หมายเลข ID หัวข้อ : 00204769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2021

วิธีการปิดหรือออกจากโหมดสาธิต(DEMO)ในทีวีนี้.

  ฟีเจอร์ของ BRAVIA TV จะแสดงที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอนี้.

  การตั้งค่าของโหมด DEMO ในทีวีนี้จะใช้โดยร้านค้าปลีก เพื่อให้แสดงการทำงานและฟีเจอร์ต่าง ๆของทีวี. การใช้การตั้งค่านี้จะจำกัดการทำงานของบางฟีเจอร์และบางฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปในบ้าน.

  ขั้นตอนในการปิดโหมด DEMO จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของทีวีนั้น. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างที่ตรงกับคำอธิบายของ Sony TV ของท่านได้ดีที่สุด:

  หมายเหตุ:

  หมายเหตุ: หมายเลขรุ่นของทีวี WxxxB ซีรีส์และXxxxB ซีรีส์ สามารถพบได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้:

  • สติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ทางด้านหลังของทีวี หรือที่กล่องใส่เครื่อง. รูปด้่านล่างเป็นตัวอย่าง.

   ที่กล่องของ BRAVIA TVของท่าน:
   รูปภาพประกอบ

   ที่ตัวเครื่อง BRAVIA TVของท่าน:
   รูปภาพประกอบ
   [A]: ชื่อซีรีส์
   * : ตัวอย่าง
    
  • ส่วนของ Contact Sony ในเมนู Settings ของทีวี.