หมายเลข ID หัวข้อ : 00225274 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2019

ไม่สามารถรับเอ็ฟเฟ็คของการยกเลิกนอยส์ (Noise canceling) ที่เพียงพอ (WF-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3/WI-1000X)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากตัวเฮดเซ็ตมีการตั้งไว้ที่ Ambient Sound Control, เอ็ฟเฟ็คของการยกเลิกนอยส์อาจจะมีต่ำไป

ให้ตรวจเช็คดูว่า Noise Canceling มีการตั้งไว้ในแอป Headphones Connect หรือไม่

 1. เชื่อมต่อตัวเฮดเซ็ตเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth และเปิดแอป Headphones Connect ขึ้นมา
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.
   
 2. ถ้าหาก Adaptive Sound Control อยู่ที่ [On], ให้ตั้งไปเป็น [Off].


   
 3. เปิด Ambient Sound Control ไปที่ [On].
  ถ้าหากตั้งการตั้งค่าไปที่อันอื่นที่นอกเหนือจาก Noise Canceling, ให้เลื่อนแถบนี้ไปทางซ้ายและตั้งไปที่ Noise Canceling.


   
 4. START Noise Cancelling Optimizer ในระหว่างที่ตัวเฮดเซ็ตสวมอยู่บนหัวของท่าน (ยกเว้นรุ่น WF-1000X)
  Optimizing noise canceling จะเพิ่มเอฟเฟ็คของการยกเลิกนอยส์ให้สามารถทำงานได้มากที่สุด

หมายเหตุ:

ถ้าหากใช้ Adaptive Sound Control ในสภาวะ[On] , การยกเลิกนอยส์สามารถจะตั้งได้ 4 รูปแบบของแพทเทิร์นการเคลื่อนไหว(Staying/Walking/Running/Transport).
 

การใช้งาน:

 1. แตะที่ไอคอน (Setting) ในเมนูของ Adaptive Sound Control

 2. แตะที่แพทเทิร์นสำหรับการเคลื่อนไหวที่ท่านต้องการจะแก้ไข (Staying/Walking/Running/Transport)

 3. เลื่อนแถบนี้ไปทางด้านซ้ายและตั้งไปที่ Noise Canceling.