หมายเลข ID หัวข้อ : 00187720 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/05/2018

ชุดเฮดเซ็ตไม่ปิดเพาเวอร์.

    ถ้าหากไม่มีประจุไฟเหลืออยู่ในแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ตัวชุดเฮดเซ็ตจะไม่มีการปิดเพาเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ.
    เมื่อปิดเพาเวอร์ชุดเฮดเซ็ต ให้ถอดเครื่องออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ จากนั้น ให้กดค้างปุ่มที่ตัวด้านซ้าย จนกระทั่ง ไฟแสดงสีน้ำเงินกะพริบ (ประมาณ 2 วินาที). ตัวด้านซ้ายและตัวด้านขวาจะปิดเพาเวอร์พร้อมกัน.