หมายเลข ID หัวข้อ : 00134604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต/ เครือข่าย ของ BRAVIA TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

BRAVIA TV รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และโดยการเชื่อมต่อทีวีของท่านกับอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนท์และบริการที่หลากหลายได้.

หน้านี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV ของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ต และเพลิดเพลินกับฟีเจอร์แบบไร้สายต่าง ๆ ของเครื่อง.

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

วิธีการ:


การแก้ปัญหา


การเชื่อมต่่อเครือข่าย

การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring)


Wi-Fi Direct