หมายเลข ID หัวข้อ : 00187713 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

ไม่สามารถชาร์จไฟให้กับหูฟังแบบไร้สายได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

 • ชุดเฮดเซ็ตนี้อาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟอย่างเต็มที่. ให้ใส่ชุดเฮดเซ็ตนี้เข้าไปจนได้ยินเสียงคลิก และต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องได้ล็อคเข้ากับตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟแล้ว.
  เมื่อการชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้น ไฟแสดงสีแดงบนตัวเฮดเซ็ตจะติดขึ้นมา.
  WF-1000X
  รูปภาพประกอบ 
  WF-SP700N
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในกล่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่อาจจะไม่ีมีประจุไฟเหลืออยู่. ให้ชาร์จไฟตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้.
  ไฟแสดงจะติดเป็นสีแดงในระหว่างการชาร์จไฟให้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟนี้
  WF-1000X
  รูปภาพประกอบ

  WF-SP700N


   
 • ขั้วต่ออาจจะสกปรก. แนะนำให้ทำความสะอาดขั้วต่อของชุดเฮดเซ็ตและกล่องสำหรับชาร์จไฟเป็นระยะ ๆ ด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม.

  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากกล่องสำหรับชาร์จไฟมีการประจุไฟไว้เต็ม ท่านจะสามารถชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ตได้ประมาณ 2 ครั้ง.
  • สถานะการณ์ต่อไปนี้หมายถึงแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ในกล่องสำหรับชาร์จไฟ มีประจุไฟเหลืออยู่ต่ำ และไม่สามารถชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ตได้.
   • เมื่อติดชุดเฮดเซ็ตเข้ากับกล่องสำหรับชาร์จไฟ ไฟแสดงสีแดงบนตัวเฮดเซ็ตจะกระพริบและจะดับไปทันที และตัวเฮดเซ็ตจะปิดเพาเวอร์ลงไป.
   • ถึงแม้ว่าตัวเฮดเซ็ตจะถูกใส่เข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ไฟแสดงสีแดงก็จะไม่ติดหรือกระพริบ และตัวเฮดเซ็ตก็ไม่ปิดเพาเวอร์ลงไป.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชาร์จไฟให้กับชุดเฮดเซ็ตของท่าน ให้ตรวจเช็คกับลิงค์ด้านล่างนี้.
WF-1000X: http://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/en/contents/TP0001553058.html?search=charge
WF-SP700N: http://helpguide.sony.net/mdr/wfsp700n/v1/en/contents/TP0001613445.html?search=charge