หมายเลข ID หัวข้อ : 00135155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2021

จะมีวิธีการจูน หรือ จูนซ้ำใหม่ Sony Android TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide) ได้อย่างไร ?

  ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ Sony Android ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน อาจจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยระหว่างการจัดรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลและหน้าจอเมนู

  ถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาในคู่มือให้ความช่วยเหลือ ในตัว (Built-in Help Guide) ของทีวี หรือโดยการไปที่หน้า หน้าสนับสนุน สำหรับรุ่นทีวีของท่าน

  ปุ่มลูกศรของรีโมทปุ่มลูกศรของรีโมท
  ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมนูของทีวีเลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม "บวก" ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลมๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน

   

  การจูนแบบอนาล็อก

  1. กดที่ปุ่ม [ โฮม (HOME) ] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. ไปที่เมนู การตั้งค่า (Settings)ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ โฮม (Home)
   การตั้งค่า

   สำหรับ Android 8.0 (Oreo) และ Android™ 9 (Pie) ไอคอนของการตั้งค่านี้จะอยู่ที่มุมขวาบน
   Settings_Oreo
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การดูทีวี (Watching TV)ช่องสัญญาณ (Channels) → เซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel Setup) การจูนแบบออโต้ (Auto Tuning) →อนาล็อก (Analog) (Android™ 9)
   • เลือกที่ เซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel Setup)เซ็ตอัปอนาล็อก (Analog Setup)การตั้งค่าโปรแกรมอนาล็อกแบบออโต้ (Analog Auto Program Setting) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เมื่อมีคำถาม "ท่านต้องการจะเริ่มการจูนแบบ ออโต้หรือไม่ (Do you want to start Auto Tuning)?" ให้เลือกที่ ใช่ (Yes)
   ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  การจูนแบบดิจิทัล

  1. กดที่ปุ่ม [ โฮม (HOME) ] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. ไปที่เมนู การตั้งค่า (Settings)ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ โฮม (Home)
   การตั้งค่า

   สำหรับ Android 8.0 (Oreo) และ Android™ 9 (Pie) ไอคอนของการตั้งค่านี้จะอยู่ที่มุมขวาบน
   Settings_Oreo
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ การดูทีวี (Watching TV)ช่องสัญญาณ (Channels) → เซ็ตอัปช่องสัญญาณ (Channel Setup) การจูนแบบออโต้ (Auto Tuning) →ดิจิทัล (Digital) (Android™ 9)
   • เลือกไปที่เซ็ตอัปช่่องสัญญาณ (Channel Setup)เซ็ตอัปดิจิทัล (Digital Setup)การจูนดิจิทัล (Digital Tuning)การจูนดิจิทัลแบบออโต้ (Digital Auto Tuning) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. เมื่อมีคำถาม "ท่านต้องการจะเริ่มการจูนแบบออโต้หรือไม่ (Do you want to start Auto Tuning)?" ให้เลือกที่ ใช้ (Yes)
  5. ทำการเลือกระหว่าง สายอากาศ (Antenna) หรือ เคเบิล (Cable)
   เมื่อเลือกที่ สายอากาศ (Antenna) การจูนคลื่นโดยอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้
  6. ถ้าหากเลือกเป็น เคเบิล (Cable) ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมนูการจูนคลื่นสำหรับเคเบิลจะแสดงขึ้นมา
   ท่านอาจจะเลือกที่จะตั้ง ชนิดของการสะแกน (Scan Type) ความถี่ (Frequency) หรือ   Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าตัวแปรที่เครือข่ายกำหนด ที่ได้มาจากผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่าน
    

   ถ้าหากท่านรับอะไรไม่ได้เลย เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าเป็นแบบเริ่มต้นแทน

   ชนิดของการสะแกน (Scan type): สะแกนเร็ว (Quick scan)
   ความถี่ (Frequency): ออโต้ (Auto)
   Network ID: ออโต้ (Auto)
   ผู้ให้บริการ (Operator): เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งสัญญาณออกอากาศของท่านจากรายการ

   ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใด ๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจจะลองทำการเปลี่ยน การตั้งค่าของ ชนิดของการสะแกน (Scan Type) ไปเป็น สะแกนแบบเต็มรูปแบบ (Full scan)
   ข้อสำคัญ: อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือนานกว่า เมื่อทำการเลือก การสะแกนแบบเต็มรูปแบบ (Full scan) ในการจูนทีวีของท่าน

  7. ดำเนินการโดยการเลือกที่ เริ่่ม (Start)

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าท่านมีปัญหากับการค้นหาสำหรับช่องเคเบิลทีวี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการเพราะอาจจะมีตัวเลือกอย่างอื่นให้
  • ถ้าหาก ช่องสัญญาณหายไปอาจจะจะเนื่องมาจาก ผู้ให้บริการของท่านไม่ได้จัดไว้ให้อีกต่อไป กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • หรือ ท่านอาจจะต้องการที่จะ ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ที่อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้