หมายเลข ID หัวข้อ : 00187719 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

ชุดเฮดเซ็ตไม่เปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.

    ถ้าหากประจุไฟของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ ในกล่องสำหรับชาร์จไฟมีไม่เพียงพอ และ ท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ตได้ เครื่องจะเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาไม่ได้ แม้ว่า ท่านจะถอดเครื่องออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ตาม.
    ถอดชุดเฮดเซ็ตออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ จากนั้น กดค้างที่ปุ่มที่ตัวทางด้านซ้ายและด้านขวา จนกระทั่ง ไฟแสดงสีน้ำเงินกะพริบ (ประมาณ 2 วินาที).