หมายเลข ID หัวข้อ : 00232450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/10/2019

คู่มือการใช้ Amazon Alexa กับหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: ถ้าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อทำตามขั้นตอนในวิธีการแก้ปัญหาใดๆ นี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือคู่มือที่จัดมาให้กับผลิตภัณฑ์นั้น

  เพียงกดปุ่มบนหูฟังของท่านและพูดกับ Alexa แล้วท่านจะสามารถใช้แอป Amazon Alexa เพื่อให้ทำงานต่างๆ ได้ เช่นเล่นเพลง หรือเช็คข่าวและข้อมูลที่ท่านสนใจ โดยไม่ต้องสั่งงานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านโดยตรง

  การเตรียมตัว
  การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings)
  วิธีใช้ Amazon Alexa


  การเตรียมพร้อม

  ข้อกำหนดต่อไปนี้จะต้องมีพร้อมเพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa

  หูฟังที่รองรับ Amazon Alexa

  แอป Headphones Connect

  จะต้องติดตั้งแอป Headphones Connect เวอร์ชันล่าสุดไว้

  โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Amazon Alexa app
  จะต้องติดตั้งแอป Amazon Alexa เวอร์ชันล่าสุดไว้

  • Android OS  (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5.1 หรือที่ใหม่กว่า)
  • iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 10.0 หรือที่ใหม่กว่า)

    


  การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings)

  เมื่อใช้ Amazon Alexa ในครั้งแรก ให้เพิ่มอุปกรณ์ของท่านเข้ากับแอป Amazon Alexa

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth
    
  2. เปิดแอป Amazon Alexa
  3. แตะที่  (Menu) ในมุมซ้ายบน และจากนั้นแตะที่ Add Device
  4. หน้าจอ "What type of device are you setting up?" จะแสดงขึ้นมา
   เลื่อนหน้าจอลงไปและแตะที่ Headphones

    
  5. หน้าจอ Select your device จะแสดงขึ้นมา
   แตะรายการรุ่นหูฟังที่เกี่ยวข้องใน AVAILABLE DEVICES
   ใน iOS รุ่นของหูฟังจะแสดงเป็น LE_*** (ชื่อรุ่นของหูฟัง)
   หมายเหตุ: ถ้าหาก หูฟังของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ผ่านทาง ฟังก์ชัน Bluetooth ชื่อรุ่นจะไม่มีแสดงใน AVAILABLE DEVICES
   *WI-1000X เป็นตัวอย่างที่ใช้แสดงประกอบการอธิบาย

    
  6. แตะที่ CONTINUE

    
  7. ถ้ามีหน้าจอขอให้ท่านจับคู่ Bluetooth แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ Pair

    
  8. ถ้าหากมีหน้าจอต่อไปนี้แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ CONTINUE

    
  9. เมื่อมีหน้าจอ Setup Complete แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ DONE

  วิธีการใช้ Amazon Alexa

  1. เปิดหูฟังของท่านขึ้นมา และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

  2. เปิดแอป Amazon Alexa 

  3. เปิดแอป Headphones Connect  และเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มชุดหูฟังไปเป็น Amazon Alexa


   
  4. กดที่ปุ่มบนหูฟัง เพื่อใช้ Amazon Alexa

  1. กดที่ปุ่มสั้นๆ เพื่อป้อนเสียงเข้า
  2. กดที่ปุ่มสั้นๆ ครั้งที่สอง เพื่อยกเลิกการป้อนเสียงเข้า

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้ป้อนเสียงเข้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะยกเลิกการทำงานไปโดยอัตโนมัติ
  ตัวอย่าง) ตำแหน่งของปุ่มใน WH-1000XM2 และ WI-1000X

  สำหรับ WH-1000XM2

  รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WH-1000XM2


  สำหรับ WI-1000X
  รูปภาพของตำแหน่งของปุ่มใน WI-1000X