หมายเลข ID หัวข้อ : 00139027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2018

เมื่อเข้าไปในอินเตอร์เน็ต, จะมีความผิดพลาดแสดงขึ้นมา, หรือไม่มีคอนเทนท์ของอินเตอร์เน็ตแสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากมีความผิดพลาดต่อไปนี้แสดงออกมา ให้ลองทำตามวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้.

 • ในตอนนี้ ฟีเจอร์ไม่มีให้ใช้งานได้ หรือ ไม่สามารถเข้าได้.
  มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างกับบริการนี้เอง. ให้รอสักครู่แล้วลองดูใหม่.
 • มีความผิดพลาดในเครือข่าย
  มีความเป็นไปได้ที่ตัวเครื่องจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต. ให้ตรวจสอบว่า ตัวเครื่องมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องหรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีรหัสแสดงความผิดพลาดแสดงในทีวีรุ่นที่ออกในปี 2557, กรุณาอ้างอิงกับคำถามพบบ่อยต่อไปนี้.
  มีรหัสข้อผิดพลาดออกมา เมื่อเข้าไปในหรือมีการอัพเดตคอนเทนท์ต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ต.

  ในอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก Android TV, ปัญหานี้อาจทำการแก้ไขได้โดยการดำเนินการ Refresh Internet Content หรือ Update List.

สำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น.

หมายเหตุ: รายการของอินเตอร์เน็ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัพเดตอุปกรณ์นั้น. รายการนั้นอาจต้องมีการอัพเดตหรือรีเฟรช ถ้าหากท่านได้ใช้ฟีเจอร์อินเตอร์เน็ตในอุปกรณ์นั้นไปแล้วระยะหนึ่ง.

 • ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการ Refresh Internet Content:
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Settings.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะมีการแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นเครืองที่กำลังใช้อยู่. ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับดูข้อมูลเฉพาะรุ่นนั้น

  3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน Setup หรือ Network.
  4. เลือกที่ Refresh Internet Content.
 • ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการ Update List:
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. กดที่ไอคอน VIDEO.
  3. กดที่ปุ่ม OPTIONS.
  4. เลือกที่ Update List.