หมายเลข ID หัวข้อ : 00171656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2018

วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง(Voice command remote control)ซ้ำใหม่กับทีวีของทาน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านพบปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ปุ่ม Mic /ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง บนรีโมทสั่งงานด้วยเสียง(Voice command remote control)ของท่าน, กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการยกเลิกการจับคู่ตัวรีโมทและจับคู่ใหม่.

หมายเหตุ: หลังการอัปเดตทีวีของท่าน อาจจะจำเป็นต้องทำการจับคู่รีโมทสำหรับใช้ค้นหาด้วยเสียงใหม่.
 

 รูปภาพประกอบสำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2015

ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
 1. ยกเลิกการจับคู่ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) จาก ทีวี.
  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่ Device list.
  5. Select SONY TV REMOTE 001.
  6. เลือกที่ Unpair.
  7. เลือกที่ OK.
 2. ทำการจับคู่ใหม่ให้กับ Voice command remote control (Touchpad Remote Control) เข้ากับทีวีนั้น.
  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories .
  4. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
  5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.
    
 รูปภาพประกอบสำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2016 หรือที่ใหม่กว่า

ถ้าหากท่านใช้รีโมทคอนโทรลชนิดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
 1. ยกเลิกการจับคู่ Voice command remote control จาก ทีวี.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่ Device list.
  5. เลือกที่ SONY TV RC MIC 001.
  6. เลือกที่ Unpair.
  7. เลือกที่ OK.
 2. จับคู่ใหม่ให้กับ Voice command remote control เข้ากับทีวีนั้น.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Voice Remote Control ในกลุ่มของ NETWORK&ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Activate the MIC button.
  5. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.