หมายเลข ID หัวข้อ : 00194136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2021

Android TV™/Google TV รองรับแป้นพิมพ์ และเมาส์ USB หรือ Bluetooth ได้หรือไม่?

  ถึงแม้จะไม่มีการรับประกันว่าอุปกรณ์ต่อพ่วง USB หรือ Bluetooth บางอันจะทำงานกับ Android TV/Google TV ของเราได้ มีแป้นพิมพ์และเมาส์บางตัวสามารถจะใช้ได้
  สำหรับรายละเอียดว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถใช้ได้หรือไม่ กรุณาดูจากด้านล่าง:

  • แป้นพิมพ์และเมาส์ USB:
   โดยทั่วไป Android TV/Google Tv ของเราสามารถจะรองรับอุปกรณ์เสริมแป้นพิมพ์และเมาส์ USB ตัวหลัก ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่ทำงานตามจุดประสงค์เริ่มแรก
   ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันการคลิกซ้ายในเมาส์มาตรฐานจะทำงานได้ แต่การคลิกขวาหรือการใช้ล้อหมุนอาจจะไม่ทำงาน
  • แป้นพิมพ์ Bluetooth:
   แป้นพิมพ์บางอันได้มีการทดสอบและยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าสามารถใช้ได้กับ Sony อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ไม่มีการรองรับ กรุณาเข้าไปดูใน URL ด้านล่างสำหรับรายการของอุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว: