หมายเลข ID หัวข้อ : 00243845 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2021

วิธี การอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวี

  อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับขั้นตอน การอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลทีวี

  1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)รีโมทคอนโทรล (Remote control)การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
   • เลือกที่รีโมทคอนโทรล (Remote control) หรือรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
   • เลือกที่ Touchpad Remote Control settings — Software update

  หมายเหตุ:

  • ถ้ามีข้อความ ท่านต้องการจะอัปเดต รีโมทคอนโทรลตอนนี้เลยหรือไม่ (Do you want to update your remote control now) ? แสดงขึ้นมา ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและสั่งงานตัวรีโมทคอนโทรล 
  • ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว รีโมทคอนโทรลเริ่มทำได้ แต่ล้มเหลวทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มีกำลังไฟเหลืออยู่ต่ำ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และจากนั้นให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง 
  • ถ้าหากมีข้อความ กรุณาใช้ รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง ทำการเลือกรายการนี้ (Please use a Voice Remote Control to select this item)แสดงขึ้นมา ฟีเจอร์ Bluetooth อาจจะมีการหยุดค้างไปเป็นการชั่วคราวได้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือทำการรีเซ็ตทีวี และลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ซอฟต์แวร์ของท่านทันสมัยอยู่แล้ว (Your software is up to date) แสดงขึ้นมา ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้อีก