หมายเลข ID หัวข้อ : 00187715 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ไม่มีเสียงหรือเสียงถูกตัดหายไปจาก Wireless Noise-Canceling Earbud ทางด้านขวา

  เนื่องจาก เป็นคุณลักษณะของชุดเฮดเซ็ตนี้ การส่งสัญญาณระหว่างเครื่องเล่น และ ตัวทางซ้ายของชุดเฮดเซ็ตจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า, ที่อาจจะทำให้เสียงมีการขาดหาย หรือ หยุดไปในตัวทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ตนี้ได้.  

  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ WF-1000X, ปัญหาการขาดหายของเสียงอาจจะแก้ไขได้โดยการใช้ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องที่ออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ หน้าต่อไปนี้.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ และ ลองทำตามวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง:

  เสียงขาดหายไปในตัวด้านขวาของชุดเฮดเซ็ต.

  ในสภาวะแวดล้อมที่มี Wi-Fi, เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่นที่มีการส่งคลื่นวิทยุย่าน 2.4 GHz, ปัญหาอาจจะแก้ไขได้โดยการตั้งค่าของชุดเฮดเซ็ตไปเป็น Priority on Stable Connection.

  หมายเหตุ: ในกรณีของ iPhones, iPads, หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Bluetooth AAC codec อื่่น ๆ, ให้ใช้งานในโหมด Priority on Sound Quality เสมอ.

  ตั้งโหมดคุณภาพเสียงไปที่ โหมด Priority on stable connection:

  สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  เมื่อใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ตั้งโหมดนี้โดยใช้แอปเฉพาะ Headphones Connect

  1. ติดตั้งแอป Headphones Connect โดยใช้ Google Play.
  2. เชื่อมต่อชุดเฮดเซ็ตนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน จากนั้น ให้เริ่มการทำงานของ Headphones Connect และ เปลี่ยนการตั้งค่า

  สำหรับอุปกรณ์ Walkman

  1. เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Bluetooth/Audio device connection settings
  3. เลือกที่Wireless playback quality
  4. ตั้งค่า Priority on SBC connection.
  5. ทำการรีสตาร์ทการเชื่อมต่อกับชุดเฮดเซ็ตนั้นใหม่


  ไม่มีเสียงออกมาจากทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ต

  รีสตาร์ทชุดเฮดเซ็ต จากนั้น ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่น.

  1. ตั้งเพาเวอร์ให้เป็น OFF.
   กดค้างที่ปุ่มของตัวทางด้านซ้ายของชุดเฮดเซ็ต จนกระทั่ง ไฟแสดงสภาวะสีน้ำเงินกะพริบ (ประมาณ 2 วินาที). เพาเวอร์ของตัวทางด้านขวาของชุดเฮดเซ็ตจะปิดลงไปในเวลาเดียวกัน. ทั้งสองตัวจะปิดเพาเวอร์ลงไปโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใส่เข้าไปที่กล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-1000X

   รูปแสดงตำแหน่งของปุ่มที่ตัวด้านซ้ายของ WF-1000X
   WF-SP700N
   รูปแสดงตำแหน่งของปุ่มที่ตัวด้านซ้ายของ WF-SP700N

  2. เปิดเพาเวอร์ไปที่ON
   กดค้างที่ปุ่มในตัวด้านซ้าย และ ขวา จนกระทั่ง ไฟแสดงสภาวะสีน้ำเงินกะพริบเป็นสีน้ำเงิน (ประมาณ 2 วินาที). เพาเวอร์ก็จะ ON ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านถอดเฮดเซ็ตทั้งสองออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   WF-1000X
   รูปแสดงตำแหน่งของปุ่มที่ตัวด้านซ้ายและตัวทางด้านขวาของ WF-1000X
   WF-SP700N
   รูปแสดงตำแหน่งของปุ่มที่ตัวด้านซ้ายและตัวทางด้านขวาของ WF-SP700N

  3. เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่น และ ตรวจเช็คดูว่า มีเสียงออกมาจากชุดเฮดเซ็ต.