หมายเลข ID หัวข้อ : 00191414 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

USB HDD(hard disk drive) แบบใดบ้างที่ใช้งานได้กับ Sony Android TV™?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หน้านี้จะแนะนำข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้เกี่ยวกับ USB HDD สำหรับ Sony Android TV. สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV, ให้อ้างอิงกับ: USB HDD แบบใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับทีวีของฉัน (นอกเหนือจาก Android TV)?

USB HDD ที่สามารถใช้ได้กับ Sony Android TV จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้. อย่างไรก็ตาม โซนี่ ไม่รับประกันว่าจะมีการทำงานที่เป็นปกติ. ให้รับความเสี่ยงในการใช้งานของท่านเอง.

ข้อสำคัญ: Android TV รุ่นที่ออกในปี 2018(*) ใช้งานกับการบันทึก USB HDD ไม่ได้.
(*)A8F, A9F, W80F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F, Z9F ซีรีส์

 • ระบบไฟล์ที่รองรับได้และขนาดของไดร์ฟสูงสุด:
  ระบบไฟล์
  ก่อนการเชื่อมต่อ
  ขนาดของไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สูงสุด
  สำหรับการเล่นกลับ
  (Video/Photo/Music)
  สำหรับการบันทึก(*1)สำหรับจัดเก็บ(*2)
  FAT162GBไม่รองรับ2GB
  FAT322TB (*3)4TB (*4)256GB
  exFAT16TB4TB (*4)256GB
  NTFS16TB4TB (*4)256GB

  *1: USB HDD จะต้องมีการลงทะเบียนกับ Android TV สำหรับการบันทึก(ทำการฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึก).
  *2: USB HDD จะต้องมีการลงทะเบียนกับ Android TV สำหรับการจัดเก็บ(ทำการฟอร์แมทสำหรับใช้ในการจัดเก็บ). ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใน Android OS6 (M) หรือที่ใหม่กว่า.
  • สำหรับ Android™ OS6(M), ให้ใช้ USB HDD ที่เท่ากับ 256 GB หรือน้อยกว่า.
  • สำหรับ Android OS7 (N) หรือที่ใหม่กว่า, ท่านสามารถใช้ USB HDD ขนาด 256 GB หรือที่ใหญ่กว่าได้, แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะมีการจำกัดไว้ที่ 256 GB.

*3: ขนาดสูงสุดของไฟล์คอนเทนท์ที่สามารถเก็บบันทึกได้ใน USB HDD จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 GB.
*4: สามารถเชื่อมต่อ USB HDD ได้ถึงขนาด 16 TB , แต่ความจุที่สามารถใช้ได้จะถูกจำกัดไว้ที่ 4 TB.

หมายเหตุ: USB HDD บางตัวไม่สามารถจะใช้เพื่อการบันทึกได้.
ตัวอย่างเช่น: USB HDD ที่มีความจุน้อยเกินไป(ต่ำกว่า 32 GB) ไม่สามารถใช้เพื่อการบันทึกได้.

 • RPM: ไม่มีเงื่่อนไข
 • ความเร็วในการ Read/Write : ไม่มีเงื่่อนไข
 • ชนิดของพอร์ต USB และกระแสเอาท์พุทสูงสุด:
  • พอร์ต USB3.1 Gen 1: 900 mA MAX. พอร์ตนี้จะเป็นสีฟ้า.
  • พอร์ต USB 2.0 500 mA MAX หรือ 800 mA MAX. สำหรับกระแสเอาท์พุทสูงสุดในแต่ละพอร์ต ให้อ้างอิงกับป้ายที่อยู่ทางด้านหลังของทีวีนั้นหรือดูในคู่มือ.
   หมายเหตุ: เมื่อทำการบันทึก, ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่มีป้าย HDD REC.
   พอร์ต USB: Max output (กระแสไฟฟ้า)ตัวอย่างของป้าย TVรูปของพอร์ต
   พอร์ต USB3.1 Gen 1:
   900 mA MAX
   พอร์ต USB 2.0:
   500mA MAX, 800mA MAX

หมายเหตุ: ถ้าหาก USB HDD ไม่ได้รับการรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ ถึงแม้จะเชื่อมต่อแล้ว ให้อ้างอิงกับ: ไม่ได้รับการรองรับหรือไม่สามารถลงทะเบียน USB HDD สำหรับใช้ในการบันทึกได้.

 


*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.