หมายเลข ID หัวข้อ : 00197425 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

ทีวีไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่มีเพาเวอร์ใดๆ

  ทีวีอาจจะไม่เปิดขึ้นมา ถ้าหากเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพาเวอร์ สถานการณ์ต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านเพาเวอร์ได้: 

  • แรงดันไฟฟ้าตก ในระบบกำลังไฟฟ้า
  • กำลังไฟมีการกระเพื่อม เช่น สภาวะไฟตก หรือไฟดับ 
  • พายุฟ้าคะนอง

  ถ้าหากไม่มีปัญหาด้านเพาเวอร์เกิดขึ้น มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่ในตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะอ่อนแรงหรือมีบางอย่างรบกวนกับสัญญาณอินฟราเรด (IR) ที่ส่งไปยังทีวีนั้น 

   

  การแก้ปัญหา

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใดๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  1. ถ้าหากไฟสี  แดง  เขียว หรือ ส้ม ติดสว่างหรือกะพริบบนทีวี มีหัวข้อที่แยกออกไปต่างหากสำหรับ การแก้ปัญหานี้
  2. ต้องมั่นใจว่าสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟที่ฝาผนังอย่างแน่นหนาแล้ว ถ้าหากสายไฟในทีวีเป็นแบบถอดได้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟนั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของทีวีอย่างแน่นหนาดีแล้ว

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางต่อกำลังไฟนั้นหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์

  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟนั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของทีวีอย่างแน่นหนาดีแล้ว
   หมายเหตุ: ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากสายไฟของทีวีเป็นแบบถอดออกไม่ได้

  4. ต้องมั่นใจว่า สวิตช์ ENERGY SAVING ตั้งไว้ที่ On
   หมายเหตุ: ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากทีวีไม่มีสวิตช์การประหยัดพลังงาน


    
  5. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวทีวี 
   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม TV อาจจะแตกต่างกันไปได้ ให้ตรวจเช็คดูบริเวณด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวีของท่าน หรืออ้างอิงกับคู่มือของทีวีนั้น ท่านสามารถตรวจเช็คดูตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด Power ของท่านที่เป็นBravia TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560 ได้ที่นี่และ Bravia TV รุ่นปี 2561 ถึง 2562 ได้ที่นี่ 
  6. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับทีวี
   หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเปิดและปิดได้โดยใช้ปุ่ม POWER บนตัวทีวี แต่ไม่ตอบสนองต่อปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ลองการแก้ปัญหาของตัวรีโมทคอนโทรล
  7. ถอดปลั๊กสายไฟของทีวี (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟนาน 30 วินาที
  8. ลองทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันอื่นที่อยู่ในสวิตช์เพาเวอร์เดียวกันและตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถใช้งานได้ เพื่อตรวจดูว่าปัญหาไม่ได้มาจากเต้าจ่ายไฟของท่าน
  9. ปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออก
  10. เปิดทีวีขึ้นมา

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้ ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว