หมายเลข ID หัวข้อ : 00187717 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

เสียงไม่มีออกมาที่ชุดเฮดเซ็ต.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth และชุดด้านขวาและชุดด้านซ้ายของเฮดเซ็ตได้เปิดไว้แล้ว.
  2. ปรับวอลลุ่มของอุปกรณ์ Bluetooth ให้สูงขึ้นไปอีก.
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth กำลังเล่นอยู่.
  4. ถ้าหากท่านสามารถฟังเสียงได้เฉพาะจากตัวทางด้านซ้าย, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.
   • ขึ้นอยู่แอปโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (ที่ต้องใช้ HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), ท่านจะได้ยินแต่เสียงจากตัวด้านซ้ายเท่านั้น.
   • เสียงแนะนำ เสียงเรียกเข้า และ เสียงพูด สามารถจะได้ยินจากตัวทางด้านซ้ายเท่านั้น.
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อแบบ A2DP Bluetooth ระหว่างชุดเฮดเซ็ตและอุปกรณ์ Bluetooth นั้น.
  6. ลบข้อมูลของอุปกรณ์เฮดเซ็ตนั้นจากอุปกรณ์ Bluetooth และ จากนั้น ให้จับคู่ใหม่อีกครั้ง.