หมายเลข ID หัวข้อ : 00139027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2022

YouTube™, Netflix หรือแอปสตรีมมิ่งอื่น ๆ ไม่ทำงาน

ฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าแอปสตรีมมิ่งเช่น Youtube หรือ Netflix ได้

  ถ้าแอปสตรีมมิ่งทีติดตั้งไว้บนทีวีไม่ทำงานเป็นปกติ หรือท่านไม่สามารถลงชื่อเข้าแอปเหล่านั้นได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการการแก้ปัญหา:

  หมายเหตุ:

  • ตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่หลังการทำในแต่ละขั้นตอนแล้ว
  • ถ้าหากมีข้อความ คุณสมบัติไม่มี (Feature not available) หรือ ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ในเวลานี้ (Service cannot be accessed at this time) แสดงขึ้นมา บริการนั้นอาจจะหยุดทำงานไปเป็นการชั่วคราว กรุณารอระยะหนึ่ง ก่อนที่จะลองรับชมดูใหม่อีกครั้ง
  • ถ้าหากท่านมีปัญหากับการลงชื่อเข้าใช้ในบางแอปสตรีมมิ่งเช่น Youtube หรือ Netflix อันดับแรกให้ตรวจดูข้อมูลบนหน้าสนับสนุนของแอป และถ้าหากไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ทำต่อในขั้นตอนการแก้ปัญหา
  • ถ้าหากความผิดพลาดนี้เกิดเฉพาะตอนรับชมเนื้อหาบางอัน ให้ลองกับ เนื้อหาอันอื่นดู
  • ถ้าเป็นปัญหากับเฉพาะบางแอป และปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้หลังการลองตามขั้นตอนที่ให้มา ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการนั้น ๆ

  ขั้นตอนการแก้ปัญหา

  ขึ้นกับระบบปฏิบัติการทีวีของท่าน ให้ตรวจดูขั้นตอนที่เหมาะสม:
  หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือวิธีการหาดูระบบปฏิบัติการทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดุว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ


  รุ่นที่เป็น Android TV และ Google TV™

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี

  2. การตั้งวันที่และเวลา
   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแสดงบนหน้าจอทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า วันที่และเวลา (Date & time) บนทีวีเป็นการปรับตั้งแบบอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับส่วนของ "การตั้งวันที่และเวลา อัตโนมัติ" ในลิงก์ของหัวข้อ การตั้งวันที่และเวลา ที่ลิงก์ไว้ด้านบน

  3. ขั้นตอน ทำการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อตรวจดูสถานะของเครือข่าย
   หมายเหตุ: ถ้าผลของการวิเคราะห์เครือข่ายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ OK ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ และทำการ วิเคราะห์เครือข่ายอีกครั้ง อ้างอิงกับคู่มือ ให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการกำหนดการตั้งค่าให้กับเครือข่ายนั้นใหม่

  4. ลบหน่วยความจำแคชและข้อมูลของแอปสตรีมมิ่ง

  5. ถ้าหากแอปสตรีมมิ่งที่ท่านใช้มีบัญชีผู้ใช้ให้ล็อกอิน ให้ลงชื่อออกและจากนั้นทำการลงชื่อเข้าไปในแอปนั้นใหม่

  6. ตรวจดูให้แน่ใจถึง ซอฟต์แวร์ของทีวีว่าได้มีการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

  7. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  8. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งนั้น หรือค้นหาหัวข้ออื่น ๆ ได้ใน เว็บสนับสนุน

  ทีวีอื่น ๆ

  1. ถ้ามีรหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต

  2. ขั้นตอน ทำการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อตรวจดูสถานะของเครือข่าย 
   หมายเหตุ: ถ้าผลของการวิเคราะห์เครือข่ายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ OK ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ และทำการ วิเคราะห์เครือข่าย อีกครั้ง อ้างอิงกับคู่มือทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการกำหนดการตั้งค่าให้กับเครือข่ายนั้นใหม่

  3. ทำการรีเฟรชเนื้อหาของอินเทอร์เน็ต
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง อาจจะไม่มีการตั้งค่าของ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) หรือขั้นตอนการตั้งค่าอาจจะแตกต่างออกไปได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของทีวี

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม หน้าจอหลัก (HOME)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ เครือข่าย (Network) หรือ เซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup)
   4. เลือกที่ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)
  4. ถ้าหากแอปสตรีมมิ่งที่ท่านใช้มีบัญชีผู้ใช้ให้ล็อกอิน ให้ลงชื่อออกและจากนั้นทำการลงชื่อเข้าไปในแอปนั้นใหม่

  5. ตรวจดูให้แน่ใจถึง ซอฟต์แวร์ของทีวีว่าได้มีการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

  6. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี

  7. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  8. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งนั้น หรือค้นหาหัวข้ออื่น ๆ ได้ใน เว็บไซต์สนับสนุน