หมายเลข ID หัวข้อ : 00106695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์

  การอัปเดตทีวีด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดจะทำให้ท่านเข้าถึง คุณสมบัติใหม่ล่าสุดและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้

  ข้อสำคัญ:

  • ให้อ่านคำแนะนำต่าง ๆ อย่างละเอียด ไม่เช่นนั้น ทีวีของท่านอาจไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
  • ห้ามทำการปิดทีวี หรือตัดออกจากกำลังไฟในระหว่างการอัปเดต
  • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีการระบุให้ทำเช่นนั้นในคำแนะนำ
  • หยุดการบันทึกใด ๆ ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้

  ขั้นตอนในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามระบบเมนูในเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน. 

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ และ Google TV™
  สำหรับรุ่นอื่น ๆ


  สำหรับ รุ่นที่เป็น Android TV และ Google TV :

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เข้าไปดูในคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้ ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™/Google TV™ ของฉันได้อย่างไร?


  สำหรับรุ่นอื่น ๆ:

  วิธีการอัปเดตจะแตกต่างกันสำหรับทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและทีวีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  โดยการทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์ ทีวีของท่านจะได้รับ ซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก อินเทอร์เน็ตและจากนั้นจะทำการอัปเดต
  ขั้นตอนทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะแตกต่างกันตามระบบเมนูในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ: ข้อความ ต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ (A Software Update Required) อาจจะมีแสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปในบริการวิดีโอทางอินเทอร์เน็ต  ถ้าหากมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ในทีวี
  เริ่มขั้นตอนโดยการกดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรล  ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรแสดงบนหน้าจอของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมด้านล่าง:

  • ถ้าหากมี ไอคอน (ช่วยเหลือ (Help)) แสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของหน้าจอ:
   1. เลือกที่ ไอคอน (ช่วยเหลือ (Help))
   2. เลือกที่ สนับสนุนลูกค้า (Customer Support)
   3. เลือกที่ การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update)
   4. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
    หมายเหตุ: ถ้าหาก เครือข่าย (Network)  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกที่ ใช่ (Yes) หรือ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มทำการติดตั้งตัวอัปเดต
  • ถ้าหากไม่มี  ไอคอน (ช่วยเหลือ (Help)) แสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของหน้าจอ:
   1. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่สนับสนุนลูกค้า (Customer Support)เซ็ตอัป (Setup)หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Support)
   3. เลือกที่ การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update)
   4. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
    หมายเหตุ: ถ้าหาก เครือข่าย (Network)  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกที่ ใช่ (Yes) หรือ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มทำการติดตั้งตัวอัปเดต
  • ถ้าหากไม่มีตัวเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ในเมนูของท่าน:
   ทีวีรุ่นเก่าบางรุ่นจะไม่สามารถทำการบังคับให้ทีวีค้นหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ในทีวีเหล่านี้ อาจจะมีเฉพาะตัวเลือกที่จะทำการรับ การอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เท่านั้น ต้องมั่นใจว่าตัวเลือกนี้ได้มีการตั้งค่าไปที่ เปิด (On) ถ้าหากมีให้ เมื่อตัวเลือกนี้ตั้งค่าไว้ที่ เปิด (On)ทีวีจะทำการค้นหาตัวอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย และท่านจะได้รับแจ้งให้ทำการติดตั้งการอัปเดตเมื่อทำการดาวน์โหลดได้เสร็จแล้ว 

  หมายเหตุ: เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการรับตัวอัปเดตล่าสุด ให้ตั้งค่าให้ทีวีเป็น รับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  ถ้าหากทีวีไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  โดยการตั้งค่า การตั้งค่าอัตโนมัติ (Automatic software update) ไปเป็น เปิด (On)ซอฟต์แวร์ล่าสุดที่อยู่ในขั้นตอนแจกจ่ายจะถูกส่งไปให้กับทีวีโดย อัตโนมัติผ่านคลื่นออกอากาศ และ การอัปเดตซอฟต์แวร์
  วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

  ถ้าหากท่านต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตอนนี้เลย ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จากนั้น ให้เก็บบันทึกเข้าไปให้กับแฟลชไดร์ฟ USB และติดตั้งเข้าไปในทีวีของท่าน

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตเฟิร์มแวร์จากหน้าสนับสนุน จะมีให้เฉพาะรุ่นที่สามารถใช้ การอัปเดตซอฟต์แวร์ทาง USB ได้เท่านั้น
  • สำหรับรุ่นที่ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ทาง USB ได้ (ส่วนมากจะเป็นรุ่นเก่าๆ) จำเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือ