หมายเลข ID หัวข้อ : 00134849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ฉันสามารถใช้ การสะท้อนหน้าจอกับอุปกรณ์มือถือ Apple ของฉันเช่น iPhone ได้หรือไม่?

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS ใด ๆ ผ่านฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอได้

    อุปกรณ์มือถือดิจิทัล Apple iPad , อุปกรณ์มือถือดิจิทัล Apple iPhone , เครื่องเล่นแบบพกพา Apple iPod , และ MacBook ไม่รองรับการใช้คุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
    ถ้าหากท่านใช้ทีวี ท่านสามารถใช้คุณสมบัติหรือแอปพลิเคชันต่อไปนี้เป็นวิธีการทางเลือกเพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ Apple บนทีวีได้


    *Apple, iPhone, iPad, iPod, Mac, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศอื่น ๆ และภูมิภาคต่าง ๆ