หมายเลข ID หัวข้อ : 00137818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2018

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

กรุณาปรับแต่งให้เข้ากับภูมิภาคนั้น ๆ . (อันนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลภายใน.)

กรุณาเลือกภาษาตามความจำเป็น.
AP: ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย, ภาษาอาหรับ, ภาษาเวียตนาม, ภาษาจีนแบบดั้งเดิม

หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ PlayMemories Home.

คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

รูปภาพประกอบ

การติดตั้ง
รูปภาพประกอบ

การนำเข้า
รูปภาพประกอบ

การสร้างแผ่น
รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับ หน้าให้ความช่วยเหลือ ด้วย.รูปภาพประกอบ การติดตั้ง

วิธีการ:

การแก้ปัญหารูปภาพประกอบ การนำเข้า

วิธีการ:

การแก้ปัญหารูปภาพประกอบ การสร้างแผ่น่

วิธีการ:รูปภาพประกอบ อื่น ๆ

วิธีการ: