หมายเลข ID หัวข้อ : 00134604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

เรียนรู้วิธีการเซ็ตอัปและแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จะครอบคลุมวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นที่นิยมที่เลือกมาสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. 
นอกจากนี้ยังมีหัวข้ออีกมากมายให้ในเว็บไซต์ของเราสำหรับเครื่องของท่าน. ถ้าหากท่านไม่สามารถหาสิ่งที่ท่านกำลังมองหาพบในหน้านี้, กรุณาลองใช้คำหลักในแถบค้นหาของหน้าผลิตภัณฑ์ของท่านในเว็บไซต์สนับสนุน.

วิธีการ

การเชื่อมต่อไร้สาย

เชื่อมต่อแบบมีสาย

การเซ็ตอัปด้วยตนเอง

การแก้ปัญหา

ทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi ไม่มีความเสถียร

ไม่สามารถดูคอนเทนท์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตได้