หมายเลข ID หัวข้อ : 00191414 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/07/2021

USB HDD (Hard disk drive) แบบใดบ้างที่ใช้งานได้กับ Sony Android TV™?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ข้อสำคัญ:หน้านี้จะแนะนำข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้เกี่ยวกับ USB HDD สำหรับ Sony Android TV

  USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ Sony Android TV จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม Sony ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง

  ข้อสำคัญ เฉพาะประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่าน้ัน : Android TV รุ่นที่ออกในปี 2561และหลังจากนั้น จะเข้ากันไม่ได้กับการบันทึก USB HDD

  ระบบไฟล์ที่รองรับได้และขนาดของไดรฟ์สูงสุด:

  ระบบไฟล์
  ก่อนการเชื่อมต่อ
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สำหรับ การเล่น
  (วิดีโอ/รูปภาพ/เพลง)
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับ การบันทึก (*1)ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับ การเก็บบันทึก (*2)
  FAT162GBไม่รองรับ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFAT16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB


  *1: USB HDD จะต้องมีการลงทะเบียนกับ Android TV สำหรับการบันทึก (ทำการฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึก) สำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น Android TV รุ่นที่รองรับการบันทึก USB HDD
  *2: USB HDD นั้นจะต้อง ลงทะเบียนกับ Android TV เป็น อุปกรณ์จัดเก็บ (จะถูกฟอร์แมทสำหรับใช้ในการจัดเก็บ) ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใน Android OS6 (M) หรือที่ใหม่กว่า

  • สำหรับ Android™ OS6 (M) ให้ใช้ USB HDD ที่เท่ากับ 256 GB หรือน้อยกว่า
  • สำหรับ Android OS7 (N) หรือที่ใหม่กว่า ท่านสามารถใช้ USB HDD ขนาด 256 GB หรือที่ใหญ่กว่าได้ แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะมีการจำกัดไว้ที่ 256 GB

  *3: ขนาดสูงสุดของไฟล์เนื้อหาที่สามารถเก็บบันทึกได้ใน USB HDD จะถูกจำกัดอยู่ที่ 4 GB
  *4: USB HDD ถึงขนาด 16 TB สามารถจะเชื่อมต่อได้ แต่จะจำกัดให้ใช้ได้ไม่เกิน 4 TB

  หมายเหตุ: USB HDD บางอันไม่สามารถจะใช้สำหรับการบันทึกได้
  เช่น : USB HDD ที่มีความน้อยเกินไป (ต่ำกว่า 32 GB) จะไม่สามารถใช้สำหรับการบันทึกได้

  • ความเร็วในการหมุน (RPM): ไม่มีการระบุ
  • ความเร็วการอ่าน/เขียน (Read/Write speed) ไม่มีการระบุ
  • ชนิดของพอร์ต USB และกระแสเอาต์พุตสูงสุด:
   • พอร์ต USB3.1 Gen 1 : 900 mA MAX. พอร์ตจะเป็นสีฟ้า
   • พอร์ต USB2.0 : 500 mA MAX หรือ 800 mA MAX. สำหรับกระแส เอาต์พุตสูงสุดของแต่ละพอร์ต ให้อ้างอิงกับป้ายที่ติดอยู่ด้านหลังของทีวีหรือในคู่มือ
    หมายเหตุ: เมื่อทำการบันทึก ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่มีป้าย HDD REC
     
    พอร์ต USB : กระแสเอาต์พุตสูงสุดตัวอย่างของป้าย TVรูปของพอร์ต
    พอร์ต USB3.1 Gen 1 :
    900 mA MAX
    ภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวีภาพของพอร์ต USB
    พอร์ต USB 2.0 :
    500mA MAX, 800mA MAX
    ภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวี
    ภาพของพอร์ต USB