หมายเลข ID หัวข้อ : 00204769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018

วิธีการปิดหรือออกจากโหมดสาธิต(DEMO)ในทีวีนี้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ของ BRAVIA TV จะแสดงที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอนี้.

การตั้งค่าของโหมด DEMO ในทีวีนี้จะใช้โดยร้านค้าปลีก เพื่อให้แสดงการทำงานและฟีเจอร์ต่าง ๆของทีวี. การใช้การตั้งค่านี้จะจำกัดการทำงานของบางฟีเจอร์และบางฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปในบ้าน.

ขั้นตอนในการปิดโหมด DEMO จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของทีวีนั้น. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างที่ตรงกับคำอธิบายของ Sony TV ของท่านได้ดีที่สุด:

หมายเหตุ:

หมายเหตุ: หมายเลขรุ่นของทีวี WxxxB ซีรีส์และXxxxB ซีรีส์ สามารถพบได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้:

 • สติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ทางด้านหลังของทีวี หรือที่กล่องใส่เครื่อง. รูปด้่านล่างเป็นตัวอย่าง.

  ที่กล่องของ BRAVIA TVของท่าน:
  รูปภาพประกอบ

  ที่ตัวเครื่อง BRAVIA TVของท่าน:
  รูปภาพประกอบ
  [A]: ชื่อซีรีส์
  * : ตัวอย่าง
   
 • ส่วนของ Contact Sony ในเมนู Settings ของทีวี.