รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

รายละเอียดนี้สำหรับใช้กับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:

 • WF-1000X
 • WH-CH700N

ข้อสำคัญ: ไฟล์นี้ใช้สำหรับเครื่องรุ่นที่ระบุไว้เท่านั้น. ไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องทั้งหมดที่จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ จากการอัปเดตครั้งล่าสุด

 • เพิ่่มการรองรับสำหรับ Amazon Alexa
  หมายเหตุ:
  เพื่อที่จะใช้ Amazon Alexa กับเครื่องนี้, ท่านจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" เวอร์ชัน 5.0.0 หรือที่ใหม่กว่า

ข้อดีและการปรับปรุงต่าง ๆ ในการอัปเดตก่อนหน้านี้

WF-1000X

 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant
 • อัปเดตเบื้องต้นสำหรับการรองรับ Google Assistant
 • การปรับปรุงฟังก์ัชันอื่น ๆ
 • ปรับปรุงเสถียรภาพของการเชื่อมต่อ และลดการกระโดดของเสียง
 • WF-1000X จะไม่มีการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติอีก เมื่อท่านเปลี่ยนแปลง "Sound Quality Mode" โดยใช้แอปปลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" ในอุปกรณ์ iOS

WH-CH700N

 • ปรับแต่งหูฟังให้เหมาะสมที่สุดกับ Google Assistant

หมายเหตุ: Google และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • อุปกรณ์ Android (V5.0 หรือที่ใหม่กว่า) หรืออุปกรณ์ iOS (iOS 11.0 หรือที่ใหม่กว่า)
 • การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect (v5.0.0 หรือที่สูงกว่า)" จะต้องติดตั้งไว้
 • หูฟังจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของท่าน

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.2.0 สำหรับ WF-1000X / WH-CH700N

เวอร์ชันของไฟล์

 • Version 4.2.0

ออกเมื่อวันที่

 • 16-04-2019

การเตรียมพร้อม

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ถ้าหากเฟิร์มแวร์ของเครื่อง WF-1000X / WH-CH700N ของท่านเป็นเวอร์ชัน "4.2.0" หรือสูงกว่า, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตนี้อีก.
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจ จะสามารถทำการตรวจเช็คได้ง่ายดายว่าเฟิร์มแวร์ของท่านเป็นเวอร์ชั่นใด:

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WF-1000X / WH-CH700N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
 3. แตะที่จุดสามจุด(ปุ่มเมนู) ที่มุมขวาบน.
 4. เลือกที่เวอร์ชันของอุปกรณ์ของท่านที่แสดงอยู่ในเมนู. รายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น.
 5. ตรวจสอบดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของ WF-1000X / WH-CH700N.

ข้อสังเกตที่สำคัญ

ห้าม "ใส่ตัวเครื่องหลักเข้าไปในเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ " หรือ "ปิดเพาเวอร์" ในระหว่างการดาวน์โหลด/โอนถ่ายข้อมูล/อัปเดต ไม่เช่นนั้นตัวหูฟังอาจจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นได้.

ห้าม ทำการอัปเดตในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่มีความสม่ำเสมอ เช่น:
- ในรถไฟ/ในสถานที่สัญญาณ Wi-Fi มีความคับคั่ง
- บริเวณที่อยู่ใกล้ไมโครเวป, โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz

ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งสอง(อุปกรณ์ Android/iOS และ WF-1000X / WH-CH700N) มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว.

ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ ทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ ที่สวมใส่ได้ หรือนาฬิกาสมาร์ท จากอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน ก่อนที่จะทำการอัปเดตนี้.

ก่อนที่ท่านจะทำการอัปเกรด

 • เมื่อทำการอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์นี้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้อีก
 • WF-1000X
  สำหรับอุปกรณ์ Android, ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที. (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 2.2 MB)
  สำหรับอุปกรณ์ iOS, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปิดฟังก์ชัน “Google Assistant” ไว้แล้วก่อนทำการอัปเดตนี้. ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที. (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 2.2 MB)
 • WH-CH700N
  สำหรับอุปกรณ์ Android, ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที. (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 3.2 MB)
  สำหรับอุปกรณ์ iOS, ขั้นตอนการอัปเดตจนเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที. (ขนาดของไฟล์จะประมาณ 3.2 MB)
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์ Android/iOS ของท่าน, อาจจะใช้เวลายาวนานกว่าในการทำให้เสร็จสิ้น.
 • เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
  • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
  • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
  • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพื่อทำการอัปเดตหูฟังเหล่านี้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
 • ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ให้กับอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android .
 • โอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS หรืออุปกรณ์ Android ไปให้กับหูฟัง.
 • ดำเนินการอัปเดตให้กับหูฟัง.

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งตัวอัปเดต

 1. เปิดแอปปลิเคชัน"Sony | Headphones Connect" ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อเครื่อง WF-1000X / WH-CH700N ของท่านเข้ากับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect".
  • ถ้าหากท่านไม่เคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อน, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Android ของท่าน.
  • ถ้าหากท่านเคยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect" มาก่อนให้เลือกที่หูฟังของท่าน.
 3. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ.
 4. ถ้าหากตัวอัปเดตนี้ใช้ได้, "Headphone update is available" จะแสดงขึ้นมา, และท่านสามารถจะกดที่ "More Info"ได้.
  ต้องมั่นใจว่าหูฟังทางด้านขวาและด้านซ้ายได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้ว เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อนี้ กรุณากดปุ่มทางด้านขวามือและตรวจเช็คดูว่าไฟสีน้ำเงินกะพริบทุก ๆ 5 วินาทีหรือไม่ ถ้าไม่มีการกะพริบ หรือมีกะพริบทุก 1 วินาที, กรุณาใส่ตัวเครื่องเข้าไปในกล่องและลองทำอีกครั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้น.
 5. ตรวจสอบดูว่ามี "Version 4.2.0" แสดงอยู่ และกดที่ "OK" เพื่อเริ่มทำการอัปเดต.
 6. เมื่อการดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น.
  หมายเหตุ:
  เมื่อมีขัอความ [Bluetooth Pairing Request] แสดงขึ้มา, ให้กดที่ "Pair". การอัปเดตจะเริ่มทำงานใหม่. (สำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น.)
 7. การโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น. จะมีการเปลี่ยนไปที่หน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ หลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นลงไป.
 8. เมื่อการโอนถ่ายเริ่มต้นขึ้น จะมีการเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อการโอนถ่ายเสร็จสิ้น. จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที.
  หมายเหตุ:
  ห้ามทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ หรือปิดหูฟังของท่าน ในระหว่างการดาวน์โหลดตัวอัปเดต, การโอนถ่ายข้อมูลหรือการอัปเดต, ไม่เช่นนั้นหูฟังนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้อีก.
  ถ้าหากมีข้อความ Disconnection แสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะมีการเชื่อมต่อใหม่ให้โดยอัตโนมัติ.
 9. เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้กดที่ "OK".
  ถ้าหากหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดูว่าเวอร์ชันมีการอัปเกรดให้แล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจเช็คดูว่าการอัปเดตทำได้สำเร็จหรือไม่

 • WF-1000X
  หลังการอัปเดต, ให้เก็บหูฟังนี้เข้าไปในตัวชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ และถอดหูฟังออกจากตัวชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ และตรวจสอบดูว่าเวอร์ชันใหม่ได้มีการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [ตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์]
 • WH-CH700N
  หลังการอัปเดต กรุณาทำการตรวจสอบดูเวอร์ชันใหม่ว่าได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนในส่วนของ [การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์].

ถ้าหากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แสดงเป็น "4.2.0", แสดงว่าการอัปเดตนั้นทำได้สำเร็จแล้ว.

คำถามและคำตอบ

มีข้อความแสดงความผิดพลาดในการอัปเดตขึ้นมา.

 1. กดที่ "OK".
 2. รีสตาร์ท (ปรับเพาเวอร์ไปที่ Off จากนั้น On) เครื่อง WF-1000X / WH-CH700N.
 3. หลังจากนั้น ให้เปิด "Sony | Headphones Connect" ขึ้นมาใหม่ และทำการอัปเดตใหม่อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการอัปเดตจะล้มเหลวในกระบวนการนี้ ให้ตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นดู. ถ้าหากเวอร์ชันแสดงเป็น 4.2.0, แสดงว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว. ถ้าไม่ใช้ ให้ลองทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันนี้ได้จากการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน "Sony | Headphones Connect". ถ้าต้องการจะหาดูวิธีการตรวจเช็คดูเวอร์ชัน ให้ไปที่"การตรวจเช็คดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์" ในหน้านี้.

ท่่านอาจจะดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากหน้าต่อไปนี้.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones