หมายเลข ID หัวข้อ : 00158628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2022

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ข้อสำคัญ: ในกรณีที่เป็น จูนเนอร์ / กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ของบริษัทอื่น ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องสัญญาณด้วยตัวรีโมทคอมมานเดอร์ของบริษัทอื่นที่จัดมาให้ด้วยเท่านั้น ตัวรีโมทเดิมของโซนี่จะไม่สามารถใช้ได้

  หมายเหตุ:

  เคล็ดลับ- วิธีแก้ไขที่รวดเร็วที่เราแนะนำ

  ก่อนที่จะลองตามขั้นตอนการแก้ปัญหาใดๆ ด้านล่าง เราแนะนำให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรลนาน ประมาณ 1 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่ตรงตามขั้ว (-/+)

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป เราแนะนำให้ท่านเข้าไปในแต่ละส่วนในหัวข้อนี้โดยใช้คู่มือการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  คู่มือการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้ ขั้นแรกตรวจเช็คดูว่าปัญหามาจากตัวทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรล ถ้าหากปัญหามาจากตัวรีโมทคอนโทรล ท่านจะได้รับการแนะนำในส่วน ตามชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล เริ่มทำการเช็คจาก ส่วน A

  ส่วน A:ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการทำงานได้หรือไม่

  1. ตรวจเช็คดูว่าปุ่มต่างๆ ของทีวีสามารถใช้งานได้
   • ถ้าปุ่มต่าง ๆ ของทีวีสามารถใช้งานได้ ให้ไปที่ ส่วน B: ตรวจดูรายการต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรล
   • ถ้าหากปุ่มต่างๆ ของทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 2


    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง ตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ของทีวีจะแตกต่างกันไป ตรวจเช็คดูด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวี
     
  2. ตรวจเช็คดูว่าหลอดไฟ (หลอดเพาเวอร์/สแตนด์บาย) ที่อยู่ด้านหน้า/ด้านล่างของทีวีว่ามีติดสว่างหรือไม่

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ชื่อ ตำแหน่ง และรูปร่างของหลอดไฟจะแตกต่างกันไป หลอดไฟในผังไดอะแกรมนี้ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
   • ถ้าหากหลอดไฟติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีแดง ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 3
   • ถ้าหากหลอดไฟไม่ติดสว่าง ให้ตรวจเช็คดูว่าสายไฟเพาเวอร์ หรือตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดหลวม
    ถ้าหากไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อข้างต้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
     
  3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  4. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว อาจจะต้องขอรับการบริการแล้ว


  ส่วน B:ตรวจเช็คดูรายการต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล (ทั่วไป)

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง

  1. ต้องมั่นใจว่าไม่มีปุ่มใดๆ ของตัวรีโมทคอนโทรลติดขัดอยู่
  2. การรีเซ็ตตัวรีโมท
   ตัวรีโมตอาจจะไม่ทำงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ที่ไม่ดี หรือมีไฟฟ้าสถิตรบกวน
   1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล การเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่อาจจะแตกต่างกันไป สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือ ของทีวีของท่าน
   2. กดที่ปุ่มเพาเวอร์ของตัวรีโมทเป็นเวลาสามวินาที
   3. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวรีโมท
  3. ทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรล
   ขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะสกปรก ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาด ขั้วของรีโมทคอนโทรลด้วยสารละลายแอลกอฮอล์เล็กน้อย โดยใช้ก้านสำลีหรือผ้านุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวรีโมทคอนโทรล
  4. เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่
   หมายเหตุ:
   • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ตรงขั้ว + และขั้ว - ตามเครื่องหมายที่แสดงไว้
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ แบตเตอรี่จากด้านที่เป็นขั้วลบ ( - ) ก่อน
   • ไม่ใช้แบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้วปนกันหรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดปนกัน
   • ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้
  5. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  6. สำหรับ Android TV/Google TV: อาการต่าง ๆ อาจจะดีขึ้นโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรล อ้างถึงบทความต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรีโมทคอนโทรล
   วิธี การอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวี

  7. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นแม้จะหลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนนี้ ให้ไปทำในส่วน C


  ส่วน C:เลือกชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล (ทั่วไป)

  รีโมทคอนโทรลแบบ Infrared (IR):

  แม้จะมีการสื่อสารที่แตกต่างกันสองอย่าง (อินฟราเรด/ไร้สาย) สำหรับรีโมทคอนโทรล Sony TV ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลไร้สายที่เป็นแบบ Infrared (IR)
  สำหรับการแก้ปัญหารีโมทคอนโทรลแบบ  Infrared ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย 
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีเฉพาะ   ปุ่มไมโครโฟน (Microphone) เท่านั้นที่ไม่ทำงานบนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี ให้ดูที่ คำสั่งเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานในรีโมทของฉัน.

  รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control):

  ถ้า รีโมทคอนโทรลหรือทีวีของท่านตรงกับ [A] [B] หรือ [C] ด้านล่าง แสดงว่าท่านมีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control)

  1. รีโมทคอนโทรลสำหรับรุ่นที่เป็น  Google TV, หรือ Android TV ที่ออกจำหน่ายในปี 2563 และ A9G, X85G, X95G และ Z9G ซีรีส์ (ออกจำหน่ายในปี 2562) *1, *2
  2. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2558 *1
  3. รีโมทคอนโทรลแตะครั้งเดียว (One-touch Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2555 *3

   รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 3 แบบ A, B, C 

  สำหรับการแก้ปัญหารีโมทคอนโทรลแบบ ไร้สายให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  *1: ถ้าหากมีเฉพาะ  ปุ่ม Microphone ไม่ทำงานใน รีโมทคอนโทรลทีวี ให้ดูที่ คำสั่งเสียง (Voice Commands)ไม่ทำงานกับรีโมทของฉัน

  *2: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเปิดปิด/ช่องสัญญาณ ที่ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลทีวี ให้ดูที่ รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใด ๆ เลย

  *3: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเปิดปิดไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลทีวี ให้ดูที่ รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย