หมายเลข ID หัวข้อ : 00187715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2018

เสียงถูกตัดหายไป หรือ ไม่มีเสียงออกมาจากทางขวาของชุดเฮดเซ็ต. (WF-1000X)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจาก เป็นคุณลักษณะของชุดเฮดเซ็ตนี้ การส่งสัญญาณระหว่างเครื่องเล่น และ ตัวทางซ้ายของชุดเฮดเซ็ตจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า, ที่อาจจะทำให้เสียงมีการขาดหาย หรือ หยุดไปในตัวทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ตนี้ได้.

หมายเหตุ: เมื่อใช้ชุดนี้ในการโทรศัพท์, เสียงจะได้ยินออกมาเฉพาะทางด้านซ้ายของชุดเฮดเซ็ตนี้.

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ และ ลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง:

เสียงขาดหายไปในตัวด้านขวาของชุดเฮดเซ็ต

ในสภาวะแวดล้อมที่มี Wi-Fi, เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุย่าน 2.4 GHz, ปัญหาอาจจะแก้ไขได้โดยการตั้งค่าของชุดเฮดเซ็ตไปเป็น Priority on Stable Connection.

หมายเหตุ: ในกรณีของ iPhones, iPads, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Bluetooth AAC codec, ให้ใช้ โหมด Priority on Sound Quality เสมอ.

ตั้งโหมดคุณภาพเสียง ไปที่ โหมด Priority on stable connection:


สำหรับสมาร์ทโฟน:

เมื่อใช้สมาร์ทโฟน, ให้ตั้งค่าโหมดนี้โดยใช้แอปเฉพาะงาน Headphones Connect.

 1. ติดตั้งแอป Headphones Connect โดยใช้ Google Play.
 2. เชื่อมต่อชุดเฮดเซ็ตนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน จากนั้น ให้เริ่มการทำงานของ Headphones Connect และ เปลี่ยนการตั้งค่า
  เชื่อมต่อ

สำหรับอุปกรณ์ Walkman

 1. เลือกที่ Settings.
 2. เลือกที่ Bluetooth/Audio device connection settings
 3. เลือกที่ Wireless playback quality
 4. ตั้งค่า Priority บน SBC connection.
 5. ทำการรีสตาร์ทการเชื่อมต่อกับชุดเฮดเซ็ตนั้นใหม่


ไม่มีเสียงออกมาจากทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ต

 1. รีสตาร์ทชุดเฮดเซ็ต จากนั้น ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่น.
 2. ตั้งเพาเวอร์ให้เป็น OFF.
  กดค้างที่ปุ่มของตัวทางด้านซ้ายของชุดเฮดเซ็ต จนกระทั่ง ไฟแสดงสภาวะสีน้ำเงินกะพริบ (ประมาณ 2 วินาที). เพาเวอร์ของตัวทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ตจะปิดลงไปในเวลาเดียวกัน. ทั้งสองตัวจะปิดเพาเวอร์ลงไปโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใส่เข้าไปที่กล่องสำหรับชาร์จไฟ

  รูปภาพประกอบ

 3. เปิดเพาเวอร์ไปที่ ON.
  กดค้างที่ปุ่มในตัวด้านซ้าย และ ขวา จนกระทั่ง ไฟแสดงสภาวะสีน้ำเงินกะพริบเป็นสีน้ำเงิน (ประมาณ 2 วินาที).
  รูปภาพประกอบ
 4. เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่น และ ตรวจเช็คดูว่า มีเสียงออกมาจากชุดเฮดเซ็ต.