หมายเลข ID หัวข้อ : 00134604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021

วิธีการและการแก้ปัญหาสำหรับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  หัวข้อนี้จะครอบคลุมวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นที่นิยมที่เลือกมาสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออีกมากมายให้ในเว็บไซต์ของเราสำหรับเครื่องของท่าน ถ้าหากท่านไม่สามารถหาสิ่งที่ท่านกำลังมองหาพบในหน้านี้ กรุณาลองใช้คำหลักในแถบค้นหาของหน้าผลิตภัณฑ์ของท่านในเว็บไซต์สนับสนุน

  วิธีการ

  การเชื่อมต่อไร้สาย

  เชื่อมต่อแบบมีสาย

  การเซ็ตอัปด้วยตนเอง

  การแก้ปัญหา

  ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

  ในเครื่องที่เป็น Android TV หรือ Google TV ก่อนที่จะดำเนินการกับ ตัวเลือกที่แสดงไว้ดานล่าง ให้ลองทำการเริ่มต้นการทำงานใหม่ให้กับทีวีก่อน
  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขจากการเริ่มการทำงานใหม่ หรือถ้าหากท่านไม่มี Android TV หรือ Google TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อการแก้ปัญหาต่อไปนี้

  การเชื่อมต่อ Wi‑Fi ไม่มีความเสถียร

  ไม่สามารถดูคอนเทนท์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตได้