หมายเลข ID หัวข้อ : 00197425 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ทีวีไม่เปิดขึ้นมา หรือไม่มีเพาเวอร์ใดๆ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีอาจจะไม่เปิดขึ้นมา ถ้าหากเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพาเวอร์. สถานการณ์ต่อไปนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านเพาเวอร์ได้: 

 • แรงดันไฟฟ้าตก ในระบบกำลังไฟฟ้า
 • กำลังไฟมีการกระเพื่อม เช่น สภาวะไฟตก หรือไฟดับ 
 • พายุฟ้าคะนอง

ถ้าหากไม่มีปัญหาด้านเพาเวอร์เกิดขึ้น, มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่ในตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะอ่อนแรงหรือมีบางอย่างรบกวนกับสัญญาณอินฟราเรด (IR) ที่ส่งไปยังทีวีนั้น 

การแก้ปัญหา

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้.

 1. ถ้าหากไฟสี  แดงเขียว, หรือ ส้ม ติดสว่างหรือกะพริบบนทีวี, มีหัวข้อที่แยกออกไปต่างหากสำหรับ การแก้ปัญหานี้

  ถ้าหากท่านมีเครื่องใน KDLxx-W6xxD ซีรีส์, ให้ทำต่อไปตามขั้นตอนด้านล่าง ถ้าหากไฟสีเขียวมีการติดค้าง 

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่า ได้เสียบสายกำลังไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังที่ใช้งานได้
  • ถ้าหากมีการเสียบปลั๊กเข้ากับรางเสียบไฟฟ้ากำลัง หรือตัวป้องกันไฟกระชาก, ให้ถอดปลั๊กไฟกำลังนั้นออก และเสียบเข้าโดยตรงกับเต้ารับไฟที่ฝาผนัง ถ้าหากทีวีสามารถเปิดขึ้นมาได้ แสดงว่ามีปัญหาที่รางเสียบไฟฟ้ากำลังหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น
 3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายไฟกำลังนั้นได้เชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของทีวีอย่างแน่นหนาดีแล้ว

  • ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากสายไฟกำลังของทีวีเป็นแบบถอดออกไม่ได้

 4. ต้องมั่นใจว่า สวิตช์การประหยัดพลังงาน (ENERGY SAVING) ตั้งไว้ที่ ON

  สวิตช์การประหยัดพลังงาน(Energy Saving Switch)

  • ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากทีวีนั้นไม่มี สวิตช์การประหยัดพลังงาน(Energy Saving Switch)

 5. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวทีวี ตำแหน่งของปุ่ม TV อาจจะแตกต่างกันไปได้ ให้ตรวจเช็คดูที่ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านบนของทีวี หรืออ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน 
 6. กดที่ปุ่ม POWER บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้
 7. ถอดปลั๊กสายกำลังไฟของทีวีออกจากเต้ารับไฟ นาน 30 วินาที.
 8. เสียบปลั๊กสายไฟนั้นเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังที่สามารถใช้งานได้
 9. ปลดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีออก.
 10. เปิดทีวีขึ้นมา.
 11. ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ และตรวจเช็คดูว่าปัญหาดีขึ้นหรือไม่. สำหรับวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อ้างอิงกับ :
  วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.

ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังการทำตามคำสั่งข้างต้น , ท่านอาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว