หมายเลข ID หัวข้อ : 00091266 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ไม่สามารถแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอินพุท HDMI ของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นมอนิเตอร์ ให้อ้างอิงกับ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นจอมอนิเตอร์.

 1. ต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการส่งเอาท์พุทของหน้าจอคอมพิวเตอร์นันได้มีการทำอย่างถูกต้องแล้ว.

  หมายเหตุ: ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการปิดอุปกรณ์และเปิดขึ้นมาใหม่ หรือถอดสายออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ ถึงแม้ว่าท่านจะทำตามขั้นตอนตามที่แสดงด้านล่างนี้แล้ว. ลองทำตามขั้นตอนนี้เพื่อส่งเอาท์พุทหน้าจอออกไปอีกครั้ง.

  1. เลือกความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รองรับได้โดยทีวีนั้น.
   ถ้าหากทีวีไม่รองรับความละเอียดที่ตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, ภาพบนหน้าจออาจจะออกมาผิดเพี้ยนหรือไม่แสดงออกมา.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ:
   • สำหรับความละเอียดที่รองรับได้โดยทีวีนั้น ให้อ้างอิงกับคู่ืมือของทีวีนั้น.
   • สำหรับวิธีการตรวจเช็ค/การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับความช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
   • ขอแนะนำให้ท่านจดบันทึกค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนค่า. (จะจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านจะคืนค่าเป็นการตั้งค่าเดิม.)
   • ใช้เอาท์พุทที่เป็นการเลียนแบบ หรือ ทำให้เหมือนกันกับ 1080i ถ้าหากมีให้ใช้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องจะไม่สามารถส่งเอาท์พุทออกที่เป็นสัญญาณ HDMI หรือ HD ได้ในวิดีโอบางโหมด.
   • ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และการ์ดจอ ความละเอียดบางค่าที่รองรับได้โดยทีวีอาจจะไม่สามารถแสดงได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการ์ดจอของท่าน.

  2. ปิดทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เชื่อมต่อพอร์ต HDMI input ของทีวีและ พอร์ต HDMI output ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย HDMI .

   หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าใช้สาย High Speed HDMI ที่ได้รับการอนุมัติ ที่มีโลโก้ HDMI .

   รูปภาพประกอบ

   [A]:
   TV

   [B]: Computer
   [C]: สาย HDMI (ไม่ได้จัดมาให้)

  4. เปิดทีวีขึ้นมาเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ:
   • ในจุดนี้ อินพุทจะยังคงไม่มีการสลับไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงจะไม่มีภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่แสดงออกมา.
   • ถ้าหากท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาก่อน ในขณะที่เพาเวอร์ของทีวียังคงเป็น off หรือ standby, หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงออกมาไม่ถูกต้อง.

  5. กดที่ปุ่ม Input ของตัวรีโมทของทีวี เพื่อเปลี่ยนไปเป็นอินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
   รีโมทส่วนมากของทีวี จะมีปุ่มอินพุทที่เป็นแบบวนจากอินพุทหนึ่งไปยังอีกอินพุทหนึ่งต่อไป. กดปุ่ม Input ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง HDMI input ที่ถูกต้องแสดงขึ้นมาบนทีวี. ต้องมั่นใจว่าได้เช็คดูว่าเป็นอินพุทใดบนทีวีที่ท่านเชื่อมต่อเข้าไป.

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่มอินพุทบนตัวรีโมทของท่านและหมายเลข และชื่อของอินพุทอาจจะแตกต่างกันไปในทีวีของท่าน.

   รูปภาพประกอบ
   รูปนี้แสดงตัวอย่างของการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต HDMI1 ของทีวี.

 2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. เปลี่ยนปลายทางของการเอาท์พุทหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเปลี่ยนค่า ให้อ้างอิงกับการช่วยเหลือ หรือคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

   ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างขั้นตอนสำหรับ Windows 10.

   วิธีการที่ 1: คีย์ลัด Windows Key + P

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้หมดแล้ว.
   2. กดค้างที่คีย์ Windows และกดที่คีย์ P บนคีย์บอร์ดของท่าน.
   3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกแบบของการแสดงต่อไปนี้.
    • PC screen only
    • Duplicate
    • Extend
    • Second screen only
    • การฉายภาพเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานด้วย Windows 10 OS

   วิธีการที่ 2: Display Settings

   1. บนหน้าเดสทอปของท่าน คลิกขวาที่เมาส์ของท่านและเลือกที่ Display settings.

    การตั้งค่าหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows 10

   2. คลิกที่รายการดรอปดาวน์ ของ Multiple Displays และเลือกอันใดอันหนึ่งของต่อไปนี้.
    • Duplicate these displays
    • Extend these displays
    • Show only on 1
    • Show on 2
    • เมนูดรอปดาวน์ Multiple displays เมื่อใช้ Windows 10

   ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างขั้นตอนสำหรับ Windows 8.1.

   1. แสดง Charms bar บนเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แล้วเลือกไปที่ Project ใน Devices.
   2. เลือกปลายทางของเอาท์พุท .

    รูปภาพประกอบ

    • PC screen only - รูปภาพจะไม่แสดงบนทีวี.
    • Duplicate - รูปภาพเดียวกันจะแสดงทั้งบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี.
    • Extend - รูปภาพจะขยายไปบนทีวี และทำให้ท่านมีหน้าเดสทอปที่ยาวข้ามไปทั้งของหน้าจอคอมพิวเตอร์ และทีวี.
    • Second screen only - รูปภาพจะแสดงบนทีวีอย่างเดียว.

หมายเหตุ:

 • เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป, ท่านสามารถใช้คีย์บอร์ดทำการเปลี่ยนโหมดการแสดงข้างต้นได้.

  สำหรับ Windows
  • ในระหว่างที่กดคีย์ [Fn] ไว้, ให้กดที่คีย์ฟังก์ชัน ([F3], [F5], [F7], [F10], ฯลฯ.) เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดง. คีย์ฟังก์ชันที่ใช้ได้ จะแปรผันไปตามผู้ผลิตนั้น ๆ .
  • เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO , กดที่ [F7] ในระหว่างที่กดคีย์ [Fn] .
  • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจใจการใช้งานคีย์บอร์ด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
สำหรับ Macintosh
  • กดที่ [F7] เพื่อเปลี่ยนโหมดการแสดง.
  • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจใจการใช้งานคีย์บอร์ด ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ฯลฯ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

 • ซอฟต์แวร์บางตัวสำหรับการเล่น วิดีโอ , DVDs, ฯลฯ ., อาจจะไม่สามารถแสดงรูปภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอภายนอก (TV) ได้พร้อมกัน. ในกรณีนี้, ให้ตั้งค่าโหมดการแสดง เพื่อให้รูปภาพแสดงทีจอใดจอหนึ่ง.
 1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ , ให้เลือกความละเอียดของหน้าจอที่ต่ำ จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพออกมาถูกต้องหรือไม่.
 2. ถ้าหากทีวีนั้นมีพอร์ต HDMI อันอื่น ให้ลองเชื่อมต่อดู และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่.
  (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ที่แสดงข้างต้น.)
 3. เมื่อท่านมีสาย HDMI เส้นอื่น ให้ลองใช้เชื่อมต่อดูใหม่.
  (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ที่แสดงข้างต้น.)
  ถ้าการเปลี่ยนสายสามารถแก้ปัญหาได้ แสดงว่าสาย HDMI อันเดิมอาจจะมีปัญหา.
 4. ถ้าหาก 3 และ 4 ข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำการรีเซ็ตทีวีนั้นดู.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ต Android TV, ให้อ้างอิงกับ : วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวีรุ่นอื่น ๆ ให้อ้างอิงกับ : วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.
 5. การดิจชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์.
  ถอดตัว AC adaptor, สายเพาเวอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการดิจชาร์ทเครื่อง.