หมายเลข ID หัวข้อ : 00187713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับชุดหูฟังไร้สาย (WF-1000X / WF-SP700N) ได้

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ชุดหูฟังนี้อาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟอย่างเต็มที่ ให้ใส่ชุดหูฟังนี้เข้าไปจนได้ยินเสียงคลิก และต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องได้ล็อคเข้ากับตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้ว
   เมื่อการชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้น ตัวแสดงสถานะสีแดงบนชุดหูฟังจะติดขึ้นมา
   WF-1000X
   รูปภาพประกอบ 
   WF-SP700N
  • แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในกล่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่อาจจะไม่ีมีประจุไฟเหลืออยู่ ให้ชาร์จไฟตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้
   ตัวแสดงสถานะจะติดเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้
   WF-1000X
   รูปภาพประกอบ

   WF-SP700N


    
  • ขั้วต่ออาจจะสกปรก แนะนำให้ทำความสะอาดขั้วต่อของชุดหูฟังและกล่องสำหรับชาร์จไฟเป็นระยะ ๆ ด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม

   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากกล่องสำหรับชาร์จไฟมีการประจุไฟไว้เต็ม ท่านจะสามารถชาร์จไฟให้กับชุดหูฟังได้ประมาณ 2 ครั้ง
   • สถานการณ์ต่อไปนี้หมายถึงแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟ มีประจุไฟเหลืออยู่ต่ำ และไม่สามารถชาร์จไฟให้กับชุดหูฟังได้
    • เมื่อติดชุดหูฟังเข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ ตัวแสดงสถานะสีแดงบนชุดหูฟังจะกระพริบและจะดับไปทันที และชุดหูฟังจะปิดเพาเวอร์ลงไป
    • ถึงแม้ว่าชุดหูฟังจะถูกใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ตัวแสดงสถานะสีแดงก็จะไม่ติดหรือกระพริบ และชุดหูฟังก็ไม่ปิดเพาเวอร์ลงไป

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชาร์จไฟให้กับชุดหูฟังของท่าน ให้ตรวจเช็คกับลิงค์ด้านล่างนี้
  WF-1000X: http://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/en/contents/TP0001553058.html?search=charge
  WF-SP700N: http://helpguide.sony.net/mdr/wfsp700n/v1/en/contents/TP0001613445.html?search=charge