หมายเลข ID หัวข้อ : 00137818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

  รูปภาพประกอบ

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ PlayMemories Home

  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อให้ความช่วยเหลือนั้น

  รูปภาพประกอบ

  การติดตั้ง
  รูปภาพประกอบ

  การนำเข้า
  รูปภาพประกอบ

  การสร้างแผ่น
  รูปภาพประกอบ

  อื่นๆ

  หมายเหตุ: สามารถอ้างอิงกับ หน้าให้ความช่วยเหลือได้เช่นกัน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

   


   

  รูปภาพประกอบ การติดตั้ง

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

   


   

  รูปภาพประกอบ การนำเข้า

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

   


   

  รูปภาพประกอบ การสร้างแผ่น

  วิธีการ:

   


   

  รูปภาพประกอบ อื่น ๆ

  วิธีการ: