หมายเลข ID หัวข้อ : 00187441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

ไม่สามารถจะทำการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ กับ Android TV ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่ Touchpad Remote Control ได้, ให้อ้างอิงกับ:
  การแก้ปัญหาสำหรับ Touchpad Remote Control

 • เนื่องจาก โปรไฟล์ที่รองรับได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์, บางอุปกรณ์อาจจะไม่เชื่อมต่อ หรือ ทำงานไม่ถูกต้อง แม้ว่า จะเชื่อมต่อแล้วก็ตาม. ตัวอย่าง อุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน และ แทปเล็ต หรือ หูฟัง ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ได้.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการอื่นที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือในหน้าจอทีวี.

 • สำหรับคีย์บอร์ด และ เมาส์ แบบ Bluetooth, การทำงานจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะเป็นปกติ สำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์ Bluetooth ที่ออกวางจำหน่่ายโดยระบุว่า “สำหรับ Android”.
  สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง:

Android TV รองรับ คึย์บอร์ด USB หรือ คีย์บอร์ด Bluetooth ได้หรือไม่?

Android TV รองรับ เมาส์ USB หรือ เมาส์ Bluetooth ได้หรือไม่?

ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth มีระดับของแบตเตอรี่หลงเหลืออยู่อย่างเพียงพอ.

 1. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth สี่ตัวหรือมากกว่ากับทีวี การเชื่อมต่อหรือการจับคู่อาจจะล้มเหลว.
  ให้ปิดอุปกรณ์ Bluetooth ใด ๆ ที่ท่านไม่ได้ใช้งานไปก่อน, หรือ ยกเลิกการจับคู่โดยวิธีการอื่น และ ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการใหม่อีกครั้ง.

 2. อุปกรณ์ Bluetooth นี้ใช้ความถี่ย่าน 2.4GHz, ความเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงอาจจะด้อยลงไป หรือ มีการตัดขาดหายไปในบางครั้ง เนื่องจาก การรบกวนของ wireless LAN. ถ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เช่น เตาไมโครเวฟ หรือ สมาร์ทโฟน) วางอยู่ใกล้ ๆ, อาจจะเกิดการรบกวนของคลื่นได้ง่าย ๆ.

 3. ทีวี หรือ อุปกรณ์ อาจจะไม่ทำงานในชั้นวางที่เป็นโลหะ เนื่องจาก การรบกวนของการติดต่อสื่อสารของคลื่นวิทยุ.

 4. ทำการรีเซ็ตทีวี และ ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการรีเซ็ต ให้อ้างอิงกับ: 
  วิธีการรีเซ็ต Android TV

 5. ทำการตั้งค่า Bluetooth อีกครั้ง และ ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่.

  1. กดที่ปุ่ม Home บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Bluetooth settings ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Bluetooth.
  5. เปลี่ยน Bluetooth จาก on ไปเป็น off
  6. ตั้งค่า Bluetooth ไปเป็น on อีกครั้ง.

 6. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และ ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ:
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.