หมายเลข ID หัวข้อ : 00228782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ WF-1000X

  หน้านี้จะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ WF-1000X

  คลิกที่หัวข้อเพื่อดูบทความ

  ขั้นต้น

  อัปเดต

  เพาเวอร์และแบตเตอรี่

  Bluetooth และการเชื่อมต่อทาง NFC

  เสียงและออดิโอ

  Headphones Connect

  ผู้ช่วยผ่านเสียง (Voice assistant)

  ข้อระวังในการใช้