หมายเลข ID หัวข้อ : 00139027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

Network Error หรือไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายเพื่อดู หรือ สตรีมคอนเทนท์ทางอินเทอร์เน็ตได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่สามารถจะทำได้ หรือมีปัญหากับเครือข่ายออนไลน์. ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการเชื่อมต่อที่แตกต่างออกไป.

หมายเหตุ:
 • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.
 • แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ของปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คดูว่าข้อผิดพลาดนี้ยังมีต่อไปอีกหรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.
 • ถ้าหากมี Feature not available หรือ Service cannot be accessed at this time แสดงขึ้นมา, มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาเกิดจากตัวบริการนั้นเอง. ให้รอสักครู่และลองทำดูอีกที.
 • มีหัวข้อแยกต่างหากให้ดู ถ้ามี รหัสแสดงความผิดพลาด บนทีวีที่ออกจำหน่ายในและก่อนปี 2014 .
 • สำหรับปัญหาต่าง ๆ ของ Netflix, ให้อ้างอิงกับ ข้อความแสดงความผิดพลาดและรหัสความผิดพลาดของ Netflix

 1. ทดสอบการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตว่าทำได้หรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากจำเป็น, ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของท่านสำหรับความช่วยเหลือกับการเชื่อมต่อหรือเปิดการใช้งาน อินเทอร์เน็ตใหม่.

 2. ตรวจสอบดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รับการดำเนินการแล้ว โดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือแบบไร้สาย.

  หมายเหตุ:
  • เราท์เตอร์บางตัวจะมีการตั้งค่า WMM ที่สามารถช่วยควบคุมการสตรีมมิ่งวิดีโอได้. ถ้าหากใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเราท์เตอร์สำหรับความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า WMM เพื่อช่วยควบคุมค่าแฝงและการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน เมื่อส่งมัลติมีเดียไปกับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
  • ถ้าหากใช้ตัวอะแดปเตอร์เกมแบบไร้สายสำหรับเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการ เซ็ตอัปที่ถูกต้องแล้ว .

 3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว. เรื่องนี้สามารถทำได้จากเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์(แนะนำ) หรือจากเว็บไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.

 4. ทดสอบว่าข้อความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการเข้าถึงบริการออนไลน์หรือคอนเทนท์พิเศษอันใดอันหนึ่ง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะเข้าเว็บไซต์ออนไลน์หรือบริการพิเศษอันหนึ่ง, แสดงว่าไซต์พิเศษนั้นอาจจะหยุดทำงานเป็นการชั่วคราวในการบำรุงรักษา. ในกรณีที่พบยากเหล่านี้ ให้ลองเข้าคอนเทนท์ออนไลน์ที่ต้องการนั้นอีกในภายหลัง.

 5. รีเซ็ตโมเด็มหรือเราท์เตอร์ของเคเบิลโดยการถอดปลั๊กสายไฟกำลังจากเต้ารับไฟนาน 1 นาที.

 6. ปัญหาอาจจะแก้ไขได้โดยการรีเฟรชคอนเทนท์อินเทอร์เน็ต. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลองทำการ Refresh Internet Content, Update List หรือ Update Services.

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำใน Android TV.

  หมายเหตุ: รายการของแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังการอัปเดตอุปกรณ์. รายการนี้อาจจะจำเป็นต้องทำการอัปเดตหรือรีเฟรช ถ้าหากท่านได้ใช้ฟีเจอร์อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์นั้นมาระยะหนึ่งแล้ว.

  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ Refresh Internet Content:

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.

    หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะแปรผันไปเล็กน้อยได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องที่ใช้อยู่นั้น. อ้างอิงกับคู่มือสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.

   3. เลือกที่ Setup หรือ Network.
   4. เลือกที่ Refresh Internet Content.

  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ Update List:

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ไอคอนของ VIDEO .
   3. กดที่ปุ่ม Options .
   4. เลือกที่ Update List.

  • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ Update Services (Blu-ray Disc Player):

   1. เลือกที่ Update Services ในหน้าจอ Home.

 7. เปลี่ยน Primary DNS ไปเป็น 8.8.8.8 และ Secondary DNS ไปเป็น 8.8.4.4 ในเมนู Network Setup.

 8. รีเซ็ตอุปกรณ์นั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.