หมายเลข ID หัวข้อ : 00197413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับ WF-1000X โดยใช้อุปกรณ์ Android

    วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ WF-1000X โดยใช้ Android.

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube