หมายเลข ID หัวข้อ : 00203628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของซับไตเติล แต่การตั้งค่านั้นไม่มีการจดจำไว้ให้

  ถ้าหากท่านต้องการจะตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle) ให้คงไว้ตลอดไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล

  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)

  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)ค่ากำหนด (ช่องสัญญาณ) (Preferences (Channels))การตั้งค่า คำบรรยาย (Subtitle setting)ออกอากาศ (Broadcast)คำบรรยาย (Subtitle)
   • เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)ช่องสัญญาณ (Channels)ตั้งช่องสัญญาณ (Channel setup)เซ็ตอัปดิจิทัล (Digital Set-up)เซ็ตอัปคำบรรยาย (Subtitle Set-up)การตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle settings)
   • เลือกที่ ตั้งช่องสัญญาณ (Channel setup)เซ็ตอัปดิจิทัล (Digital Set-up)เซ็ตอัปคำบรรยาย (Subtitle Set-up)การตั้งค่าคำบรรยาย (Subtitle settings)
   • เลือกที่ BRAVIA SettingsChannel setupDigital SetupSubtitle SetupSubtitle settings
    • เลือกที่ OFF ถ้าท่านต้องการจะให้คำบรรยาย (Subtitle) คงไว้ที่ปิด
    • เลือกที่ Basic ถ้าหากท่านต้องการให้คำบรรยาย (Subtitle) แสดงอยู่เสมอ
    • เลือกที่ For Hard Of Hearing ถ้าหากท่านต้องการจะให้มีคำบรรยาย (Subtitle) สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการรับฟังเสียง