หมายเลข ID หัวข้อ : 00134792 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2020

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่าย โดยใช้ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย(เครือข่าย Wi-Fi )

  ข้อสำคัญ: คำตอบนี้สำหรับทีวีที่ไม่ใช่ Android TV สำหรับ Android TV ให้อ้างอิงกับ :   วิธีเชื่อมต่อ Android TV เข้ากับระบบเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย

  การเซ็ตอัปของท่านจะแตกต่างกันไปสำหรับทีวีที่เป็นแบบ wireless LAN-ready และ built-in wireless LAN ถ้าหากท่านไม่ทราบว่าทีวีของท่านเป็นแบบใด ให้อ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมทีวีของท่าน รุ่นล่าสุดที่มี Built-in wireless LAN


  อะไรคือความแตกต่างระหว่าง wireless LAN-ready และ built-in wireless LAN?

  • Wireless LAN-ready:

   เป็นการนำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายมาให้กับ Wi-Fi ready BRAVIA HDTV ของท่าน ด้วยตัว wireless LAN adapter UWA-BR100 ตัวอแดปเตอร์นี้จะเสียบเข้าไปที่ USB input ในทีวีของท่าน, และ ด้วยการทำงานของ WPS (Wi-Fi Protected Setup) , จะทำให้ทีวีของท่านเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่านได้ง่าย ๆ ไม่ว่าท่านจะใช้ Wi-Fi ประเภทใดอยู่

   หมายเหตุ: ตัว USB wireless LAN adapter นี้จะจัดมาให้ หรือมีแยกจำหน่ายให้ต่างหากเป็นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน ตัว USB Wireless LAN adapter นี้อาจจะไม่มีให้ในบางพื้นที่

  • Built-in wireless LAN:

   ตัว อุปกรณ์ Built-in wireless LAN จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายในบ้านของท่านได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์แยกออกมาอีกต่างหาก ด้วยฟีเจอร์นี้, ท่านสามารถจะเชื่อมต่อกับ wireless LAN ได้ง่าย ๆ และเพลิดเพลินกับข้อดีของการใช้งานเครือข่ายโดยไม่มีสายต่อ

  วิธีการเซ็ตอัปเครือข่ายไร้สาย

  ข้อสำคัญ:
  • ถ้าหากท่านใช้ฮับแบบไร้สาย เราท์เตอร์ หรือ เกมอะแดปเตอร์ ท่านจะต้องเลือกที่ ตั้งค่าระบบใช้สาย (Wired Setup) แทน การตั้งค่าแบบไร้สาย (Wireless Setup) Wireless Setup นี้ใช้สำหรับ Sony wireless LAN ready Tv(ที่มี USB Wireless LAN Adapter UWA-BR100) หรือ Built-in Wireless LAN TV เท่านั้น
  • สำหรับ Wireless LAN Ready TV, จะรองรับเฉพาะ UWA-BR100 เท่านั้น ไม่รองรับ PC USB Wireless LAN adapters
  • การใช้ฟีเจอร์ เครือข่าย ท่านสามารถจะทำการเชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ขั้นตอนการเซ็ตอัปจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครือข่ายและ เราเตอร์ของ LAN ก่อนที่จะทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน ต้องมั่นใจว่าได้เซ็ตอัป เราเตอร์ LAN แบบไร้สายไว้แล้ว

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ การตั้งค่าเครือข่าย
  5. เลือกไปที่ Set up network connection หรือ Wireless Setup
  6. เลือกวิธีการเชื่อมต่อ
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยปุ่ม WPS ใน wireless router (หรือ access point) ของท่าน
    ให้เลือกที่ Easy, Auto หรือ WPS (Push Button)
   • เมื่อทำการเชื่อมต่อด้วยตนเองหลังการเลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่ายไร้สายที่สแกนมา
    เลือกไปที่ Expert, Custom หรือ Scan
  7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  ท่านสามารถจะทำการตรวจเช็ครายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ตามที่มีในวิดีโอต่อไปนี้ได้ (วิดีโอนี้ใช้ W600D ซีรีส์ เป็นตัวอย่าง)

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการใช้ การรักษาความปลอดภัยแบบ WEP กับ wireless router (หรือ access point), ให้เลือกเป็น Expert, Custom, หรือ Scan
  • ถ้าท่านไม่ทราบ SSID (ชื่อของเครือข่ายไร้สาย) และคีย์รักษาความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) ของ wireless router (หรือ access point) ของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือของ wireless router (หรือ access point)เราท์เตอร์ของท่าน
  • เมื่อมีหน้าจอสำหรับใส่คีย์ WPA (security) แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม Enter เพื่อให้แสดงคีย์บอร์ดบนหน้าจอขึ้นมา
  • สำหรับคีย์รักษาความปลอดภัย ตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กจะแตกต่างกัน ป้อนคีย์รักษาความปลอดภัยให้ถูกต้อง
   ตัวอย่างของความผิดพลาด:
   • I (ตัว i ใหญ่), l (ตัว L เล็ก) และ 1 (ตัวเลขหนึ่ง)
   • 0 (ตัวเลขศูนย์) และ O (ตัว o ใหญ่)
   • d (ตัว D เล็ก) และ b (ตัว B เล็ก)
   • 9 (ตัวเลขเก้า) และ q (ตัว Q เล็ก)
  • สำหรับวิธีการสลับของตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ บนตัว รีโมทคอนโทรล กรุณาอ้างอิงกับ:
   วิธีการใช้ปุ่มสีต่าง ๆ บนตัว รีโมทคอนโทรล ในระหว่างที่ใช้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
  • ใน สภาวะแวดล้อมในบ้านส่วนใหญ่ IP Address Setting จะเป็น Auto ส่วน Proxy Setting จะเป็น No ติดต่อกับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน ถ้าหากไม่แน่ใจว่ามีการเซ็ตอัป การเชื่อมต่อแบบ Proxy ไว้หรือไม่
  • ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะสามารถใช้ได้ ถ้าหากทีวีนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองทำดู
   BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
  • ถ้าหากมีรหัสแสดงความผิดพลาดของ 2200 แสดงขึ้นมา ให้อ้างอิงกับ ข้อผิดพลาด: 2200 แสดงบนทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปที่การเชื่อมต่อเครือข่าย