หมายเลข ID หัวข้อ : 00203628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/07/2019

จะทำการ ปิด / เปิด คำบรรยาย (Subtitle) แบบถาวรได้อย่างไร?

  ถ้าหากท่านต้องการจะตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle) ให้คงไว้ตลอดไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่การรับชมทีวีและจากนั้นเลือกที่ช่อง
   หมายเหตุ: ถ้าหาก การรับชมทีวี ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  4. เลือกที่ Channel Setup
  5. เลือกที่ Digital Set-up
  6. เลือกที่ Subtitle Set-up
  7. เลือกที่ Subtitle settings
   • เลือกที่ OFF ถ้าท่านต้องการจะให้คำบรรยาย (Subtitle) คงไว้ที่ปิด
   • เลือกที่ Basic ถ้าหากท่านต้องการให้คำบรรยาย (Subtitle) แสดงอยู่เสมอ
   • เลือกที่ For Hard Of Hearing ถ้าหากท่านต้องการจะให้มีคำบรรยาย (Subtitle) สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟังเสียง