หมายเลข ID หัวข้อ : 00191414 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/06/2022

USB HDDs (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) แบบอะไรที่เข้ากันได้กับ Sony's Android TV™ หรือ Google TV™?

  ข้อสำคัญ: หน้านี้จะแนะนำข้อมูลการเข้ากันได้เกี่ยวกับไดรฟ์ USB HDD สำหรับ Sony Android TV หรือ Google TV

  USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ Sony Android TV หรือ Google TV จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม Sony ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง

  ข้อสำคัญสำหรับ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์: Android TV และ Google TV รุ่นที่ออกในปี 2561 และหลังจากนั้นเข้ากันไม่ได้กับการบันทึก USB HDD

  ระบบไฟล์ที่รองรับได้และขนาดของไดรฟ์สูงสุด:

  ระบบไฟล์
  ก่อนการเชื่อมต่อ
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับการเล่น
  (Video/Photo/Music)
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับการบันทึก (*1)ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ สำหรับการเก็บบันทึก (*2)
  FAT162GBไม่รองรับ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFat16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB
  • *1: USB HDD จะต้อง ลงทะเบียนไว้กับ Android TV หรือ Google TV นั้นเพื่อทำ การบันทึก (จะถูกฟอร์แมทเพื่อทำการบันทึก)
  • *2: USB HDD จะต้องลงทะเบียนกับ Android TV หรือ Google TV เป็น อุปกรณ์หน่วยความจำ (ถูกฟอร์แมทสำหรับเป็นหน่วยความจำ) ฟังก์ชันนี้จะมีใน Android™ 6.0 หรือหลังจากนั้น
   • สำหรับ Android 6.0 ให้ใช้ USB HDD ที่มีขนาด 256 GB หรือน้อยกว่า
   • สำหรับ Android 7.0 หรือที่ใหม่กว่า ท่านสามารถใช้ USB HDD ขนาด 256 GB หรือที่ใหญ่กว่าได้ แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะมีการจำกัดไว้ที่ 256 GB
  • *3: ขนาดสูงสุดของไฟล์คอนเทนท์ที่สามารถเก็บบันทึกได้ใน USB HDD จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 GB.*4:
  • *4: สามารถเชื่อมต่อ USB HDD ได้ถึงขนาด 16 TB แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 TB

  หมายเหตุ:

  • USB HDD บางตัวไม่สามารถจะใช้เพื่อการบันทึกได้ ตัวอย่าง: USB HDD ที่มีความจุน้อยเกินไป (ต่ำกว่า 32 GB) ไม่สามารถใช้เพื่อการบันทึกได้
  • มี USB HDD บางอันที่จะไม่มีทั้งข้อความแจ้งเตือน (Toast indication) และ หน้าจอการเชื่อมต่อแสดง เมื่อ HDD เชื่อมต่อกับทีวีแล้ว ในกรณีนี้ โดยทั่วไปทีวีสามารถจะรองรับ USB HDD ได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบข้อมูล NTFS ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางอันของ USB HDD ที่สามารถทำให้เกิดปัญหานี้:
   • HDD ที่ไม่ได้ฟอร์แมทมา
   • รูปแบบข้อมูลที่ไม่รองรับจาก Android (เช่น รูปแบบข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ FAT 16/32, NTFS และ exFat หรือบางส่วนของ HDD เกิดความเสียหาย)

  ชนิดของพอร์ต USB และกำลังเอาต์พุตสูงสุด:

  • RPM: ไม่มีเงื่อนไข
  • ความเร็วในการ Read/Write : ไม่มีเงื่อนไข
  • ชนิดของพอร์ต USB และกระแสเอาต์พุตสูงสุด:
   • พอร์ต USB3.1 Gen 1: 900 mA MAX พอร์ตจะเป็นสีฟ้า
   • พอร์ต USB 2.0: 500 mA MAX หรือ 800 mA MAX สำหรับกระแส เอาต์พุตสูงสุดของแต่ละพอร์ต ให้อ้างอิงกับป้ายที่ติดอยู่ด้านหลังของทีวีหรือในคู่มือ
    หมายเหตุ: เมื่อทำการบันทึก ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่มีป้าย HDD REC
    ชนิดของพอร์ต USB กำลังเอาต์พุตสูงสุด (Max. power output) (กระแส (Current))ตัวอย่างของป้ายพอร์ตรูปของพอร์ต
    USB 3.1 Gen 1900 mA MAXภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวี ระบุไว้เป็น HDD REC, 900 mA MAXรูปภาพพอร์ต USB ที่มีสีฟ้า
    USB 2.0500 mA MAX, 800 mA MAX

    ภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวี ระบุไปเป็น 5V, 500mA MAX ฯลฯ

    ภาพของพอร์ต USB

  หมายเหตุ: ถ้าหาก USB HDD ไม่ได้รับการรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ ถึงแม้จะเชื่อมต่อแล้ว ให้อ้างอิงกับ: ไม่สามารถรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียน USB HDD สำหรับใช้ในการบันทึกได้