หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

วิธีการรีเซ็ต Android TV™ ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช้ Android TV ให้อ้างอิงกับ: วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับไปเป็นค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
  คำตอบที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตรวจเช็คดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV หรือไม่

  คำเตือน: การทำFactory data reset จะทำการเคลียร์การตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของท่านรวมถึงการตั้งค่าล็อกสำหรับผู้ปกครอง (Parental lock) และสิ่งต่อไปนี้ และทีวีจะกลับไปเหมือนตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ ๆ

  • บัญชีผู้ใช้ Google 
  • ข้อมูล ระบบ และ แอปพลิเคชัน
  • แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
  • ช่องสัญญาณ
  • การตั้งค่าของเครือข่ายไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • ขั้นแรกให้ลองทำ Power Resetถ้าหากท่านยังไม่ได้ลองทำดู Power Reset ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  • ข้อมูลบางอย่างของแอปพลิเคชัน อาจจะมีการกู้คืนมาได้ ถ้าหากแอปนั้นซิ้งค์อยู่กับบัญชี Google ของท่าน (ยกเว้น CN)
   • Android™ 9:
    HOME — Settings — Device Preferences หรือ Accounts & Sign-InGoogle — Choose synced apps — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชี — Sync now
   • Android 7.0, Android 8.0:
    HOME — Settings — Google — Choose synced apps ใน Sync — เลือกรายการที่สอดคล้องกับ บัญชีผู้ใช้ — Sync now
   • Android 6.0:
    HOME — Settings — Personal — Google — Choose synced apps ใน Sync — เลือกรายการที่สอดคล้องกับ บัญชีผู้ใช้ — Sync now
  • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาหลายนาที กรุณารอจนกระทั่งท่านได้รับการแจ้งว่าขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
  • หลังการทำในขั้นตอน Factory Reset เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว ทีวีของท่านจะเข้าไปสู่ ตัวช่วย Initial Setup ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Google Terms of Service and Google Privacy Policy
  • ถ้าหากท่านใช้ Touchpad remote control ขั้นตอนการจับคู่จะต้องมีการเปิดไว้อีกครั้ง หลังการทำรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น


  ถ้าหากหน้าจอ Home สามารถแสดงได้

  หมายเหตุ:

  • สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์: ข้ามขั้นตอนที่ 5 และ 6
  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่  Settings
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesReset
   • เลือกที่  Device Preferences — AboutReset
   • เลือกไปที่ Storage & reset
  5. เลือกไปที่ Factory data reset
  6. เลือกไปที่ Erase everything
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  7. เลือกที่ ตกลง (Yes)

  ถ้าหากหน้าจอ Home ไม่สามารถแสดงได้ (ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน)

  สำหรับ X74xxH_X75xxH ซีรีส์:

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดปุ่ม HELP บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ:

  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่ Manual (Help Guide) หรือ Help Guide ใน วิธีการใช้ทีวีของท่าน
  4. เลือกที่ Settings
  5. เลือกที่ Configuring the TV
  6. เลือกที่ Watching TV หรือ TV
  7. เลือกที่   Settings
   ภาพหน้าจอสำหรับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  8. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesReset (Android 9)
   • เลือกไปที่ Storage & reset (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  9. เลือกไปที่ Factory data reset
  10. เลือกไปที่ Erase everything
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  11. เลือกที่ ตกลง (Yes)