หมายเลข ID หัวข้อ : 00203628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

การเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ด้วยการตั้งค่าของ Subtitle ของ Android TV โดยใช้ ACTION MENU จะไม่มีการจำไว้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านต้องการจะคงการตั้งค่าของ Subtitle ของ Android TV นั้นไว้ต่อไป, ให้ทำการปรับการตั้งค่านี้จาก HOME menu แทนการใช้ปุ่ม ACTION MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล. เพื่อทำการปรับการตั้งค่าของ Subtitle จาก HOME menu, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  Settings.
 3. เลือกที่ Channel setup ในกลุ่มของ TV.
 4. เลือกที่ Digital Set-up.
 5. เลือกที่ Subtitle Set-up.
 6. เลือกที่ Subtitle setting.
  • เลือกที่ Off ถ้าท่านต้องการจะให้ Subtitle คงไว้ที่ OFF.
  • เลือกที่ Basic ถ้าหากท่านต้องการให้ Subtitle แสดงอยู่เสมอ.
  • เลือกที่ For Hard Of Hearing ถ้าหากท่านต้องการจะให้มี Subtitle สำหรับการรับฟังที่ลำบาก.