หมายเลข ID หัวข้อ : 00203628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของซับไตเติล แต่การตั้งค่านั้นไม่มีการจดจำไว้ให้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านต้องการจะตั้งค่าซับไตเติลให้คงไว้ตลอดไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่Watching TV, และจากนั้นเลือกที่Channels.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Watching TV ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 4. เลือกที่ Channel Setup.
 5. เลือกที่ Digital Set-up.
 6. เลือกที่ Subtitle Set-up.
 7. เลือกที่ Subtitle settings
  • เลือกที่ Off ถ้าท่านต้องการจะให้ Subtitle คงไว้ที่ OFF.
  • เลือกที่ Basic ถ้าหากท่านต้องการให้ Subtitle แสดงอยู่เสมอ.
  • เลือกที่ For Hard Of Hearing ถ้าหากท่านต้องการจะให้มี Subtitle สำหรับการรับฟังที่ลำบาก.