หมายเลข ID หัวข้อ : 00200968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

มาตรการป้องกันความเสียหายจากน้ำสำหรับ WF-1000X

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

"ความเสียหายจากน้ำ" เป็นเหตุผลหลักอีกอันหนึ่งในความเสียหายที่เกิดกับ WF-1000X. ถ้าหากมีความชื้นหรือน้ำเข้าไปด้านในของตัวเครื่องได้, ส่วนประกอบภายในอาจจะมีการลัดวงจรและตัวเฮดเซ็ตและกล่องสำหรับชาร์จไฟอาจจะสึกกร่อนได้. นอกจากนี้, ยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่่ท่านปฏิบัติต่อตัวเฮดเซ็ตนั้น, อาจจะมีการเปียกได้โดยที่ท่านไม่ทราบ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายได้.

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้ WF-1000X ได้ยาวนาน.

ข้อควรระวัง

กรณีที่เกิดมีความเสียหายจากน้ำขึ้น

ตัวอย่างของการสึกกร่อน


ข้อควรระวัง

สังเกตุจากจุดต่าง ๆ ต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อป้องกันอุปกรณ์ของท่านจากการเกิดความเสียหายจากน้ำ.

 1. ไม่ใช้งานในขณะที่มือเปียก.
 2. ไม่ปล่อยอุปกรณ์ไว้ในสถานที่มีความชื้นสูงเป็นระยะเวลานาน.
 3. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเฮดเซ็ตในห้องน้ำหรือสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เปียกชื้นได้.

หมายเหตุที่สำคัญ

มีอยู่หลายกรณีที่ตัวเฮดเซ็ตถูกทิ้งไว้ในกระเป๋าและถูกนำไปซักทำให้เครื่องถูกแช่อยู่ในน้ำ.

เมื่อมีน้ำหรือของเหลวอื่นเป็นสาเหตุของความเสียหาย ตัวเครื่องจึงอยู่นอกเหนือขอบข่ายของการรับประกัน. ในกรณีดังกล่าว, การตรวจซ่อมจะมีค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันก็ตาม.
นอกจากนี้, ยังขึ้นอยู่กับความเสียหายนั้น การตรวจซ่อมอาจจะทำไม่ได้เลย(เสียหายโดยสิ้นเชิง). กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติต่อตัวเครื่อง.


กรณีที่เกิดมีความเสียหายจากน้ำขึ้น

 1. ฝนหรือหยดน้ำอื่น ๆ ซึมเข้าไปในตัวเฮดเซ็ตจากช่องว่าง
 2. น้ำดื่มหกกระเด็นเข้าไปในตัวเฮดเซ็ต หรือ่ตัวเฮดเซ็ตตกลงไปในน้ำ เกิดการจมลงไปในน้ำ
 3. การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นภายในตัวเฮดเซ็ต เนื่องจากมีเหงื่อ ความชื้น หรือปัจจัยอื่น ๆ
 1. ฝนหรือหยดน้ำอื่น ๆ ซึมเข้าไปในตัวเฮดเซ็ตจากช่องว่าง

  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจ เหตุผลต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ตัวเฮดเซ็ตเกิดเปียกขึ้นมาได้.

  • การใช้งานตัวเฮดเซ็ตในสายฝนหรือ มีฝนสาดมาโดนตัวเครื่อง.
  • หลังการล้างมือของท่านหรือหลังการทำงานกับน้ำในห้องครัว , การใช้งานตัวเฮดเซ็ตโดยไม่เช็ดน้ำออกจากมือให้แห้งก่อน.

  ถึงแม้จะเป็นน้ำจำนวนเล็กน้อยก็สามารถจะเล็ดลอดเข้าไปสู่ด้านในของอุปกรณ์นั้นได้ จากช่องว่างเล็ก ๆ ที่เราเรียกว่าการซึมตามรูเล็ก(Capillary action). นอกจากนี้, น้ำที่หลงเหลือบนขั้วโลหะยังก่อให้เกิดสนิมขึ้นได้, ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้.

  การซึมตามรูเล็ก(Capillary action)คืออะไร?
  การซึมตามรูเล็ก(Capillary action)เป็นปรากฎการณ์ที่ของเหลวจะเคลื่อนที่ไปตามช่องว่างบาง ๆ เหมือนเส้นผมโดยอาศัยแรงตึงผิวของของเหลวนั้น. ตัวอย่างของการซึมตามรูเล็กจะเห็นได้จากการวางกิ่งไม้สองอันด้วยกันและใส่น้ำเข้าไปที่ปลายของกิ่งไม้นั้น. น้ำจะเดินทางขึ้นไปในช่องว่างระหว่างกิ่งไม้นั้น. ถ้าหากน้ำเกาะติดที่ช่องว่างเล็ก ๆ ของอุปกรณ์, ก็อาจจะเข้าไปด้านในอุปกรณ์ผ่านการซึมตามรูเล็กนี้ได้ และส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจได้.

  ตำแหน่งที่น้ำอาจจะเข้าไปในอุปกรณ์ได้

  [A]: ไมโครโฟน
  [B]: รอยต่อด้านนอก
  [C]: ขั้วต่อ
  [D]: ช่องว่างรอบ ๆ ปุ่มต่าง ๆ

 2. น้ำดื่มที่หกบนตัวเฮดเซ็ตหรือตัวเฮดเซ็ตตกลงไปในน้ำ ทำให้เครื่องแช่ในน้ำ, และน้ำอาจจะเข้าไปด้านในของตัวเฮดเซ็ตได้.
  • การทำเครื่องดื่มของท่านหกโดยไม่ได้ตั้งใจ.
  • ปล่อยอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าของท่านและซักเสื้อผ้าของท่าน.
  • การปล่อยให้อุปกรณ์ตกลงไปในน้ำเมื่อวางไว้ใกล้อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ โถส้วม ถีงเก็บน้ำ หรือวัสดุกักเก็บน้ำ.

  ถ้าหากมีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เข้าไปในตัวเฮดเซ็ตได้ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้. ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์นั้นโดยทันที ปิดเพาเวอร์ และติดต่อกับศูนย์บริการ Sony ของท่าน.

 3. การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นด้านในของตัวเฮดเซ็ต เนื่องจาก เหงื่อ ความชื้น หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะกลายเป็นความชื้นได้โดยคาดไม่ถึง.
  • การวางตัวเฮดเซ็ตไว้ในกระเป๋าเสื้อที่ท่านมีเหงื่อออก.
  • การเข้าไปในห้องที่ร้อนจากด้านนอกที่มีอากาศหนาวเย็น. หรือ, การออกจากห้องที่มีความเย็นสบายไปสู่ด้านนอกที่มีอากาศร้อน.
  • การวางขวดน้ำพลาสติกที่เย็นไว้ในกระเป๋็ากับอุปกรณ์ของท่าน.
  • การปล่อยอุปกรณ์ไว้ในห้องอาบน้ำหรือสภาวะแวดล้อมอื่นที่มีความชื้นสูงเป็นเวลานาน ๆ .

  การปล่อยให้มีความชื้นเล็กน้อยเกิดซ้ำ ๆ กันจากหยดน้ำหรือความชื้น ทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นด้านในของอุปกรณ์จะทำให้ชิ้นส่วนภายในเกิดการสึกหรอได้ตามกาลเวลา. หลีกเลี่ยงการใช้หรือปล่อยอุปกรณ์ไว้ในที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก หรือที่มีความชื้นสูง.
  นอกจากนี้, ถ้ามีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำขึ้น ให้ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ไว้จนกว่าจะแห้งอย่างเต็มที่.


ตัวอย่างของการสึกกร่อน

 • การสึกกร่อนของขั้วต่อ
  ขั้วต่อของเฮดเซ็ตสึกกร่อนและเกิดเป็นสนิมสีฟ้า (สนิมของทองแดง).
 • การสึกกร่อนของกล่องสำหรับชาร์จไฟ
  ขั้วต่อของเฮดเซ็ตวางไว้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟในขณะที่เปียกและเกิดเป็นสนิมสีฟ้า(สนิมของทองแดง).