หมายเลข ID หัวข้อ : 00191414 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

USB HDD (Hard disk drive) แบบใดบ้างที่ใช้งานได้กับ Sony Android TV™?

  ข้อสำคัญ: หน้านี้จะแนะนำข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้เกี่ยวกับ USB HDD สำหรับ Sony Android TV

  USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ Sony Android TV จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม Sony ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง

  ข้อสำคัญสำหรับ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น: Android TV รุ่นที่ออกในปี 2561 หรือที่ใหม่กว่า จะใช้กับการบันทึก USB HDD ไม่ได้

  ระบบไฟล์ที่รองรับได้และขนาดของไดรฟ์สูงสุด:

  ระบบไฟล์
  ก่อนการเชื่อมต่อ
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สำหรับ การเล่น
  (วิดีโอ/รูปภาพ/เพลง)
  ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับ การบันทึก (*1)ขนาดสูงสุดของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สำหรับ การเก็บบันทึก (*2)
  FAT162GBไม่รองรับ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFAT16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB


  *1: USB HDD จะต้องมีการลงทะเบียนกับ Android TV สำหรับการบันทึก (ทำการฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึก) ใช้ได้เฉพาะกับ Android TV ที่เป็นรุ่นของ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่รองรับการบันทึก USB HDD ได้
  *2: USB HDD จะต้องมีการลงทะเบียนกับ Android TV เป็นอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ (ทำการฟอร์แมทสำหรับใช้ในการจัดเก็บ) ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใน Android OS6 (M) หรือที่ใหม่กว่า

  • สำหรับ Android™ OS6 (M) ให้ใช้ USB HDD ที่เท่ากับ 256 GB หรือน้อยกว่า
  • สำหรับ Android OS7 (N) หรือที่ใหม่กว่า ท่านสามารถใช้ USB HDD ขนาด 256 GB หรือที่ใหญ่กว่าได้ แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะมีการจำกัดไว้ที่ 256 GB

  *3: ขนาดสูงสุดของไฟล์คอนเทนท์ที่สามารถเก็บบันทึกได้ใน USB HDD จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 GB
  *4: สามารถเชื่อมต่อ USB HDD ได้ถึงขนาด 16 TB แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 TB

  หมายเหตุ: USB HDD บางตัวไม่สามารถจะใช้เพื่อการบันทึกได้
  ตัวอย่างเช่น: USB HDD ที่มีความจุน้อยเกินไป (ต่ำกว่า 32 GB) ไม่สามารถใช้เพื่อการบันทึกได้

  • RPM: ไม่มีเงื่อนไข
  • ความเร็วในการ Read/Write : ไม่มีเงื่อนไข
  • ชนิดของพอร์ต USB และกระแสเอาต์พุตสูงสุด:
   • พอร์ต USB3.1 Gen 1: 900 mA MAX พอร์ตนี้จะเป็นสีฟ้า
   • พอร์ต USB 2.0 500 mA MAX หรือ 800 mA MAX. สำหรับกระแสเอาต์พุตสูงสุดในแต่ละพอร์ต ให้อ้างอิงกับป้ายที่อยู่ทางด้านหลังของทีวีนั้นหรือดูในคู่มือ
    หมายเหตุ: เมื่อทำการบันทึก ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่มีป้าย HDD REC
    พอร์ต USB: Max output (กระแสไฟฟ้า)ตัวอย่างของป้าย TVรูปของพอร์ต
    พอร์ต USB3.1 Gen 1:
    900 mA MAX
    ภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวีภาพของพอร์ต USB
    พอร์ต USB 2.0:
    500mA MAX, 800mA MAX
    ภาพของป้ายพอร์ต USB ของทีวี
    ภาพของพอร์ต USB

  หมายเหตุ: ถ้าหาก USB HDD ไม่ได้รับการรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ ถึงแม้จะเชื่อมต่อแล้ว ให้อ้างอิงกับ: ไม่สามารถรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียน USB HDD สำหรับใช้ในการบันทึกได้