หมายเลข ID หัวข้อ : 00194337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/05/2018

ฉันสามารถใช้ WF-1000X รับโทรศัพท์ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถใช้ WF-1000X รับโทรศัพท์ได้เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน.

เนื่องจาก ตัว WF-1000X จะให้ลำดับความสำคัญการเชื่อมต่อระหว่างตัวทางด้านซ้ายของหูฟัง และ อุปกรณ์เล่นเสียง Bluetooth ดังนั้น เสียงสนทนาจึงจะได้ยินทางฟังด้านซ้ายของหูฟัง.