หมายเลข ID หัวข้อ : 00206536 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

ไม่มีเสียงออกมาจาก ระบบเสียงเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง eARC

  ถ้าหากท่านดูรูปภาพต่าง ๆที่ใช้ การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio codecs) เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD เสียงอาจจะไม่มีออกมาเมื่อทีวีและ ระบบเสียงนั้นเชื่อมต่อผ่านทาง eARC.
  ในกรณีนี้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ตรวจเช็คดูว่าทีวีและ ระบบเสียงเชื่อมต่อกันโดยใช้สาย HDMI ที่มี Ethernet
  • ตั้งค่า eARC ของทีวีไปที่ ออโต้ (Auto)
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)โหมด eARCAuto
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)โหมสด eARCAuto
  • ตั้งค่า เอาต์พุตลำโพง (Speaker output) ของทีวีไปที่ ระบบเสียง
   1. เปิดหน้าจอ   การตั้งค่า (Settings)ขึ้นมา  วิธีการเข้าใช้งานการตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ การแสดงผลและการปรับเสียง (Display & Sound)สัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
    • เลือกที่ การปรับเสียง (Sound)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  • ตรวจเช็คดูว่าระบบออดิโอนั้นรองรับ eARC ได้ นอกจากนี้ ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ eARC ของ ระบบเสียงนั้นด้วย
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของ ระบบเสียงนั้น
  • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ HDMI ของทีวี รองรับ เอาต์พุตที่มาจาก การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio codecs) เช่น DTS-HD Master Audio หรือ Dolby TrueHD ได้
  • ทีวีนี้ไม่รองรับ DTS-HD Master Audio และ Dolby TrueHD จากไฟล์ USB บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง และที่ส่งออกอากาศ (Broadcast)

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของระบบเสียงนั้น ๆ อาจจะไม่มีเสียงออกมาเนื่องจากการไม่รองรับกับ การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio codecs) บางอัน