หมายเลข ID หัวข้อ : 00090020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

ข้อผิดพลาด: Connect a device or media to the computer(เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือมีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์). แสดงขึ้นมาในหน้าจอนำเข้า และกล้องไม่ได้รับการรองรับเมื่อพยายามจะนำเข้ารูปภาพด้วย PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างและดูว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้หรือไม่:

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Windows, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

  เมื่อลองทำการเปิดการ์ดหน่วยความจำ SDXC ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และมีข้อความเตือนให้ท่านทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะทำงานร่วมกันไม่ได้กับการ์ดหน่วยความจำ SDXC.

 2. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ขึ้นมาและดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

  ปัญหาอาจจะเกิดจาก PlayMemories Home. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool เพื่อทำการคืนการตั้งค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนตอนที่ติดตั้งเสร็จใหม่ ๆ และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

  ดูที่ Q&A ด้านล่าง สำหรับขั้นตอนการทำงาน.
  วิธีการเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool.

  หมายเหตุ:
  • แม้ว่าท่านจะเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ข้อมูลรูปภาพ(วิดีโอ หรือรูปถ่าย) ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะไม่ถูกลบออกไป.
  • การเปิดการทำงานของ PlayMemories Home Settings Initialization Tool จะเป็นการคืนค่าการปรับตั้งเริ่มต้นให้กับโปรแกรม, ดังนั้นการตั้งค่าของ [Add Folders] จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น.
   ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ถ้าหากมีโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ My Pictures มีการลงทะเบียนจาก Add Folders เป็นโฟลเดอร์สำหรับการดูรูปภาพ.

 3. เปลี่ยนการตั้งค่าของ USB Connect Setting และ USB LUN Setting ของกล้อง, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

  เปลี่ยนค่า USB Connect Setting และ USB LUN Setting ของกล้องตามการตามการตั้งค่าต่อไปนี้.
  • USB Connect Setting: Mass Storage
  • USB LUN Setting/LUN Setting: Single

   หมายเหตุ: บางเครื่องอาจจะไม่มี USB Connect Setting,USB LUN Setting, และ LUN Setting.
 4. เปลี่ยนพอร์ต USB ของกล้อง และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

  ทำตามดังต่อไปนี้.
  ใช้สาย USB สำหรับเชื่อมต่อ ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB 3.0 และ 2.0 ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เป็น USB 2.0 .
   พอร์ต USB 3.0 จะเป็นสีน้ำเงินดังแสดงในรูปด้านล่าง.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
   รูปภาพประกอบ
  • ห้ามใช้ตัว USB hub. ให้เชื่อมต่อกล้องเข้าโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • ในกรณีนั้น ให้ลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์.


 5. ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home และติดตั้งเข้าไปใหม่อีกครั้ง.

  PlayMemories Home อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home, จากนั้นให้ติดตั้ง PlayMemories Home เวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไป.

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับ คำถามและคำตอบต่อไปนี้.

  จะยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ได้อย่างไร ?

  วิธีการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.