หมายเลข ID หัวข้อ : 00228782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ WF-1000X

  หน้านี้จะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ WF-1000X

  คลิกที่หัวข้อเพื่อดูเนื้อหานั้น

  ขั้นต้น

  อัปเดต

  เพาเวอร์และแบตเตอรี่

  Bluetooth และการเชื่อมต่อทาง NFC

  เสียงและออดิโอ

  Headphones Connect

  ระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice assistant)

  ข้อระวังในการใช้