หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2022

วิธีการแก้ปัญหาภาพและหน้าจอของทีวี

มีเส้นบนหน้าจอ หน้าจอเบลอ , มีภาพซ้อน, สว่างหรือมืดเกินไป หรือมีสีแปลกผิดปกติ

  ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

  หมายเหตุ:

  เนื้อหา (CONTENTS):

  1. มีเส้นบนหน้าจอ
  2. ภาพเบลอ
  3. ภาพซ้อน
  4. แสดงภาพผิดปกติ
  5. ปัญหาคอนทราส (สว่างหรือมืดเกินไป)
  6. หน้าจอเป็นสีเทา
  7. สีไม่ปกติบนหน้าจอ
  8. จุดตรวจสอบเบื้องต้นในปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีผิดปกติ) จากอุปกรณ์ Audio/Video
  9. ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

  1. เส้นบนหน้าจอ (แนวตั้ง/แนวระดับ, แถบ)

  ผังรูปภาพของอาการ

  กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  เมื่อมีปัญหาในหน้าจอเมนู

  ตัวอย่าง:
  ปัญหาเส้นบนหน้าจอโฮมของเมนู

  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  2. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  3. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการบริการแล้ว การซ่อมและการรับประกัน

  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกเหนือจากหน้าจอเมนู

  อาจจะมีปัญหากับแหล่งสัญญาณที่ส่งออกอากาศ กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม , IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่น DVD
  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:
  หมายเหตุ:

  • ถ้าเกิดปัญหานี้เฉพาะช่อง หรือเฉพาะสถานี อาจจะเกิดจากแหล่งกำเนิดสัญญาณของผู้ที่ส่งออกอากาศนั้น กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video
  1. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  2. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้
  3. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  4. ลองทำการเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟ และ/หรือ สายต่อพ่วงป้องกันไฟกระชาก ตัวอื่นที่แตกต่างออกไป
   อาการเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเต้ารับไฟมีการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง หรือไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
   ถ้าหากใช้ตัวป้องกันไฟกระชาก หรือสายไฟต่อพ่วง อาจจะมีความบกพร่องได้

  (กลับไปด้านบน)


  2. หน้าจอเบลอ (พร่ามัว เลอะเลือน จืดชืด)

  กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  เมื่อมีปัญหาในหน้าจอเมนู

  ตัวอย่าง:
  หน้าจอโฮมของเมนูมีการเบลอ

  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน
  หมายเหตุ: รูปภาพอาจจะดูเหมือนกับมีหาง หรือหน้าจออาจจะมืดในระหว่างที่ใช้ในบริเวณที่หนาวเย็น ไม่ได้เป็นความผิดปกติ และจะคืนสภาพเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปสู่สภาวะปกติ

  1. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  2. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  3. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  4. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการดูแล LCD TV
  5. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการแล้ว การซ่อมและการรับประกัน

  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกเหนือจากหน้าจอเมนู

  อาจจะมีปัญหากับ การตั้งค่าทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณออกอากาศ , กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่น DVD

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  1. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  2. สำหรับทีวีที่มี ฟังก์ชัน Motionflow ให้เลือกไปที่ มาตรฐาน (Standard) หรือ ปิด (Off)
  3. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  4. คุณภาพที่ได้จากแผ่น DVD ที่บันทึกในเครื่องบันทึก DVD ในบ้าน มักจะไม่แน่นอนเนื่องมาจากมีการตั้งค่าของคุณภาพที่แตกต่างกันในเครื่องบันทึกต่าง ๆ นั้น
   คุณภาพของภาพจากเทป VHS มักจะออกมาแย่กว่าต้นทางอย่างเห็นได้ชัด อาการที่เห็นมักจะได้แก่ภาพที่เป็นเม็ดและสีซีด
  5. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  (กลับไปด้านบน)


  3. ภาพซ้อน (ภาพเป็นเงา ภาพซ้ำซ้อน)

  1. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  2. อ้างอิงกับหัวข้อ รูปภาพและ วิดีโอในทีวีแสดงออกมาซ้อนกัน

  (กลับไปด้านบน)


  4. แสดงภาพผิดปกติ

  1. ให้อ้างอิงกับหัวข้อ หน้าจอแสดงออกมาเป็นเมฆฝ้า เงาขาว หรือจุดขาวเมื่อไม่มีอินพุตหรือเมื่อดูฉากที่มีความมืดมาก ๆ
  2. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .

  (กลับไปด้านบน)


  5. ปัญหาคอนทราส (สว่างหรือมืดเกินไป)

  ถ้าหากหน้าจอมีปัญหากับ ความสว่าง (Brightness) หรือ คอนทราส (Contrast), ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  1. ปรับการตั้งค่าทีวโดยใช้หัวข้อต่อไปนี้:
  2. ทำการรีเซ็ตทีวี
  3. ดำเนิน การอัปเดตซอฟต์แวร์
  4. รีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน

  (กลับไปด้านบน)


  6. หน้าจอเป็นสีเทา

  ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา เมื่อดูรายการทีวี ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  2. ทำการรีเซ็ตทีวี สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจากคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง
   สำหรับ Android TV และ Google TV: จะทำการรีเซ็ต Android TV / Google TV ได้อย่างไร?
   สำหรับทีวีอื่น ๆ: วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่
  3. การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์

  (กลับไปด้านบน)


  7. มีสีแปลก ๆบนหน้าจอ (กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ (Solarization) ไม่มีสี สีจาง สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)


  กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี

  เมื่อมีปัญหาในหน้าจอเมนู

  ตัวอย่าง:
  หน้าจอโฮมของเมนูมีสีผิดปกติ

  อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

  1. ปรับ การตั้งค่าสีของภาพโดยใช้หัวข้้อต่อไปนี้:
  2. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) หรือ เมนู (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound), รูปภาพและจอแสดงผล (Picture & Display) หรือ จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture) หรือ การปรับแต่งรูปภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings) —  จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture)รูปภาพ (Reset)
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)การตั้งค่าระบบ (System Settings) รูปภาพ (Picture)รีเซ็ต (Reset)
     หมายเหตุ: ถ้าหากตัวรีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม ตัวเลือก (Option) ท่านสามารถทำการรีเซ็ตการตั้งค่าได้โดยการกดที่ปุ่ม ตัวเลือก (Option) บนตัวรีโมทคอนโทรล — ภาพ (Picture) หรือ โหมดภาพ (Picture Mode)รีเซ็ต (Reset)
  3. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  4. เริ่มการทำงานของทีวีใหม่ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่
   1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออก
   2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที
   3. เสียบปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ
  5. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  6. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการแล้ว การซ่อมและการรับประกัน

  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกเหนือจากหน้าจอเมนู

  อาจจะมีปัญหากับ การตั้งค่าทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณออกอากาศ , กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่น DVD

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านพบกับปัญหาต่าง ๆเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video ผ่านทางสายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI ให้ตรวจเช็คกับส่วนต่อไปนี้ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะทำในขั้นตอนด้านล่าง: ปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีแปลก ๆ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) หรือ เมนู (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound), รูปภาพและจอแสดงผล (Picture & Display) หรือ จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture) หรือ การปรับแต่งรูปภาพ (Picture adjustments)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)รีเซ็ต (Reset)
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผล (Display)รูปภาพ (Picture)รีเซ็ต (Reset)
    • เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)การตั้งค่าระบบ (System Settings)รูปภาพ (Picture)รีเซ็ต (Reset)
     หมายเหตุ: ถ้าหากตัวรีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม ตัวเลือก (Option) ท่านสามารถทำการรีเซ็ตการตั้งค่าได้โดยการกดที่ปุ่ม ตัวเลือก (Option) บนตัวรีโมทคอนโทรล — ภาพ (Picture) หรือ โหมดภาพ (Picture Mode)รีเซ็ต (Reset)
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายเคเบิล มีการเชื่อมต่อกับทีวี และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และต้องมั่นใจว่าไม่มีการหลุดหลวม
  3. ใช้สายเคเบิลสำรองทำการเปลี่ยนสายที่ใช้อยู่ และดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  4. ใช้ช่องเสียบอินพุตอันอื่นของทีวี
   1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับ ช่องเสียบอินพุตอันอื่นของทีวีของท่าน
   2. บนตัว รีโมทคอนโทรลของทีวีที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม อินพุตเพื่อทำการสลับ อินพุตที่สอดคล้องกับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และตรวจเช็คดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  5. เชื่อมต่อ อุปกรณ์ A/V ตัวอื่นเข้ากับทีวีของท่านโดยใช้ ช่องเสียบ อินพุตเดิมเพื่อตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นมีปัญหาหรือไม่
  6. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้
   แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง
  7. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้
  8. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  9. รีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน

  (กลับไปด้านบน)


  8. จุดตรวจสอบเบื้องต้นในปัญหาเรื่องหน้าจอ (เป็นเส้น/เบลอ/มีสีผิดปกติ) จากอุปกรณ์ Audio/Video

  ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงโซลูชันให้ท่าน ถ้าหากท่านพบกับปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ Audio/Video สายอนาล็อก (สายคอมโปสิต หรือสายคอมโปเนนท์) หรือสาย HDMI

  1. ตรวจเช็คดูว่าวิธีการรับสัญญาณอินพุตของทีวี สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น
   ตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (อุปกรณ์ Audio/Video เช่น เครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้แล้ว กดที่ปุ่ม อินพุตบนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการป้อนสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอหรือไม่
  2. ตรวจเช็คดูว่าสายมีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวีและอุปกรณ์ แน่นหนาดีแล้ว
   อาจจะมีกรณีที่ไม่มีสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง ถ้าหากสายที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี และอุปกรณ์ A/V นั้นมีการหลุดหลวมจากขั้วต่อ
  3. เมื่อท่านมีสายสำรอง ให้ตรวจดุว่าการเชื่อมต่อเป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่
   เปลี่ยนสายที่ใช้อยู่จากนั้นตรวจดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่
  4. เชื่อมต่อช่องเสียบอินพุตอันอื่นของทีวีและดูว่าช่องเสียบอินพุตของทีวีเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
   เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุตอันอื่นของทีวี ตัวอย่าง: สายปัจจุบันเชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุต component 1 → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วอินพุต คอมโปเนนท์ (Component) 2 แทน กดปุ่ม อินพุตบนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จากนั้นสลับวิธีการรับสัญญาณอินพุตไปเป็นอินพุตที่ตรงกับขั้วอินพุตที่ท่านเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 1 และตรวจเช็คดูว่ามีภาพแสดงออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่
  5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ A/V ตัวอื่นเข้ากับทีวีและตรวจเช็คดูว่า อุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นมีปัญหาหรือไม่
   ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V ตัวอื่น ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ช่องเสียบอินพุตเดียวกันของทีวีตามการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ A/V เดิม จากนั้นตรวจเช็คดูว่ามีภาพออกมาที่หน้าจอทีวีหรือไม่

  (กลับไปด้านบน)


  9. ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

  1. เมื่อใช้ทีวีที่มี ตัวเลือก การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ให้ทำการทดสอบ การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) ดู สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใช้ตัวเลือกการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Diagnostics) .
  2. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการอัปเดตซอฟต์แวร์
  3. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการดูแล LCD TV
  4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการแล้ว การซ่อมและการรับประกัน

  (กลับไปด้านบน)