หมายเลข ID หัวข้อ : 00169073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

Android TV™/Google TV ของฉัน เข้ากันได้กับ HDR หรือไม่?

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR และขั้วต่อ HDMI ให้ดูที่รายการด้านล่างนี้

  เครื่องรุ่นปี 2564
  เครื่องรุ่นปี 2563
  เครื่องรุ่นปี 2562
  เครื่องรุ่นปี 2561
  เครื่องรุ่นปี 2560
  เครื่องรุ่นปี 2559
  เครื่องรุ่นปี 2558

  เครื่องรุ่นปี 2564

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p

  A80J
  A90J
  X80J /X81J
  KM-X80J
  X85J / X86J
  X90J (50-75, 100)
  X95J
  Z9J

  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด

  เครื่องรุ่นปี 2563

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p

  A8H
  A9S
  X80H
  X85H
  X90H / X91H
  KM-X9000H
  X95H
  Z8H
  Z9H

  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด

  เครื่องรุ่นปี 2562

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  A9G
  Z9G
  X85G (55, 65, 75, 85)
  X95G
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  A8G
  X80G
  X85G (KD-43, 49)
  X90G
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  W80Gอินพุต HDMI ทั้งหมด (เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ

  เครื่องรุ่นปี 2561

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  A9F
  Z9F
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  A8F
  X75F
  X78F
  X83F
  X85F
  X90F
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3
  W80Fอินพุต HDMI ทั้งหมด (เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ

  เครื่องรุ่นปี 2560

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  A1
  X75E
  X82E
  X95E
  X80E
  X85E
  X90E
  X93E / X94E
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3

  เครื่องรุ่นปี 2559

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  S85D
  X9350D
  X85D
  X93D / X94D
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด
  W8D
  W9D
  ไม่รองรับไม่รองรับ
  S80D
  X70D
  X75D
  X80D
  X83D
  Z9D
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI2/3

  เครื่องรุ่นปี 2558

  ซีรีส์ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  ช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ HDR
  4K: 60p
  S85C
  X85C
  X90C / X91C
  X93C / X94C
  อินพุต HDMI ทั้งหมดอินพุต HDMI ทั้งหมด

  S80C
  W75C / W80C
  W85C
  W87C
  W95C
  X80C / X81C
  X83C

  ไม่รองรับไม่รองรับ

  คำตอบที่เกี่ยวข้อง:
  ฟอร์แมท HDR (High Dynamic Range) ใดบ้างใช้งานได้กับ Android TV™ ของฉัน?