หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/02/2019

วิธีการรีเซ็ต Android TV™ ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV. สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช้ Android TV, ให้อ้างอิงกับ: วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.
  คำตอบที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

  คำเตือน: การทำFactory data reset จะทำการเคลียร์การตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของท่านรวมถึงการตั้งค่าล็อกสำหรับผู้ปกครอง(Parental lock) และสิ่งต่อไปนี้, และทีวีจะกลับไปเหมือนตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ ๆ.

  • บัญชีผู้ใช้ Google 
  • ข้อมูล ระบบ และ แอปปลิเคชั่น
  • แอปปลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมา
  • ช่องสัญญาณ
  • การตั้งค่าของเครือข่ายไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • ขั้นแรกให้ลองทำการ Power Resetถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น. Power Reset ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.
  • ข้อมูลบางอย่างของแอปพลิเคชัน อาจจะมีการกู้คืนมาได้ ถ้าหากแอปนั้นซิ้งค์อยู่กับบัญชี Google ของท่าน. (ยกเว้น CN).
   • Android™ 6.0 Marshmallow:
    HOME > Settings > Personal > Google > เลือก Choose synced apps ใน รายการ Sync > เลือกรายการที่ซิงค์กับบัญชี > Sync now.
   • Android 7.0 Nougat, Android 8.0 Oreo™:
    HOME > Settings > Google > เลือก Choose synced apps ใน รายการ Sync > เลือกรายการที่ซิงค์กับบัญชี > Sync now.
  • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาหลายนาที. กรุณารอจนกระทั่งท่านได้รับการแจ้งว่าขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
  • หลังการทำในขั้นตอน Factory Reset เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว ทีวีของท่านจะเข้าไปสู่ ตัวช่วย Initial Setup . ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Google Terms of Service and Google Privacy Policy.
  • ถ้าหากท่านใช้ Touchpad remote control, ขั้นตอนการจับคู่จะต้องมีการเปิดไว้อีกครั้งหลังการทำรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน.

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง. ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น.


  ถ้าหากหน้าจอ Home สามารถแสดงได้

  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ .

  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  3. เลือกที่   Settings.
  4. เลือกไปที่ Storage & reset.
  5. เลือกไปที่ Factory data reset.
  6. เลือกไปที่ Erase everything.
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast).
  7. เลือกที่ Yes.

  ถ้าหากหน้าจอ Home ไม่สามารถแสดงได้(ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน)

  ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดปุ่ม HELP บนตัวกดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ .

  1. เปิดทีวีขึ้นมา.
  2. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
  3. เลือกที่ Help Guide ใน How to use your TV.
  4. เลือกที่Settings.
  5. เลือกที่ Configuring the TV.
  6. เลือกที่ TV.
  7. เลือกที่   Settings.
  8. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
  9. เลือกไปที่ Factory data reset.
  10. เลือกไปที่ Erase everything.
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast).
  11. เลือกที่ Yes.

   


  *Google,Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.