หมายเลข ID หัวข้อ : 00169073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

Android TV ของฉันใช้กับ HDR ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR และขั้วต่อ HDMI ให้ดูที่รายการด้านล่างนี้.

รุ่นปีซีรีส์ ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR ได้
2K: 24p/30p/60p
4K: 24p/30P
 4K: 60p

2018

A9F ซีรีส์
Z9F ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
A8F ซีรีส์
X75F ซีรีส์
X78F ซีรีส์
X83F ซีรีส์
X85F ซีรีส์
X90F ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
W80F ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ
 2017A1 ซีรีส์
X75E ซีรีส์
X82E ซีรีส์
X95E ซีรีส์
X80E ซีรีส์
X85E ซีรีส์
X90E ซีรีส์
X93E_X94E ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2016S85D ซีรีส์
X9350D ซีรีส์
X85D ซีรีส์
X93D_X94D ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
W8D ซีรีส์
W9D ซีรีส์
ไม่รองรับไม่รองรับ
S80D ซีรีส์
X70D ซีรีส์
X75D ซีรีส์
X80D ซีรีส์
X83D ซีรีส์
Z9D ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2015S85C ซีรีส์
X85C ซีรีส์
X90C_X91C ซีรีส์
X93C_X94C ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
S80C ซีรีส์
W75C_W80C ซีรีส์
W85C ซีรีส์
W87C ซีรีส์
W95C ซีรีส์
X80C_X81C ซีรีส์
X83C ซีรีส์
ไม่รองรับไม่รองรับ