หมายเลข ID หัวข้อ : 00225274 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2021

การป้องกันเสียงรบกวน (Noise canceling) มีผลน้อยลงหลังทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับหูฟัง

  การตั้งค่าของ Adaptive Control อาจจะมีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับตัวเครื่อง
  ถ้าหากมีเอฟเฟ็คของการลดเสียงรบกวนมีผลน้อยลง ให้ใช้แอป Headphones Connect ทำการตรวจเช็คการตั้งค่าของ Adaptive Sound Control และ Ambient Sound Control

  1. เชื่อมต่อตัวเฮดเซ็ตเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth และเปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมา
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
    
  2. ถ้าหาก Adaptive Sound Control อยู่ที่ [On] ให้ตั้งไปเป็น [Off]
   รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect

    
  3. แตะที่ ลูกศรชี้ลงข้างล่าง (ลูกศรชี้ลง) ใน Ambient Sound Control และตั้งNoise Canceling

   สำหรับ WF-1000X

   รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect สำหรับ WF-1000X

   สำหรับรุ่นอื่นที่นอกเหนือจาก WF-1000X

   รูปภาพของหน้าจอแอป Headphones Connect รุ่นอื่นที่นอกเหนือจาก WF-1000X


    

  หมายเหตุ:

  • Adaptive Sound Control เป็นฟังก์ชันที่สามารถตรวจหารูปแบบทั้งสี่ของพฤติกรรม (หยุดนิ่ง (Staying) / เดิน (Walking) / วิ่ง (Running) / อยู่บนรถ (Transport)) โดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ความเร่งของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน และจะทำการสลับโหมดให้โดยอัตโนมัติ Noise Canceling และ Ambient Sound Control จะเป็นไปตามการตั้งค่าของแต่ละรูปแบบพฤติกรรม 
  • การใช้แอป Headphones Connect ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องอาจจะเปิดการทำงานของฟีเจอร์นี้ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าเอฟเฟ็คของการลดเสียงรบกวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป สำหรับรายละเอียดต่างๆ ใน Adaptive Sound Controlให้ดูในหน้าต่อไปนี้: การตรวจหาท่าทาง และการปรับแต่งฟังก์ชันลดเสียงรบกวนโดยอัตโนมัติ (Adaptive Sound Control)