หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ไม่สามารถจะทำการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ กับ Android TV ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่ Touchpad Remote Control ได้ ให้อ้างอิงกับ :
  การแก้ปัญหาสำหรับ Touchpad Remote Control

 • เนื่องจากโปรไฟล์ที่รองรับได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ บางอุปกรณ์อาจจะไม่เชื่อมต่อ หรือทำงานไม่ถูกต้องแม้ว่าจะเชื่อมต่อแล้วก็ตาม. สำหรับตัวอย่าง อุปกรณ์โมบายเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแทบเล็ต หรือหูฟัง ไม่สามารถจะเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ได้.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการอื่นที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบาย ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์โมบายในหน้าจอทีวี.

 • สำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดและเมาส์ Bluetooth , การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติสำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์ Bluetooth ที่จำหน่ายโดยระบุว่า“สำหรับ Android”.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้:

Android TV รองรับ คึย์บอร์ด USB หรือ คีย์บอร์ด Bluetooth ได้หรือไม่ ?

Android TV รองรับ เมาส์ USB หรือ เมาส์ Bluetooth ได้หรือไม่ ?

ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth นั้นมีแบตเตอรี่เหลืออยู่อย่างเพียงพอ.

 1. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่า การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลวได้.
  ให้ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆที่ท่านไม่ได้ใช้งาน หรือยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น, และจากนั้นให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการอีกครั้ง.

 2. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz , ดังนั้น ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไปหรือมีการตัดขาดหายไปในบางครั้งเนื่องจากการรบกวนของ wireless LAN . ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุได้ง่าย ๆ .

 3. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจากการรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

 4. รีเซ็ตทีวี และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: 
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV

 5. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้งและตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่Bluetooth.
  5. เปลี่ยน Bluetooth จาก on ไปเป็น off
  6. ตั้งค่าBluetooth ไปเป็น on อีกครั้ง.

 6. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ :
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.