หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

จะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีเส้นบนหน้าจอ, หน้าจอเบลอ, เกิดภาพซ้อนขึ้น, หน้าจอเป็นสีเทา หรือมีสีแปลก ๆเกิดขึ้น.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

หมายเหตุ:


เส้นบนหน้าจอ(แนวตั้ง/แนวระดับ, แถบ)

ผังรูปของอาการ
เส้นบนหน้าจอ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

เมื่อปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนู
เส้นบนหน้าจอ

อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

 1. รีสตาร์ททีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการ.

ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
อาจจะมีปัญหากับสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา, กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD.
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:

 1. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 3. ลองทำการเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟ และ/หรือ สายต่อพ่วงป้องกันไฟกระชาก อันอื่นที่แตกต่างออกไป .
  อาการเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเต้ารับไฟมีการต่อสายไฟไม่ถูกต้อง หรือไม่ให้แรงดันไฟที่ถูกต้องออกมา.
  ถ้าหากใช้ตัวป้องกันไฟกระชาก หรือสายไฟต่อพ่วง อาจจะมีความบกพร่องได้.

(กลับไปด้านบน)
 


หน้าจอเบลอ(พร่ามัว, เลอะเลือน, จืดชืด)

รูปภาพประกอบ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.
หมายเหตุ: รูปภาพอาจจะดูเหมือนกับมีหาง หรือหน้าจออาจจะมืดในระหว่างที่ใช้ในบริเวณที่หนาวเย็น. ไม่ได้เป็นความผิดปกติ และจะคืนสภาพเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปสู่สภาวะปกติ.

 1. รีสตาร์ททีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 3. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการดูแลรักษา LCD TV
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ.


กรณีที่ไม่มีปัญหากับหน้าจอเมนู
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณที่ส่งออกอากาศ กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม , IPTV, หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเครื่องเล่น DVD .

 1. สำหรับทีวีที่มี ฟังก์ชัน Motionflow , ให้เลือกไปที่ Standard หรือ Off.
 2. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 3. คุณภาพที่ได้จากแผ่น DVD ที่บันทึกในเครื่องบันทึก DVD ในบ้าน มักจะไม่แน่นอนเนื่องมาจากมีการตั้งค่าของคุณภาพที่แตกต่างกันในเครื่องบันทึกต่าง ๆ นั้น.
  คุณภาพของภาพจากเทป VHS มักจะออกมาแย่กว่าต้นทางอย่างเห็นได้ชัด อาการที่เห็นมักจะได้แก่ภาพที่เป็นเม็ดและสีซีด.
 4. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

(กลับไปด้านบน)
 


ภาพซ้อน(ภาพเป็นเงา, ภาพซ้ำซ้อน)

เส้นบนหน้าจอ

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
ภาพและวิดีโอในทีวีมีการแสดงภาพซ้อน.

(กลับไปด้านบน)
 


แสดงภาพผิดปกติ

รูปภาพประกอบ

ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
หน้าจอแสดงออกมาเป็นเมฆฝ้า เงาขาว หรือจุดขาวเมื่อไม่มีอินพุทหรือเมื่อดูฉากที่มีความมืดมาก ๆ.

(กลับไปด้านบน)
 


หน้าจอเป็นสีเทา

รูปภาพประกอบ

ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา เมื่อดูรายการทีวี ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้.

 1. ทำการรีเซ็ตทีวี. สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจาก FAQ ด้านล่าง.
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.
 2. การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. 

(กลับไปด้านบน)
 


มีสีแปลก ๆบนหน้าจอ(กึ่งโพสิทิฟ-เนกกาทิฟ(Solarization), ไม่มีสี, สีจาง, สีปนกัน/สีแพร่เข้าหากัน)

เส้นบนหน้าจอ

กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวี.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทีวีทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 3. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ.


กรณีที่ไม่มีปัญหากับหน้าจอเมนู
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณที่ส่งออกอากาศ กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม , IPTV, หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเครื่องเล่น DVD .

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ตรวจเช็คดูว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องดีแล้ว. คลิกที่นี่ สำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ.
 3. ถ้าหากมีการใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ส่งออกอากาศจะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศและตำแหน่งที่ติดตั้ง.
 4. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 5. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

(กลับไปด้านบน)


ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

 1. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 2. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการดูแลรักษา LCD TV
 3. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ.

(กลับไปด้านบน)