หมายเลข ID หัวข้อ : 00187714 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/02/2020พิมพ์

ชุดหูฟังและกล่องสำหรับชาร์จไฟ หากมีหลายชุดจะสามารถสลับกันได้หรือไม่?

    สามารถใช้ตัวชุดหูฟังกับกล่องสำหรับชาร์จไฟที่มาในแพ็คเกจเดียวกันได้เท่านั้น