หมายเลข ID หัวข้อ : 00271404 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2021

เอฟเฟ็คของการตัดเสียงรบกวนมีน้อยไปหรือไม่ทำงาน (WF-1000X, WF-1000XM3, WF-SP700N, WF-SP800N)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา การตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ในการใช้หูฟัง Truly Wireless (WF-1000X, WF-1000XM3, WF-SP700N or WF-SP800N):

  1. เปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)

   การใช้ทัชเซนเซอร์หรือปุ่มบนหูฟังเปิดฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)

   หมายเหตุ: รูปภาพแสดงตัวอย่างของ WF-1000XM3:
   รูปภาพของทัชเซนเซอร์ (WF-1000XM3)

   ถ้าหากท่านไม่สามารถสลับฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling):

   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานได้

   ปัญหาเกิดจากการตั้งฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไว้ที่ ปิด (Off)

   หมายเหตุ: ถ้าฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานไม่เพียงพอหรือท่านไม่สามารถสลับไปเป็น ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ได้แม้จะหลังการตั้งค่า ให้ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาอันถัดไป

   ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไม่ทำงาน หรือฉันไม่แน่ใจในวิธีการใช้ทัชเซนเซอร์หรือปุ่มต่าง ๆ
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  2. เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect

   เมื่อ Adaptive Sound Control ตั้งไปเป็น เปิด (On), หูฟังจะตรวจหาการเคลื่อนไหวของท่าน (วิ่ง, เดิน, ฯลฯ) และทำการสลับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติไของฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไปเป็น ควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control)
   เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) นี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการปิด Adaptive Sound Control และปรับ ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) หรือ ควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) ด้วยตนเอง

   1. เชื่อมต่อหูฟังและสมาร์ทโฟนทาง Bluetooth และจากนั้นเปิดแอป Sony | Headphones Connect ขึ้นมา
   2. ถ้าหาก Adaptive Sound Control มีการ เปิด (On)อยู่ ให้ทำการ ปิด (Off) ไปก่อน
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Adaptive Sound Control ตั้งไว้ที่ เปิด (On), ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะได้รับการปรับแต่งและ Adaptive Sound Control จะเปิดทำงานขึ้นมาตามท่าทางของท่าน
    รูปภาพของหน้าจอ Adaptive Sound Control
   3. เปิด Ambient Sound Control และเลื่อนแถบเลื่อนไปทางซ้ายจน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) แสดงขึ้นมาในการตั้งค่าของ Ambient Sound Control

    ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับ WF-1000XM3, WF-SP800N
    รูปภาพของหน้าจอควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) (WF-1000XM3, WF-SP800N)

    ตัวอย่างการตั้งค่าสำหรับ WF-1000X, WF-SP700N
    รูปภาพของหน้าจอควบคุมเสียงรอบข้าง (Ambient Sound Control) (WF-1000X, WF-SP700N)

   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานได้
   ปัญหาเกิดจากการตั้งค่าของตัวหูฟัง
   ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไม่ทำงาน
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. ใส่หูฟังเข้าไปให้กับหูของท่านให้แน่น
   ถ้าหากเอียร์บัดไม่พอดีกับหูของท่านฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ให้เปลี่ยนตัว เอียร์บัดใหม่ให้พอดีกับหูของท่านที่สุด

   เปลี่ยนเอียร์บัดด้วยอันที่เข้าได้ดีมากกว่า
   1. ลอง เอียร์บัดขนาดต่าง ๆ ตามลำดับจากขนาดใหญ่กว่าไปจนถึงขนาดเล็กกว่า เพื่อหาอันที่ให้ความรู้สึกว่ากระชับมากกว่า
    หมายเหตุ: ขนาดที่ดีที่สุดของเอียร์บัดสำหรับหูด้านซ้ายและด้านขวาอาจจะแตกต่างกันได้
   2. เปลี่ยน เอียร์บัดใหม่
    • ถอด เอียร์บัดออก
     ถือตัวเครื่องคว่ำหน้าลง บิดและหมุนตัวเอียร์บัดออก
     หมายเหตุ: ห้ามจิกที่ปลายของเอียร์บัดเมื่อถอดออก

    • ใส่ เอียร์บัดเข้าไป
     ใส่ตัวเอียร์บัดเข้าไปใหม่ให้แน่น ตั้งมั่นใจว่าตัวเอียร์บัดไม่หลวมหรือเอียง เมื่อตัว เอียร์บัดใส่เข้าไปอย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่


   ใส่หูฟังเข้าไปให้กับหูของท่านให้แน่น
   ถ้าหากเอียร์บัดไม่พอดีกับหูของท่าน ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ หูฟังเข้าไปอย่างแน่นหนาและ เอียร์บัดได้มีการเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่าน
   คำชี้แนะ:ตัว เอียร์บัดจะเลื่อนลึกเข้าไปในหูของท่านได้ง่ายขึ้น ถ้าหากดึงส่วนบนสุดของใบหูเล็กน้อยในระหว่างที่บิดชุดหูฟัง

   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานได้
   ปัญหาเกิดจากขนาดของเอียร์บัดหรือวิธีการที่ท่านใส่หูฟัง
   ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไม่ทำงาน
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. ทำการรีเซ็ตหูฟัง
   สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เฉพาะรุ่น:

   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานได้
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไม่ทำงาน
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  5. การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่หูฟัง

   หมายเหตุ: หลังการตั้งค่าเริ่มต้นหูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เฉพาะรุ่น:

   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ทำงานได้
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) ไม่ทำงาน
   ฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling) จะมีผลมากที่สุดสำหรับเสียงรบกวนที่มีความถี่ต่ำ (เสียงเบส) เช่น เสียงรบกวนจากรถยนต์หรือ เครื่องปรับอากาศ แต่จะไม่สามารถลดเสียงทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ได้ ลองดูกับสภาวะอื่น ๆ เพื่อทดสอบผลของฟังก์ชัน ตัดเสียงรบกวน (Noise Canceling)

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง