หมายเลข ID หัวข้อ : 00106695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2021

วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

  การอัปเดตทีวีด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดจะทำให้ท่านเข้าถึง คุณสมบัติใหม่ล่าสุดและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้

  ข้อสำคัญ:

  • ให้อ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นทีวีของท่านอาจไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
  • ห้ามทำการปิดทีวี หรือตัดออกจากกำลังไฟในระหว่างการอัปเดต
  • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำแนะนำ
  • หยุดการบันทึกใด ๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้

  จากการตั้งค่า การอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software update) ไปเป็น เปิด (On), ซอฟต์แวร์ล่าสุดในระยะออกเผยแพร่จะส่งไปให้ทีวีโดย อัตโนมัติผ่านคลื่นที่ส่งออกอากาศและซอฟต์แวร์จะทำการอัปเดต
  วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

  ขั้นตอนในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามระบบเมนูในเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ และ Google TV™

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ

  ถ้าหากท่านต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตอนนี้เลย ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จากนั้น ให้เก็บบันทึกเข้าไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB และติดตั้งเข้าไปในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์จากหน้าสนับสนุน จะมีให้เฉพาะรุ่นที่สามารถใช้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ทาง USB ได้เท่านั้น
  • สำหรับรุ่นที่ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ทาง USB ได้ (ส่วนมากจะเป็นรุ่นเก่าๆ) จำเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือ