หมายเลข ID หัวข้อ : 00169073 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2018

BRAVIA TV ของฉันใช้งานร่วมกับ HDR ได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ HDR และขั้วต่อ HDMI ให้ดูที่รายการด้านล่างนี้.

รุ่นปีซีรีส์ ขั้วต่อ HDMI ที่รองรับ HDR ได้
2K: 24p/30p/60p
4K: 24p/30P
 4K: 60p

2018

A8F_AF8 ซีรีย์
XF75xx_X75xxF ซีรีย์
XF78xx_X78xxF ซีรีย์
XF83xx_X83xxF ซีรีย์
XF80xx ซีรีย์
XF85xx_X85xxF_XF87xx ซีรีย์
XF90xx_X90xxF ซีรีย์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
WF80x_W80xF ซีรีย์อินพุท HDMI ทั้งหมด(เฉพาะ 2K เท่านั้น)ไม่รองรับ
 2017A1 ซีรีส์
X75xxE ซีรีส์
X82xxE ซีรีส์
X95xxE ซีรีส์
XE80xx_X80xxE_XE83xx ซีรีส์
XE85xx_X85xxE ซีรีส์
XE90xx_X90xxE ซีรีส์
XE93xx_X93xxE_XE94xx_X94xxE ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2016SD85xx_S85xxD ซีรีส์
X9350D ซีรีส์
XD85xx_X85xxD ซีรีส์
XD93xx_X93xxD_XD94xx_X94xxD ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
W8xxD ซีรีส์
W9xxD ซีรีส์
ไม่รองรับไม่รองรับ
SD80xx_S80xxD ซีรีส์
XD70xx_X70xxD ซีรีส์
XD75xx_X75xxD ซีรีส์
XD80xx_X80xxD ซีรีส์
XD83xx_X83xxD ซีรีส์
ZD9_Z9D ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI2/3
2015S85xxC ซีรีส์
X85xxC ซีรีส์
X90xxC_X91xxC ซีรีส์
X93xxC_X94xxC ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมดอินพุท HDMI ทั้งหมด
S80xxC ซีรีส์
W75xC_W80xC ซีรีส์
W85xC ซีรีส์
W87xC ซีรีส์
W95xC_FA9xC ซีรีส์
X80xxC_X81xxC ซีรีส์
X83xxC ซีรีส์
ไม่รองรับไม่รองรับ