หมายเลข ID หัวข้อ : 00158628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

รีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ในกรณีที่เป็น จูนเนอร์ / Set-Top Box ของบริษัทอื่น, ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องสัญญาณด้วยตัวรีโมทคอมมานเดอร์ของบริษัทอื่นที่จัดมาให้ด้วยเท่านั้น. ตัวรีโมทเดิมของโซนี่จะไม่สามารถใช้ได้.

หมายเหตุ:

เคล็ดลับ- วิธีแก้ไขที่รวดเร็วที่เราแนะนำ

ก่อนที่จะลองตามขั้นตอนการแก้ปัญหาใด ๆด้านล่าง, เราแนะนำให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทคอนโทรลนาน ประมาณ1 นาที จากนั้น, ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ตามทิศทางขั้ว (-/+).
ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไปอีก, เราแนะนำให้ท่านเข้าไปทำในแต่ละส่วนในหัวข้อนี้โดยใช้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา
 

คำแนะนำการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้. ขั้นแรกตรวจเช็คดูว่าปัญหามาจากตัวทีวีหรือตัวรีโมทคอนโทรล. ถ้าหากปัญหามาจากตัวรีโมทคอนโทรล ท่านจะได้รับการแนะนำในส่วน ตามชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล. เริ่มทำการเช็คจาก ส่วน A.ส่วน A:
ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการทำงานได้หรือไม่

 1. ตรวจเช็คดูว่าปุ่มต่าง ๆ ของทีวีสามารถใช้งานได้.
  • ถ้าหากปุ่มต่าง ๆ ของทีวีสามารถจะใช้งานได้ ให้ไปทำใน ส่วน B: รายการตรวจเช็คของรีโมทคอนโทรล.
  • ถ้าหากปุ่มต่าง ๆ ของทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 2.
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง ตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ของทีวีจะแตกต่างกันไป. ตรวจเช็คดูด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวี. รูปภาพประกอบ
 2. ตรวจเช็คดูว่าหลอดไฟ (หลอดเพาเวอร์/แสตนด์บาย) ที่อยู่ด้านหน้า/ด้านล่างของทีวีว่ามีติดสว่างหรือไม่.
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ชื่อ ตำแหน่ง และรูปร่างของหลอดไฟจะแตกต่างกันไป.
  หลอดไฟในรูปทางด้านขวาเป็นตัวอย่าง.
   รูปภาพประกอบ
  • ถ้าหากหลอดไฟติดสว่างหรือกระพริบเป็นสีแดง ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 3
  • ถ้าหากหลอดไฟไม่ติดสว่าง ให้ตรวจเช็คดูว่าสายไฟเพาเวอร์ หรือตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดหลวม.
   ถ้าหากไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อข้างต้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3.
    
 3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี.
  ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน.
 4. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่.
  ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI , ฯลฯ.) และสายต่าง ๆ จากขั้วต่อของทีวี.
  หมายเหตุ:
  • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก.
  • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน, ให้จดบันทึกไว้ก่อน, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก.
  • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกระพริบ , มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.

ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว อาจจะต้องขอรับการบริการแล้ว.
 


ส่วน B:
ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆของรีโมทคอนโทรล(ทั่วไป)

หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้, ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง.

 1. ต้องมั่นใจว่าไม่มีปุ่มใด ๆ ของตัวรีโมทคอนโทรลติดขัดอยู่.
 2. การรีเซ็ตตัวรีโมท.
  ตัวรีโมทอาจจะไม่ทำงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ที่ไม่ดี หรือมีไฟฟ้าสถิตย์รบกวน.
  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมท.
   หมายเหตุ:
   • ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรีโมทคอนโทรล , การเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่อาจจะแตกต่างกันไป. ด้านล่างนี้เป็นวิธีการเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่แบบที่นิยมใช้กันทั่วไป.
   • รูปภาพนี้เป็นทางด้านหลังของตัวรีโมท.

    รูปภาพประกอบ
     
  2. กดที่ปุ่มเพาเวอร์ของตัวรีโมทเป็นเวลาสามวินาที.
  3. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวรีโมท.
 3. ทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรล.
  ขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะสกปรก. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกและทำการหมุนตัวแบตเตอรี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือของท่านในขณะที่แบตเตอรี่ยังคงอยู่ในตัวรีโมทคอนโทรล. ถ้าหากตัวรีโมทคอนโทรลเริ่มทำงานได้หลังการหมุนแบตเตอรี่ , ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาดขั้วต่อของตัวรีโมทคอนโทรลด้วยน้ำยาทำความสะอาดหัวเทปเครื่องเล่นเทปคาสเซทท์จำนวนเล็กน้อย, โดยใช้ก้านสำลี หรือผ้าที่นุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง.
 4. เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่.
  หมายเหตุ:
  • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ตรงขั้ว + และขั้ว - ตามเครื่องหมายที่แสดงไว้.
  • ต้องมั่นใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปจากด้านขั้ว - ดังแสดงในรูป.
  • ไม่ใช้แบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้วปนกันหรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดปนกัน.
  • ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้.
   รูปภาพประกอบ
 5. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี.
  ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน.
 6. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่.
  ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก, อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI , ฯลฯ.) และสายต่าง ๆ จากขั้วต่อของทีวี.
  หมายเหตุ:
  • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก.
  • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน, ให้จดบันทึกไว้ก่อน, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก.
  • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกระพริบ , มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.

ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นแม้จะหลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนนี้ ให้ไปทำในส่วน C.

 

 


 

ส่วน C:
เลือกชนิดของรีโมทคอนโทรล(ทั่วไป)

ตรวจเช็คดูชนิดของรีโมทคอนโทรลที่มีข้อบกพร่องนั้น.
หมายเหตุ: รูปร่างของตัวรีโมทคอนโทรลจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของรีโมทนั้น ๆ. รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด/ไร้สาย.

 รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด

 รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

 สำหรับ รีโมทของ Android TV ที่ออกในปี 2016

รูปภาพประกอบ

[A]: เครื่องหมาย IR
 รูปภาพประกอบ 

 รูปภาพประกอบ 

[B]: ปุ่ม Voice Search

 ถ้าหากรีโมทของท่านมีเครื่องหมาย  รูปภาพประกอบ (IR) แสดงว่าเป็นรีโมทแบบอินฟราเรด.
ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ให้ไปทำใน ส่วน D.

 ถ้าหากรีโมทของท่านไม่มีเครื่องหมาย  รูปภาพประกอบ (IR) แสดงว่าเป็นรีโมทแบบไร้สาย.
ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ให้ไปทำในส่วน E.

หมายเหตุ: ถ้าหากมีเฉพาะ รูปภาพประกอบ  ปุ่ม Voice Search ไม่ทำงานบนตัวรีโมทของ Android TV, ให้ตรวจเช็คกับคำสั่งเสียงไม่ทำงานในรีโมทของฉัน.

 เครื่องหมาย รูปภาพประกอบ (IR) ไม่มีบนตัวรีโมทคอนโทรลของ Android TV ที่ออกในปี 2016, แต่รีโมทเหล่านั้นจะเป็นรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด.
ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลชนิดเหล่านี้ ให้ไปทำใน ส่วน D.

หมายเหตุ: ถ้าหากมีเฉพาะ รูปภาพประกอบ  ปุ่ม Voice Search ไม่ทำงานบนตัวรีโมทของ Android TV, ให้ตรวจเช็คกับคำสั่งเสียงไม่ทำงานในรีโมทของฉัน.

 

 

 

 


 

 

ส่วน D:
ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆของรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด

รูปภาพประกอบ  ตรวจเช็ครายการต่อไปนี้.

หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้, ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง.

 

 1. ตรวจสอบตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ของตัวรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด (IR) , จากนั้นให้จดจำสิ่งต่อไปนี้.
  1. เมื่อใช้ตัวรีโมท ต้องมั่นใจว่าได้เล็งไปที่ตัวเซ็นเซอร์ของรีโมทบนอุปกรณ์นั้นตรง ๆ .

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี , ตัวเซ็นเซอร์ IR จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างซ้าย ตรงกลาง หรือด้านขวาของหน้าจอทีวีก็ได้. ถ้าหากมีเครื่องหมาย   รูปภาพประกอบ  (IR) , แสดงว่ามีตัวเซ็นเซอร์ IR อยู่ในตำแหน่งใกล้กับเครื่องหมายนี้. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง. รูปภาพประกอบ
  2. เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่อาจจะอยู่ระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทและอุปกรณ์นั้นออกไป.
   • ต้องมั่นใจว่าตัวรับ/เซ็นเซอร์สัญญาณอินฟราเรด ที่อยู่ในตัวเครื่อง ไม่ได้ถูกปิดคลุม หรือปิดกั้น จากต้นไม้ในห้อง หรืออุปกรณ์ตบแต่งในห้อง และอื่น ๆ .
   • เมื่อใช้ตัวซาวด์บาร์ ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ไปปิดกันตัวเซ็นเซอร์ IR ของทีวี.
   • ตู้กระจก, และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟฮาโลเจน อาจจะป้องกันสัญญาณ IR ไม่ให้เดินทางไปถึงทีวีได้.
   • หลอดไฟใช้พลังงานต่ำ ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าจะรบกวนความถี่ของตัวรีโมทได้. ให้ลองเคลื่อนย้ายตัวเครื่องออกจากหลอดไฟหรือย้ายหลอดไฟออกให้ห่างจากตัวเครื่อง.
  3. ต้องมั่นใจว่าไฟที่สว่าง หรือแสงอาทิตย์ที่แรงกล้า ไม่มีการฉายมาถูกบนตัวเซ็นเซอร์ IR นี้.
   แสงไฟที่สว่างและแสงอาทิตย์ที่แรงกล้าบางครั้งสามารถจะรบกวนสัญญาณอินฟราเรดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากแสงนั้นส่องกระทบตัวเซ็นเซอร์ IR ของทีวีโดยตรง.
 2. ตรวจสอบว่าตัวรีโมทมีการส่งสัญญาณ IR ออกไปหรือไม่.
  โดยการดูส่วนส่งสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรด ผ่านทางกล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์มือถือหรือกล้องดิจิตอล, ท่านสามารถตรวจเช็คดูว่าตัวรีโมทคอนโทรลนั้นทำงานได้เป็นปกติหรือไม่.
 3. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  มีโอกาสที่อาการนั้นอาจจะดีขึ้นโดยการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุด.
  หมายเหตุ:
  • สั่งงานโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ บนตัวเครื่องของทีวี หรือตัวรีโมทอันอื่น.
  • กระบวนการดาวน์โหลดและอัปเดต จะใช้เวลานาน.

ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้. ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้ว และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะต้องขอรับการบริการตรวจซ่อม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวรีโมทอันใหม่.

 


ส่วน E:
ตรวจเช็คดูรายการต่าง ๆของรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

ข้อสำคัญ: ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นใน Touchpad Remote Control ของ Android TV, ให้ตรวจเช็คกับ การแก้ปัญหาสำหรับ Touchpad Remote Control .

 รูปภาพประกอบ  ตรวจเช็ครายการต่อไปนี้.

หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้, ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมทคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง.

[A]: Touchpad Remote
[B]: One-touch Remote

 

 

 1. การลงทะเบียน/ลงทะเบียนซ้ำ ตัวรีโมทแบบไร้สาย.
  ท่านสามารถจะใช้ตัวรีโมทแบบไร้สายนี้ได้หลังการลงทะเบียนเข้ากับ BRAVIA TV แล้วเท่านั้น. การลงทะเบียน/ลงทะเบียนซ้ำ รีโมทแบบไร้สาย โดยใช้ปุ่มสั่งงานบน BRAVIA TV หรือรีโมทแบบอินฟราเรด. ถึงแม้ว่าท่านจะได้ลงทะเบียนไปแล้ว ปัญหาอาจจะดีขึ้นได้โดยการลงทะเบียนซ้ำเข้าไปใหม่.
  สำหรับวิธีการลงทะเบียน ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
 2. ถ้าหากมีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุ อยู่ใกล้ตัวทีวีหรือตัวรีโมท , ให้ตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบของอุปกรณ์ใช้คลื่นวิทยุดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้ง ฯลฯ . คลื่นวิทยุที่ส่งออกจากตัวรีโมทไร้สายอาจจะได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์ใช้คลื่นวิทยุเช่นตัว แอคเซสพอยต์แบบไร้สาย (เราท์เตอร์แบบไร้สาย) , ชุดวิทยุแฮนด์เซทแบบไร้สาย, อุปกรณ์โมบาย, ไมโครเวฟ, โทรศัพท์ในบ้านแบบไร้สาย, ฯลฯ.

  รูปภาพประกอบ
   
 3. เมื่อมีตัวสปลิตเตอร์แบบเก่าติดอยู่ใกล้กับทางด้านหลังของทีวี, ให้ตรวจสอบว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่โดยการย้ายตัวสปลิตเตอร์ออกเป็นการชั่วคราว. มีความเป็นไปได้ที่คลื่นวิทยุจะรั่วไหลออกมาจากตัวสปลิตเตอร์แบบเก่า เข้าไปรบกวนกับคลื่นวิทยุของรีโมทแบบไร้สายได้. ถ้าหากท่านย้ายตัวสปลิตเตอร์เพื่อให้ปัญหาดีขึ้น ให้ตรวจสอบดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่หลังการเปลี่ยนตัวสปลิตเตอร์ตัวเก่าด้วยตัวใหม่แล้ว.
  รูปภาพประกอบ
 4. อัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีนั้นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
  มีโอกาสที่อาการนั้นอาจจะดีขึ้นโดยการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์อันล่าสุด.
  หมายเหตุ:
  • สั่งงานโดยใช้ปุ่มต่าง ๆ บนตัวเครื่องของทีวี หรือตัวรีโมทอันอื่น.
  • กระบวนการดาวน์โหลดและอัปเดต จะใช้เวลานาน.

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้. ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้ว และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะต้องขอรับการบริการตรวจซ่อม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวรีโมทอันใหม่.