หมายเลข ID หัวข้อ : 00106702 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

จะทำอะไรได้บ้าง เมื่อมีเส้นอยู่บนหน้าจอ หน้าจอเบลอ ภาพซ้อน หรือมีสีแปลก ๆ อยู่บนหน้าจอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ลองวิธีแก้ปัญหา ตามปัญหาที่ท่านพบ:

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากหน้าจอทีวีของท่าน เป็นสีดำ และไม่มีอะไร แสดง ให้ดู FAQ ด้านล่าง:
  ไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี.
 • เมื่อใช้ทีวีที่มีตัวเลือกSelf Diagnostics(การวิเคราะห์ด้วยตนเอง), ให้ลองทำการทดสอบSelf Diagnostics นี้.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับ คำถามและคำตอบต่อไปนี้: 
  วิธีการใช้ตัวเลือก Self Diagnostics .

มีเส้นบนหน้าจอ (เส้น หรือ แถบแนวตั้ง/แนวนอน)
ผังรูปภาพของอาการ


กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท เพื่อให้แสดงเมนูของทีวี.

เมื่อปัญหาเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนู
เส้นบนหน้าจอ

อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

 1. รีสตาร์ททีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการ

ในกรณีที่ไม่มีปัญหาในหน้าจอเมนูนั้น
อาจจะมีปัญหากับสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา, กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม, IPTV, หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่น DVD.
ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา:

 1. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 2. ถ้าหากใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ออกอากาศมา จะมีการสะท้อนกับภูเขา หรืออาคารสูงที่อยู่ใกล้ ๆ และอาจจะทำให้เกิดภาพเงาในภาพได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศ และตำแหน่งดูใหม่.
 3. ลองทำการเสียบปลั๊กสายไฟกำลังเข้ากับเต้ารับไฟ/ตัวป้องกันไฟกระชากอันอื่นที่แตกต่างออกไปดู.
  อาการเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเต้ารับไฟมีการเดินสายไฟไว้ไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดแรงดันไฟที่ไม่เหมาะสมขึ้น.
  ถ้าหากมีการใช้ตัวป้องกันไฟกระชากหรือสายไฟต่อขยาย ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติได้เช่นกัน.

(กลับไปด้านบน)

หน้าจอเบลอ (พร่ามัว, สลัว, หมอง)


กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมท เพื่อให้แสดงหน้าจอ TV menu ขึ้นมา.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.
หมายเหตุ: รูปภาพอาจจะดูเหมือนกับมีหาง หรือหน้าจออาจจะมืดในระหว่างที่ใช้ในบริเวณที่หนาวเย็น. ไม่ได้เป็นความผิดปกติ และจะคืนสภาพเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นไปสู่สภาวะปกติ.

 1. รีสตาร์ททีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 2. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 3. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการทำความสะอาดหน้าจอและตัวเครื่องของทีวี.
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ


กรณีที่ไม่มีปัญหากับหน้าจอเมนู
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณที่ส่งออกอากาศ กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม , IPTV, หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเครื่องเล่น DVD .

 1. สำหรับทีวีที่มี ฟังก์ชัน Motionflow , ให้เลือกไปที่ Standard หรือ Off.
 2. ถ้าหากใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ออกอากาศมา จะมีการสะท้อนกับภูเขา หรือ อาคารสูงที่อยู่ใกล้ ๆ และอาจจะทำให้เกิดภาพเงาในภาพได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศ และตำแหน่งดูใหม่.
 3. คุณภาพที่ได้จากแผ่น DVD ที่บันทึกในเครื่องบันทึก DVD ในบ้าน จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ เนื่องจาก มีการใช้การตั้งค่าคุณภาพที่แตกต่างกันที่ใช้ในเครื่องบันทึกต่าง ๆ นั้น.
  คุณภาพของภาพจากเทป VHS มักจะออกมาด้อยกว่าแหล่งกำเนิดอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด, อาการที่มักจะพบได้แก่ภาพที่เป็นเม็ด หรือ เป็นลายน้ำ.
 4. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

(กลับไปด้านบน)

ภาพซ้อน(ภาพเป็นเงา, ภาพซ้อน)


ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
ภาพและวิดีโอในทีวีแสดงออกมาซ้อนกัน.

(กลับไปด้านบน)

แสดงภาพผิดปกติ
รูปภาพประกอบ

ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
ภาพบนหน้าจอออกมามืดมัว , มีเงาสีขาวหรือมีจุดสว่าง เมื่อไม่มีสัญญาณ หรือเมื่อดูฉากที่มืดมาก.

(กลับไปด้านบน)

หน้าจอเป็นสีเทา
รูปภาพประกอบ

ถ้าหากหน้าจอเป็นสีเทา เมื่อดูรายการทีวี ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้.

 1. ทำการรีเซ็ตทีวี. สำหรับรายละเอียดวิธีการรีเซ็ต ให้ดูจาก FAQ ด้านล่าง.
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV
  วิธีทำการเพาเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์โซนี่.
 2. การอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์. 

(กลับไปด้านบน)

มีสีที่ผิดปกติบนหน้าจอ (ภาพโซลาไรซ์, ไม่มีสี, สีจาง, สีผสม/สีกระจาย)


กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทเพื่อให้แสดงหน้าจอเมนูของทีวีขึ้นมา.

หากมีปัญเดียวกันเกิดในหน้าจอเมนูด้วย
อาจจะมีปัญหากับทีวีของท่าน.

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ทำการรีสตาร์ท ทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.
  1. ปิดทีวี และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก)ออก.
  2. ถอดปลั๊กทีวีทิ้งไว้นาน 2 นาที.
  3. เสียบปลั๊กสายกำลังไฟ AC (สายไฟหลัก) และเปิดทีวี เพื่อตรวจเช็คดูสถานะ.
 3. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 4. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ


กรณีที่ไม่มีปัญหากับหน้าจอเมนู
อาจจะมีปัญหากับการตั้งค่าของทีวี แหล่งจ่ายสัญญาณที่ส่งออกอากาศ กล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม , IPTV, หรืออุปกรณ์อื่น เช่นเครื่องเล่น DVD .

 1. ถ้าหากทีวีของท่านมีฟังก์ชันรีเซ็ตสำหรับการตั้งค่าภาพ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า.
  1. กดที่ปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกไปที่ Picture.
  3. เลือกไปที่ Reset.
 2. ตรวจเช็คดูว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องดีแล้ว. คลิกที่นี่ สำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ.
 3. ถ้าหากใช้เสาอากาศ สัญญาณที่ออกอากาศมา จะมีการสะท้อนกับภูเขา หรือ อาคารสูงที่อยู่ใกล้ ๆ และอาจจะทำให้เกิดภาพเงาในภาพได้.
  แนะนำให้ทำการปรับทิศทางของเสาอากาศ และตำแหน่งดูใหม่.
 4. ปิดอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ ที่อาจจะสร้างความถี่วิทยุ (RF) รบกวนได้.
 5. การรีเซ็ตทีวีของท่านให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง. 

ปัญหาของหน้าจออื่น ๆ

 1. ถ้าหากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้และมีความเสถียร ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของทีวีตัวล่าสุดเข้าไป. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.
 2. ทำความสะอาดหน้าจอทีวี. ให้อ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
  วิธีการทำความสะอาดหน้าจอและตัวเครื่องของทีวี.
 3. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ตัวเครื่องอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับ การบริการ

(กลับไปด้านบน)