หมายเลข ID หัวข้อ : 00169073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

Android TV™ ของฉันใช้งานร่วมกับ HDR ได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR และขั้วต่อ HDMI ให้ดูที่รายการด้านล่างนี้.

รุ่นปีซีรีส์ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR
2K: 24p/30p/60p
4K: 24p/30P
ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR
4K: 60p
2019Z9G
A9G
X95G
X85G (55/65/75/85)
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด

A8G
X80G
X90G
X85G (KD-43/49)

อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
W80Gอินพุท HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ

2018

A9F
Z9F
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
A8F
X75F
X78F
X83F
X85F
X90F
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
W80Fอินพุท HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ
 2017A1
X75E
X82E
X95E
X80E
X85E
X90E
X93E_X94E
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2016S85D
X9350D
X85D
X93D_X94D
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
W8D
W9D
ไม่รองรับไม่รองรับ
S80D
X70D
X75D
X80D
X83D
Z9D
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2015S85C
X85C
X90C_X91C
X93C_X94C
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
S80C
W75C_W80C
W85C
W87C
W95C
X80C_X81C
X83C
ไม่รองรับไม่รองรับ

 

คำตอบที่เกี่ยวข้อง:
ฟอร์แมท HDR (High Dynamic Range) ใดบ้างใช้งานได้กับ Android TV™ ของฉัน?