หมายเลข ID หัวข้อ : 00200508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2022

วิธีตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™, หรือทีวีแบบอื่น

  Google หรือ Android TV เป็นทีวีใด ๆ ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ (OS) Android™ จาก Google Inc ซึ่ง Android TV ได้มีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดทีวี Sony ตั้งแต่ปี 2558 และ Google TV ได้มีการเพิ่มเข้ามาในต้นปี 2564

  ท่านสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการตรวจดูว่าทีวีของท่านเป็น Google TV, Android TV, หรือทีวีแบบอื่น

  หน้าจอเมนูโฮมของทีวี
  รีโมทคอนโทรลของทีวี
  ข้อมูลจำเพาะ

  หน้าจอเมนูโฮมของทีวี

  กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัว รีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปที่หน้าจอเมนูโฮม (Home Menu)

  Google TV

  Google TV จะแสดงหน้าจอเมนู โฮม (Home) ดังแสดงด้านล่าง:
  หมายเหตุ: คุณสมบัติของหน้าจอเมนู โฮม (Home) บน Google TV จะแตกต่างกันขึ้นกับว่าท่านได้มีการล็อกอินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้ Google ของท่านหรือไม่

  • เมื่อท่านลงชื่อเข้าทีวีของท่านด้วย บัญชีผู้ใช้ Google ของท่าน:
   • จะมี Google TV แสดงที่ซ้ายมือด้านบน
   • จะมีไอคอนบัญชีผู้ใช้ Google ที่มุมขวาบน และถ้าคลิกที่นี่จะนำท่านไปที่แผงหน้าปัทม์ควบคุม (Dashboard)

  • เมื่อท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าทีวีของท่านด้วย บัญชีผู้ใช้ Google ของท่าน:
   • จะมีหน้าจอเกี่ยวกับ Google TV แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

  Android TV

  Android TV จะแสดงหน้าจอเมนู โฮม (Home) ดังแสดงด้านล่าง:
  หมายเหตุ: หน้าจอเมนู โฮม (Home) บน Android TV จะคล้ายกับหน้าจอเมนู โฮม (Home) ของ Google TV แต่จะไม่มีไอคอน บัญชีผู้ใช้ Google ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แต่จะเป็นไอคอน นาฬิกา (Clock) หรือ (การตั้งค่า (Settings)) แสดงขึ้นมาแทน
  หมายเหตุ: การแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องหรือการตั้งค่า

  ทีวีแบบอื่น

  ถ้าทีวีของท่านไม่ได้เป็นไปตามตัวอย่างข้างต้น อาจจะเป็นทีวีที่ไม่ได้ใช้ Android OS ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหน้าจอเมนู โฮม (Home) จากทีวีแบบอื่น ๆ
  หมายเหตุ: หน้าจอเมนู โฮม (Home) อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องและแอปที่มีให้

  รีโมทคอนโทรลของทีวี

  ถ้าหากรีโมทคอนโทรลที่ให้มามีปุ่ม ไมค์ (Mic) (หรือไอคอน ไมค์ (Mic) ) แสดงว่าทีวีนั้นเป็น Google หรือ Android TV

  ตัวอย่าง:
  รูปภาพแสดงปุ่มไมค์และไอคอนไมค์

  หมายเหตุ:

  • แม้จะเป็น Google หรือ Android TV อาจจะไม่มีปุ่ม ไมค์ (Mic) (หรือไอคอน ไมค์ (Mic) ) ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือรุ่นเครื่อง
  • สำหรับ xxC ซีรีส์, ปุ่ม ไมค์ (Mic) จะอยู่บน Touchpad Remote Control

  ข้อมูลจำเพาะ

  ถ้ามี Android แสดงอยู่ในช่อง ซอฟต์แวร์ (Software)ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในหน้า ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) แสดงว่าเครื่องนั้นเป็น Android TV

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการหาข้อมูลจำเพาะ ให้อ้างอิงกับ ฉันจะสามารถหาข้อมูลจำเพาะของทีวีได้อย่างไร?