หมายเลข ID หัวข้อ : 00135155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2022พิมพ์

จะทำการจูนหรือจูนซ้ำใหม่ Sony Android TV หรือ Google TV (Analogue/Cable/Terrestrial Guide) ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ:

  ปุ่มลูกศรของรีโมทปุ่มลูกศรของรีโมท
  ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมนูของทีวีเลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม "บวก" ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลมๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน

  การจูนแบบอนาล็อก

  Google TV

  Android TV

  การจูนแบบดิจิทัล

  Google TV

  Android TV

  หมายเหตุ: