หมายเลข ID หัวข้อ : 00135155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

จะมีวิธีการจูนหรือจูนใหม่ Sony Android TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide)ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ Sony Android ทั้งหมด. อย่างไรก็ตาม, ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน, อาจจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยระหว่างการจัดรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลและหน้าจอเมนู .
ถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในจุดใด ๆ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือช่วยเหลือที่อยู่ในตัวเครื่องทีวี.

 วิธีใช้ตัวรีโมท  วิธีใช้ตัวรีโมท
ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เมนูของทีวี. เลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม  "บวก" . ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลม ๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน.

การจูนแบบอนาล็อก

 1. กดที่ปุ่ม [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่่าน.

 2. ไปที่เมนู Settings , ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home .
  วิธีใช้ตัวรีโมท

 3. เลือกไปที่ Channel SetupAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.

 4. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?", ให้เลือกที่ Yes.

ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น.

การจูนแบบดิจิตอล

 • กดที่ปุ่ม [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่่าน.

 • ไปที่เมนู Settings , ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Home .
  วิธีใช้ตัวรีโมท

 • เลือกไปที่ Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning.

 • เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?", ให้เลือกที่ Yes.

 • ทำการเลือกระหว่าง Antenna หรือ Cable.
  เมื่อเลือกที่ Antenna การจูนคลื่นโดยอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้

 • ถ้าหากเลือกเป็น Cable ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมนูการจูนคลื่นสำหรับเคเบิลจะแสดงขึ้นมา.
  ท่านอาจจะเลือกที่จะตั้ง Scan Type, Frequency หรือ  Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าตัวแปรที่เครือข่ายกำหนด ที่ได้มาจากผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่าน.

  ถ้าหากท่านรับอะไรไม่ได้เลย เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าเป็นแบบเริ่มต้นแทน.

  ชนิดของการสแกน: Quick scan
  Frequency: Auto
  Network ID: Auto
  Operator: เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่านจากรายการ

  ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใด ๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจจะลองทำการเปลี่ยน การตั้งค่าของ Scan Type ไปเป็น Full scan.
  ข้อสำคัญ: อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือนานกว่า เมื่อทำการเลือก Full scan ให้กับการจูนทีวีของท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านมีปัญหากับขั้นตอนการจูนคลื่นของ เคเบิล , กรุณาตรวจเช็คกับผู้ให้บริการของท่านเนื่องจากอาจจะมีการใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไป.

 • ดำเนินการโดยการเลือกที่ Start.

ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น.