หมายเลข ID หัวข้อ : 00204769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2021พิมพ์

วิธีการปิดหรือออกจากโหมดสาธิต(DEMO)ในทีวีนี้.

  ฟีเจอร์ของ BRAVIA TV จะแสดงที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอนี้

  การตั้งค่าของโหมด DEMO ในทีวีนี้จะใช้โดยร้านค้าปลีก เพื่อให้แสดงการทำงานและฟีเจอร์ต่าง ๆของทีวี. การใช้การตั้งค่านี้จะจำกัดการทำงานของบางฟีเจอร์และบางฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปในบ้าน.

  ขั้นตอนในการปิดโหมด DEMO จะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของทีวีนั้น. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างที่ตรงกับคำอธิบายของ Sony TV ของท่านได้ดีที่สุด:

  หมายเหตุ:

  • ภาพที่อยู่ใต้ชื่อซีรีส์ของทีวีเป็นหน้าจอ โฮม (HOME) ของรุ่นที่สอดคล้องกัน.
  • ถ้าหากรุ่นเครื่องไม่ตรงกันแบบทั้งสามที่ระบุไว้ ให้เลือกที่ สำหรับรุ่นอื่น (For other models) ที่ด้านล่าง

  หมายเหตุ: หมายเลขรุ่นของทีวี WxxxB ซีรีส์และ XxxxB ซีรีส์ สามารถพบได้ที่ตำแหน่งต่อไปนี้:

  • สติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ทางด้านหลังของทีวี หรือที่กล่องใส่เครื่อง รูปด้านล่างเป็นตัวอย่าง
   • ที่กล่องของ BRAVIA TVของท่าน:
    รูปภาพชื่อผลิตภัณฑ์บนกล่องบรรจุภัณฑ์ของทีวี
   • ที่ตัวเครื่อง BRAVIA TVของท่าน:
    รูปภาพสติกเกอร์ของผลิตภัณฑ์ทางด้านหลังของทีวี
    • A: ชื่อซีรีส์
    • *: ตัวอย่าง
  • ส่วนของ ติดต่อกับ Sony (Contact Sony) ในเมนู การตั้งค่า (Settings) ของทีวี