หมายเลข ID หัวข้อ : 00206536 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ไม่มีเสียงออกมาจากระบบออดิโอเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง eARC.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านดูรูปภาพต่าง ๆที่ใช้ Audio codecs เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD, เสียงอาจจะไม่มีออกมาเมื่อทีวีและระบบออดิโอนั้นเชื่อมต่อผ่านทาง eARC.
ในกรณีนี้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 • ตรวจเช็คดูว่าทีวีและระบบออดิโอเชื่อมต่อกันโดยใช้สาย HDMI ที่มี Ethernet
 • ตั้งค่า eARC ของทีวีไปที่ Auto.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound.
  4. เลือกที่ Audio Output.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ eARC mode.
  6. เลือกที่ Auto.
 • ตั้งค่า Speaker output ของทีวีไปที่ เครื่องเสียง.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ Display & Sound หรือ Sound.
  4. เลือกที่ Audio Output.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกที่ ลำโพง.
  6. เลือกที่ เครื่องเสียง.
 • ตรวจเช็คดูว่าระบบออดิโอนั้นรองรับ eARC ได้. นอกจากนี้, ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ eARC ของระบบออดิโอนั้นด้วย.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของระบบออดิโอนั้น.
 • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ HDMI ของทีวี รองรับเอาท์พุทที่มาจาก Audio codecs เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD ได้.
 • ทีวีนี้ไม่รองรับ DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD จากไฟล์ USB, บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และที่ส่งออกอากาศ(Broadcast).

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของระบบออดิโอนั้น ๆ อาจจะไม่มีเสียงออกมาเนื่องจากการไม่รองรับกับ Audio codecs บางอัน.