หมายเลข ID หัวข้อ : 00203179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/06/2021

การใช้ Google Assistant ด้วยหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  Google Assistant จะช่วยให้ท่านสั่งงานหูฟังของท่านโดยใช้เพียงเสียงของท่านเท่านั้น โดยไม่ต้องใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและยังทำให้ท่านสามารถสั่งงานเมื่อฟังเพลง ติดต่อกับเพื่อนของท่าน ตั้งการเตือน และอื่น ๆ อีกมากมาย

  การเตรียมพร้อม

  • หูฟังที่รองรับ Google Assistant ได้
   • ถ้าต้องการตรวจเช็คว่า หูฟังของท่านรองรับ Google Assistant ได้หรือไม่ ให้ดูที่ ส่วนของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ ของหัวข้อนี้
   • อัปเดตซอฟต์แวร์ของ หูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sonyค้นหา หูฟังของท่านโดยการป้อนหมายเลขรุ่น และจากนั้นไปที่ส่วนของดาวน์โหลด
  • จะต้องติดตั้งแอป Sony | Headphones Connect
   เวอร์ชันล่าสุดของแอป Headphones Connect ไว้แล้ว
  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Google Assistant ได้
   จะต้องติดตั้งแอป Google Assistant เวอร์ชันล่าสุดไว้

  Google Assistant สามารถทำอะไรได้บ้าง

  ส่วนนี้จะอธิบาย ถึงว่า Google Assistant สามารถจะทำได้บ้างเมื่อมีการพูดเข้าไป

  การตั้งค่า Google Assistant

  ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings) สำหรับ Google Assistant

  การใช้งาน Google Assistant

  ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการสั่งงานฟังก์ชัน Google Assistant โดยใช้ปุ่มของหูฟัง