หมายเลข ID หัวข้อ : 00187722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ฉันจะใช้ฟังก์ชัน NFC ในชุดเฮดเซ็ต WF-1000X ของฉันได้อย่างไร?

  ท่านต้องมีอะไรบ้าง?

  • สมาร์ทโฟนที่ใช้งาน NFC ได้: Android 4.1 หรือใหม่กว่า
  • กล่องสำหรับชาร์จไฟให้กับ WF-1000X และหูฟัง


  ดำเนินการต่อไปอย่างไร?

  1. เปิดฟังก์ชัน NFC ในสมาร์ทโฟนของท่าน. ปกติท่านจะหาเมนู NFC ได้ในเมนู Settings. ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่า จะหาการตั้งค่า NFC โทรศัพท์ของท่านได้จากที่ไหน โปรดจำไว้ว่า ท่านสามารถจะเช็คดูได้เสมอจากคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องของท่าน.

  2. ถอดทั้งตัวด้านซ้ายและด้านขวาออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟของท่าน. หูฟังที่จัดมาให้จะได้รับการชาร์จไฟ และจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ. ท่านจะสังเกตุได้จากการกะพริบสองครั้งของไฟ LED สีน้ำเงินบนหูฟัง.

  3. แตะที่เครื่องหมาย N-Mark ที่ด้านล่างของกล่องสำหรับชาร์จไฟ กับตำแหน่ง NFC ของสมาร์ทโฟนของท่าน (ปกติจะมีเครื่องหมาย N-mark) จนกว่าโทรศัพท์จะมีการตอบสนอง. นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่า หูฟังของท่านอยู่ใกล้ ๆ ด้วยเช่นกัน. ถ้าหากท่านใส่เข้าไปในหูของท่าน โปรดระวังในเรื่องระดับวอลลุ่มเสียงไว้ก่อนล่วงหน้า.

   นอกจากนี้, ถ้าหากท่านไม่มั่นใจเรื่องตำแหน่งที่กำหนดของ NFC ของสมาร์ทโฟนของท่าน ขอให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับสมาร์ทโฟนของท่าน.

   NFC WF-1000X  4. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการจับคู่และเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

  5. เมื่อชุดเฮดเซ็ตเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน ไฟแสดงสีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบช้า ๆ. ท่านจะได้ยินเสียงข้อความอัตโนมัติ Bluetooth connected. ถ้าหากท่านไม่เห็นคำสั่งใด ๆ แต่เห็นว่าไฟแสดงสีน้ำเงินกะพริบ ให้ลองทำการเล่นคอนเทนท์บางอย่างดู เพื่อตรวจสอบดูว่า การเชื่อมต่อของ NFC ทำได้สำเร็จแล้วหรือไม่.


  ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับชุดเฮดเซ็ตได้

  สิ่งที่ควรจำ

  • ถ้าหากท่านแตะสมาร์ทโฟนที่ใช้ NFC ได้ กับด้านล่างของกล่องสำหรับชาร์จไฟ สมาร์ทโฟนนั้นจะหยุดการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่และ เชื่อมต่อกับชุดเฮดเซ็ตนี้แทน. วิธีการนี้เรียกว่า การสลับการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch connection switching).
  • เมื่อปิดเพาเวอร์ของชุดเฮดเซ็ต ท่านจะไม่สามารถใช้ NFC ทำการเชื่อมต่อชุดเฮดเซ็ตนี้กับสมาร์ทโฟนได้. ถ้าต้องการจะเปิดชุดเฮดเซ็ต ให้กดค้างที่ปุ่มของทั้งตัวด้านซ้ายและตัวด้านขวาประมาณ 2 วินาที จนกระทั่งไฟแสดง (สีน้ำเงิน) กะพริบ. นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่า มีการชาร์จไฟไว้อย่างเพียงพอ.