หมายเลข ID หัวข้อ : 00197409 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ WF-1000X โดยใช้อุปกรณ์ iOS

    วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ WF-1000X โดยใช้ iOS.

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

    screen="">