจำแคช (Clear cache)
   7. เลือกที่   บังคับให้หยุดทำงาน (Force stop)
   8. เปิดแอปขึ้นมาใหม่อีกครั้งจากหน้าจอโฮม (Home)
  5. ดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต  ในทีวี
  6. ให้ตรวจดู เว็บไซต์ให้ความช่วยเหลือกของแอปที่เกี่ยวข้อง
  1. ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในแอปอื่นด้วย ให้อ้างอิงกับหัวข้อ YouTube™, Netflix, หรือ แอปสตริมิ่งอื่นที่ติดตั้งอยู่ใน BRAVIA TV ของฉันแล้วไม่ทำงาน .
   หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสียงในระหว่างการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวี ให้ลองทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแสดงหน้าจอมือถือบนทีวีใหม่