หมายเลข ID หัวข้อ : 00203179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

การใช้ Google Assistant กับหูฟังไร้สาย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Google Assistant จะช่วยให้ท่านสั่งงานหูฟังของท่านโดยใช้เพียงเสียงของท่านเท่านั้น โดยไม่ต้องใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและยังทำให้ท่านสามารถสั่งงานเมื่อฟังเพลง ติดต่อกับเพื่อนของท่าน ตั้งการเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย

การเตรียมพร้อม

 • หูฟังไร้สายที่รองรับ Google Assistant 

  รุ่นของหูฟังที่รองรับได้:

 • แอป Headphones Connect (จะต้องติดตั้งเวอร์ชัน 3.1.0 หรือแอป Headphones Connect ที่ใหม่กว่าไว้ด้วย) 
  • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)   
  • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 
    
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Google Assistant ได้ (จะต้องติดตั้งแอป Google Assistant เวอร์ชันล่าสุดไว้)
  • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 
  • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 

Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง

ส่วนนี้จะอธิบาย ถึงว่า Google Assistant สามารถจะทำได้บ้างเมื่อมีการพูดเข้าไป

 

การตั้งค่า Google Assistant

ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเริ่มต้น(Initial settings) สำหรับ Google Assistant.

 

การเรียก Google Assistant

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการสั่งงานฟังก์ชัน Google Assistant โดยใช้ปุ่มของหูฟัง.