หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/01/2019

วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

 • วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV. สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช้ Android TV, ให้อ้างอิงกับ: วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับ ไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.
  คำตอบที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่
 • ให้ระมัดระวัง ในกรณีที่ท่านทำการรีเซ็ต ข้อมูลทั้งหมดของทีวี และการตั้งค่าต่าง ๆ (Wi-Fi และข้อมูลการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย , บัญชีผู้ใช้งาน Google และข้อมูลการล็อคอิน , Google Play และแอปปลิเคชันอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้, ฯลฯ.) จะถูกลบหายไป และทีวีจะกลับไปเป็นสถานะเหมือนกับตอนที่ซื้อมาครั้งแรก.
 • ขั้นแรกให้ลองทำการ Power Reset ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้น. Power Reset ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.

หมายเหตุ:

 • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาหลายนาที. กรุณารอจนกระทั่งท่านได้ัรับการแจ้งว่าขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว.
 • หลังการทำในขั้นตอน Factory Reset เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว ทีวีของท่านจะเข้าไปสู่ ตัวช่วย Initial Setup . ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Google Terms of Service and Google Privacy Policy.
 • ขั้นตอนการจับคู่ของ Touchpad จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหลังการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน.

เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง. ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น.


ถ้าหากหน้าจอ Home สามารถแสดงได้

หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ .

 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 3. เลือกที่Settings.
 4. เลือกไปที่ Storage & reset.
 5. เลือกไปที่ Factory data reset.
 6. เลือกไปที่ Erase everything.
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast).
 7. เลือกที่ Yes.

ถ้าหากหน้าจอ Home ไม่สามารถแสดงได้(ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน)

ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดปุ่ม HELP บนตัวกดที่ปุ่ม INPUT บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ .
หมายเหตุ: หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ .

 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล.
 3. เลือกที่ Help Guide ใน How to use your TV.
 4. เลือกที่Settings.
 5. เลือกที่ Configuring the TV.
 6. เลือกที่ TV.
 7. เลือกที่   Settings.
 8. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
 9. เลือกไปที่ Factory data reset.
 10. เลือกไปที่ Erase everything.
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast).
 11. เลือกที่ Yes.